Presidentti Niinistö kehottaa äänestämään EU-vaaleissa: ”Eurooppa on paras idea, joka meillä on koskaan ollut”

Julkaistu:

Yhteensä 21 valtionpäämiestä on allekirjoittanut vetoomuksen äänestämisen puolesta.
Presidentti Sauli Niinistö ja muut EU-maiden presidentit kannustavat kansalaisia käyttämään äänioikeuttaan tulevissa EU-parlamentin vaaleissa. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin aloitteesta laaditun vetoomuksen ovat allekirjoittaneet 21 EU-maan valtionpäämiehet.

Allekirjoittajien joukossa ovat Niinistön ja Steinmeierin lisäksi valtionpäämiehet kaikista muistakin EU:hun kuuluvista tasavaltalaisista maista.

Vetoomuksessa todetaan, että EU:lla on näinä kuukausina edessään vaikeampia haasteita kuin koskaan ennen. Niihin vastaaminen vaatii EU:lta yhtenäisyyttä.

– Vain vahva yhteisö pystyy kohtaamaan aikamme globaalit haasteet, presidentit toteavat.

Allekirjoittajien mukaan tämä edellyttää EU:n kansalaisilta vahvaa äänestystulosta. Vaalit käydään sunnuntaina 26. toukokuuta. Ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21. toukokuuta.

Alla koko vetoomus:

Eurooppa on paras idea, joka meillä on koskaan ollut

Euroopan yhdentyminen on auttanut toteuttamaan vuosisatoja itäneen toivon rauhasta Euroopassa sen jälkeen, kun pidäkkeetön nationalismi ja muut ääriaatteet olivat vieneet Euroopan kahden maailmansodan julmuuksiin. Meidän ei edelleenkään tule pitää rauhaa ja vapautta, vaurautta ja hyvinvointia itsestään selvinä. Sen sijaan meidän on toimittava aktiivisesti Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden eteen.

Vuoden 2019 vaalit ovat erityisen tärkeät: te Euroopan kansalaiset päätätte, millaiselle tielle Euroopan unioni lähtee. Siksi me, Bulgarian, Tšekin, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Ranskan, Kroatian, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian ja Suomen valtionpäämiehet, pyydämme kaikkia äänioikeutettuja Euroopan kansalaisia äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa toukokuun lopulla 2019.

Euroopan kansat ovat yhdistyneet omasta vapaasta tahdostaan Euroopan unionissa, jonka perustana ovat vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus, demokratia, oikeus ja lojaalius jäsenvaltioiden sisällä ja niiden kesken. Vastaavaa ei ole aiemmin Euroopan historiassa ollut. Meidän Euroopan unionissamme vaaleilla valitut Euroopan parlamentin jäsenet päättävät yhdessä Euroopan unionin neuvoston eli kaikkien jäsenvaltioiden hallitusten kanssa siitä, millaisia sääntöjä Euroopassa on noudatettava ja miten Euroopan rahavarat on käytettävä.

Me olemme kaikki eurooppalaisia

Monelle eurooppalaiselle, etenkin nuoren sukupolven edustajalle, Euroopan kansalaisuus on jo täysin luonnollinen asia. He eivät näe mitään ristiriitaa siinä, että he rakastavat omaa kotiseutuaan tai maataan ja ovat silti sydämestään eurooppalaisia.

Meidän Eurooppamme pystyy kohtaamaan haasteet yhdessä

Euroopan unionilla on näinä kuukausina edessään vaikeampia haasteita kuin koskaan ennen. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Euroopan yhdentyminen alkoi, ihmiset puhuvat yhdentymisen kannalta keskeisten periaatteiden kuten vapaan liikkuvuuden ja yhteisten toimielinten heikentämisestä tai lakkauttamisesta. Ensimmäistä kertaa myös yksi jäsenvaltioista on jättämässä unionin. Samaan aikaan muut vaativat EU:n tai euroalueen voimakkaampaa yhdentymistä tai monen nopeuden Eurooppaa.

Mielipiteet näistä asioista vaihtelevat niin kansalaisten, jäsenvaltioiden hallitusten kuin meidän valtionpäämiestenkin joukossa. Me kaikki olemme kuitenkin yhtä mieltä siitä, että Euroopan yhdentyminen ja yhtenäisyys ovat välttämättömiä ja että me haluamme Euroopan pysyvän unionina. Vain vahva yhteisö pystyy kohtaamaan aikamme globaalit haasteet. Ilmastonmuutoksen, terrorismin, talouden globalisaation ja muuttoliikkeen vaikutukset eivät pysähdy valtioiden rajoille. Voimme selviytyä näistä haasteista ja jatkaa kohti taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kehitystä vain toimimalla yhdessä tasaveroisina kumppaneina unionissamme.

Haluamme vahvan ja yhtenäisen Euroopan

Tarvitsemme siis vahvan Euroopan unionin, jolla on yhteiset toimielimet, joka jatkuvasti arvioi työtään kriittisesti ja pystyy uudistumaan ja jonka perustana ovat sen jäsenvaltiot ja kansalaiset.

Tämä Eurooppa tarvitsee vilkasta poliittista keskustelua siitä, mikä on paras tie tulevaisuuteen 25.3.2017 allekirjoitetun Rooman julistuksen pohjalta. Eurooppaan mahtuu paljon monenlaisia mielipiteitä ja ajatuksia. Mutta sellaiseen Eurooppaan emme voi palata, missä valtiot eivät enää ole tasaveroisia kumppaneita vaan toinen toistensa vastustajia.

Yhtenäinen Eurooppamme tarvitsee jokaisen meidän äänemme. Siksi pyydämme teitä käyttämään äänioikeuttanne. Äänestettävänä on yhteinen eurooppalainen tulevaisuutemme.