Työryhmä vaatii tiukkoja toimia vihapuheen kitkemiseksi – ehdottaa sukupuolen lisäämistä rikoslain pykäliin

Raportin mukaan vihapuhe on niin vakava ongelma, että se edellyttää hallitusohjelman tasoisia linjauksia.

Vihapuhetyöryhmän raportti listaa suosituksia, joilla netin vihapuhetta pyritään saamaan kuriin. Kuvituskuva.

Vihapuheen vähentämistä selvittäneen työryhmän ehdotukset on julkaistu.

Sisäministeriön, oikeusministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotuksia rikoslailla rangaistavan vihapuheen ja lailla kielletyn häirinnän tehokkaammaksi kitkemiseksi.

Asiantuntijaryhmää johtamaan valittiin marraskuussa entinen arkkipiispa Kari Mäkinen.

– On käynyt selväksi, että kyse on enemmästä ja muusta kuin keskustelukulttuurin hyvistä ja huonoista tavoista. Vihapuhe kumpuaa sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta todellisuudesta jossa elämme, Mäkinen kirjoittaa raportissa.

Mäkisen mukaan vihapuhe liittyy etenkin internetiin ja sosiaaliseen mediaan.

Raportin mukaan vihapuhe on niin vakava ongelma, että se edellyttää hallitusohjelman tasoisia linjauksia.

Suositus 1: Vihapuheen vastaisen toimenpideohjelman laatiminen

Työryhmän johtopäätöksen mukaan Suomessa tehdään vihapuheen vastaista työtä, mutta se on varsin hajanaista ja koordinoimatonta.

Työ perustuu paljon yksittäisiin hankkeisiin, eikä se ole työryhmän mukaan riittävästi resurssoitua, tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Lisäksi vihapuheen määrä kasvaa, ja se saa uusia muotoja ja kohderyhmiä.

Myöskään lainsäädäntö Suomessa ei vastaa nykyistä tilannetta.

Työryhmä esittää, että valtioneuvosto päättää vihapuheen vastaisen toimintaohjelman laatimisesta.

Suositus 2: Osaamiskeskuksen perustaminen, tutkimuksen ja tiedon lisääminen sekä tietoon perustuvan johtamisen vahvistaminen

Osaamiskeskuksen tehtävänä olisi kerätä ja analysoida laajasti tietoa vihapuheesta, syrjinnästä, rasismista, viharikoksista ja muista vihateoista politiikkojen, raporttien ja toimenpiteiden laatimisen tueksi.

Tietoa tarvitaan muun muassa vihapuheen syistä, tuottajista ja vaikutuksista.

Suositus 3: Lainsäädännön kehittäminen

Työryhmä esittää, että oikeusministeriö arvioi, pitääkö sananvapauteen liittyvät viharikokset säätää virallisen syytteen alaisiksi tilanteissa, joissa henkilö joutuu vihapuheen kohteeksi virkatoimiensa, työtehtäviensä tai luottamustehtäviensä hoitamisen vuoksi.

Työryhmä esittää myös, että rangaistuksen koventamisperustetta koskevaan lainkohtaan sekä kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkistöön lisätään maininta sukupuolesta.

Oikeus- ja sisäministeriön tulisi arvioida tarvetta kehittää rikosoikeudellista suojaa maalittamiseen puuttumiseksi.

Suositus 4: Verkkoalustojen vastuun lisääminen

Verkkoalustojen vastuuta torjua vihapuhetta tulisi työryhmän mukaan lisätä lainsäädännön keinoin.

Ryhmän mielestä tulisi arvioida, voitaisiinko verkkoalustoja velvoittaa poistamaan selkeästi rangaistavaa verkkosisältöä.

Lisäksi tulisi arvioida, onko syytä edellyttää, että verkkoalustojen käyttöehdoissa kielletään laittoman ja rangaistavan vihapuheen levittämistä palvelussa ja että verkkoalustat seuraavat nimettömien tilien käyttöä.

Suositus 5: Median mahdollisuuksien edistäminen

Median ymmärrystä tulisi lisätä siitä, millaiset mekanismit median toiminnassa voivat olla omiaan lisäämään vahingollisen vihapuheen näkyvyyttä yhteiskunnassa tai miten vastuullisetkin mediat saattavat jopa levittää vihapuhetta.

Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi lisäämällä tutkimusta ja koulutusta aiheesta.

Lisäksi nuorten suosimia blogeja, videoblogeja ja podcasteja voitaisiin tukea vastuullisen journalismin julkaisemisessa.

Suositus 6: Vihapuheen uhrien tuen parantaminen

Vihapuheen uhrit ovat raportin mukaan varsin erilaisessa asemassa riippuen esimerkiksi siitä, millaiset tukiverkostot heillä on ja miten he osaavat hakea apua tilanteessa.

Raportin mukaan vihapuheen uhrien asemasta, tarjolla olevista tukipalveluista, mahdollisista puutteista sekä kehittämistarpeista kootaan tietoa.

Työryhmä esittää, että oikeusprosessin vaiheista tulisi lisätä tietoa ja kehittää mahdollisuus seurata rikosjutun etenemistä sähköisesti.

Lisäksi tietoisuutta mahdollisuuksista ilmoittaa vihapuheesta verkkoalustojen ylläpitäjille ja viranomaisille tulisi lisätä.

Suositus 7: Varmistetaan, että työnantajan tai toimeksiantajan vastuu toteutuu silloin, kun työntekijä on vihapuheen tai vihakampanjan kohteena

Työryhmä esittää, että viranomaiset toteuttavat yhdessä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa työnantajille ja toimeksiantajille suunnatun kampanjan siitä, miten tulee toimia tilanteessa, jossa työntekijä joutuu vihapuheen, vihapuhekampanjan tai maalittamisen kohteeksi.

Suositus 8: Lisätään tietoa ja koulutusta vihapuheesta sekä sananvapaudesta ja sen rajoista

Suosituksen mukaan viranomaisia tulisi kouluttaa vihapuheesta, viharikoksista, syrjinnästä, häirinnästä, vähemmistöryhmiin kuuluvien oikeuksista sekä sananvapaudesta ja sen rajoista.

Lisäksi poliisien, syyttäjien ja tuomareiden tietoa viharikoksista tulisi lisätä, mukaan lukien koventamisperusteen käytöstä.

Suositus 9: Medialukutaidon vahvistaminen

Työryhmä esittää monivuotisen ohjelman toteuttamista, joka tähtää lasten, oppilaiden ja aikuisten vahvempaan ja monipuolisempaan digitaitojen sekä moni- ja medialukutaitojen osaamiseen.

Raportissa todetaan, että aikuisten medialukutaidot ovat keskeisessä asemassa, sillä heidän asenteensa ja toimintatapansa siirtyvät usein lapsille.

Työryhmä esittää samalla, että kutsuntojen yhteydessä annetaan tietoa vihapuheesta ja sananvapaudesta ja sen rajoista.

Suositus 10: Vahvistetaan uskontoon kohdistuvan ja uskontoon perustuvan vihapuheen torjuntaa

Uskontoon kohdistuvaa ja uskontoon perustuvaa vihapuheen torjuntaa tulisi vahvistaa sekä lisätä uskontolukutaitoa ja uskontojen vuoropuhelua.

Tämä toteutettaisiin yhdessä kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Suositus 11: Lisätään opettajien ja koulun henkilökunnan valmiuksia puuttua vihapuheeseen ja nettikiusaamiseen

Opettajien medialukutaitoon liittyvää perus- ja täydennyskoulutusta vahvistetaan raportissa.

Lisäksi menettelyjä ja ohjeistusta tulisi selkeyttää, jotta vihapuheeseen ja nettikiusaamiseen voitaisiin puuttua tehokkaammin.

Työryhmän mukaan selkeät menettelyt ja ennakoitava toiminta lisäävät lasten ja nuorten luottamusta siihen, että aikuiset puuttuvat vihapuheeseen ja nettikiusaamiseen.

Suositus 12: Poliittisen vihapuheen ennaltaehkäisy

Työryhmä esittää, että poliittiset puolueet ohjelmissaan sitoutuvat vihapuheen vastaisiin toimiin.

Lisäksi työryhmä esittää, että eduskuntapuolueet vahvistavat rasismin vastaisessa peruskirjassa mainittuja toimia.

Puolueiden tulisi laatia vaalikampanjoitaan varten eettiset ohjeet, joiden tulisi sisältää häirinnän ja vihapuheen vastaiset toimintaohjeet.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?