IS kävi läpi Lemmenjoen esitutkinnan – alkoholin kerrotaan muuttaneen komentajaa, kaatuili ja puhui törkeyksiä: ”h***m**kut”, ”m***erot” ja ”h***r***karit!”

Lemmenjoen harjoituksen tapahtumia koskevan esitutkinnan kuulusteluissa osallistujat kertoivat asiassa epäillyn Karjalan lennoston ex-komentajan muun muassa kutsuneen osallistujia mulkeroiksi ja kaatuilleen päihtyneenä.

Karjalan lennoston ex-komentajaa Markus Päiviötä syytetään mm. esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta.

3.5.2019 7:05

Karjalan lennoston entisen komentajan Markus Päiviön syytteitä esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta alettiin käsitellä torstaina Helsingin hovioikeudessa.

Syytteet koskevat Karjalan lennoston isännöimiä vapaaehtoisia harjoituksia Ilmavoimien Lapin-majalla Lemmenjoella syyskuisena viikonloppuna 2017.

Harjoituksen johtajana toimineen Päiviön epäillään muun muassa sättineen ja nimitelleen alaisiaan ja vieraita harjoituksessa. Päiviö kiistää asianajajansa mukaan epäillyt rikokset pääosin.

Vapaaehtoinen kertausharjoitus aloitettiin 22. syyskuuta 2017 Karjalan lennoston tukikohdassa Rissalassa. Sieltä siirryttiin Lemmenjoelle Inariin.

”Hän oli lauantaina niin humalassa, että kaatui”

Päiviön palvelusrikosepäily liittyy siihen, että syyttäjän mukaan Päiviö on kertausharjoitusten ajan yleisen palvelusohjesäännön vastaisesti käyttäytynyt epäasiallisesti, hyvien tapojen vastaisesti ja arvoonsa sekä asemaansa sopimattomalla tavalla.

Syyttäjän mukaan Päiviö on myös nauttinut alkoholia ja pitänyt päihtyneenä puheita muille kertausharjoituksiin osallistuneille henkilöille, antanut tilanteisiin sopimattomia käskyjä ja kaatuillut.

Päiviö itse kertoi kuulustelussa juoneensa alkoholia ensimmäisen kerran perjantaina lounaalla Ivalossa ja viimeisen kerran sunnuntaina aamulla. Harjoitusviikonlopun aikana juomaansa alkoholimäärää hän ei osannut kuulustelussa avata.

 Puolustusvoimien (PV) vaelluskengät eivät ole soveliaita vaelluskäyttöön

Lauantaina päivällä Päiviö piti puheen ravintola Ahkun Tuvalla. Torstaina julkiseksi tulleen esitutkintamateriaalin mukaan Päiviön päihtymys vaikutti negatiivisesti puheen sisältöön ja ilmaisuun. Paikalla asiakkaina oli myös harjoitukseen kuulumattomia siviilejä.

Myös lauantaina illallisella Päiviö piti puheen. Illallispuhe jäi Päiviöltä kesken ja sen saattoi loppuun toinen henkilö.

Esitutkinta-aineiston mukaan Päiviön on myös syytä epäillä kaatuneen päihtymyksensä takia lauantaina kaksi kertaa. Toinen kaatuminen tapahtui maastossa ja toinen majoitusalueella.

Eräs osallistuja kertoi Päiviön käytöksestä viikonloppuna kuulustelussa seuraavaa:

– Hän käytti tuossa harjoituksessa alkoholia liikaa. Hän oli lauantaina niin humalassa, että kaatui. Lisäksi tuossa humalatilassa hän sanoi/vitsaili asioilla, joista ihmiset selkeästi loukkaantuivat.

Toinen henkilö kuvaili kaatumistilannetta kuulustelussa näin:

– Lauantaipäivänä kun poistuimme laavulta jäin varmistamaan viimeisenä, että kaikki paikat jäivät kuntoon. Minun lisäkseni jäi paikalla Päiviö, joka oli selvästi alkoholin vaikutuksen alainen. Poistuimme yhdessä polkua pitkin Päiviö edellä. Päiviön kulku oli epävarmaa. Takana kulkiessani yritin varautua mahdollisen Päiviön kaatumisen estämiseksi. Jonkun matkan kuljettuamme Päiviö kaatui rinteessä tuolla polulla. Polku oli kuitenkin sellainen, että selvin päin sen kulkemisessa ei ollut ongelmaa.

Kyseisen henkilön kuulustelussa kertoman mukaan Päiviö oli selvästi päihtynyt. Hänen mukaansa kukaan muu harjoituksessa ei ollut päihtynyt samassa määrin kuin Päiviö.

Päiviö itse kuvaili kuulustelussa käyttäneensä alkoholia tilanteen luonteen mukaisesti, kuten muutkin harjoitukseen osallistuneet. Oikeudella antamassaan vastauksessa hän myönsi, että lauantaina päivällä Ahkun Tuvassa ja illallisella osa hänen sanavalinnoistaan on ollut epäasiallisia ja kyky suorittaa palvelusta näissä tilanteissa oli ainakin ajoittain heikentynyt hänen nauttimansa alkoholin vuoksi.

Päiviö kiistää olleensa muissa harjoituksen tilanteissa palvelustehtävässä siinä määrin alkoholin vaikutuksen alainen, että hänen kykynsä suorittaa palvelusta olisi alentunut.

Kaatumistaan Päiviö ei kiistä. Hän kuitenkin kiistää kaatumisen johtuneen alkoholista. Syyksi kaatumiselle Päiviö esitti liukkaat kengät sekä vaelluksen fyysisen rasituksen.

– En ole ollut niin humalassa, että olisin sen seurauksena kaatunut. Liikuntaosuudella todettiin toistuvasti, että Puolustusvoimien (PV) vaelluskengät eivät ole soveliaita vaelluskäyttöön ja tähän liittyen vaelluksen liukkaalla loppuosalla tuki kengistä katosi, jonka seurauksena kaaduin, Päiviö kuvaili kuulustelussa.

”Lauantaina Päiviön käytös muuttui”

Epäily esimiesaseman väärinkäyttämisestä liittyy siihen, että Päiviö olisi syytteen mukaan harjoituksen johtajana kohdellut muita kertausharjoituksiin osallistuneita henkilöitä nöyryyttävällä tavalla.

Syyttäjän mukaan Päiviö on harjoitusten aikana toistuvasti nimitellyt harjoituksiin osallistuneita henkilöitä muun muassa sukupuoliseen suuntautumiseen, seksuaalisuuteen ja ammattitaitoon viittaavilla halventavilla kommenteilla.

Lisäksi Päiviö on syyttäjän mukaan keskeyttänyt käskynalaistensa puheita, kieltänyt heitä puhumasta ellei hän anna lupaa, puhutellut väärällä sotilasarvolla tai uhannut sotilasarvon alentamisella tai erottamisella.

 Nuo kommentit ovat olleet varmasti johonkin tilanteeseen sidottuja.

Kuulusteluissa ilmeni, että Päiviö on kutsunut harjoituksen sotilashenkilöstöä useaan otteeseen muun muassa ”homomulkuiksi” ja ”mulkeroiksi” tilanteessa, jossa harjoitukseen osallistuneet ovat sen kuulleet. Esitutkinta-aineiston mukaan hän on lisäksi osana pitämäänsä puhetta antanut negatiivista palautetta harjoitukseen osallistuneelle sotilashenkilöstölle.

Kuulustelussa yksi asianomistajista on kertonut, että Päiviö oli haukkunut häntä illallisella muun muassa ”munattomaksi” niin, että sen kuulivat kaikki tai suuri osa harjoitukseen osallistuneista henkilöistä.

Eräs harjoitukseen osallistuneista henkilöistä kuvaili kuulustelussa, että Päiviö oli käyttäytynyt asiallisesti perjantaina, mutta muuttanut käytöstään lauantaina.

– Lauantaina Päiviön käytös muuttui ja se aiheutti negatiivisia tunteita sekä minussa että varmasti koko harjoitusjoukossa. Päiviö sai tämän yleisen ilmapiirin vaihtumisen aikaan omalla negatiivisella ja ylimielisellä käytöksellään ja suhtautumisella harjoitusjoukkoon. Hän puhutteli harjoitusjoukkoja pääsääntöisesti harjoituksen johtajalle sopimattomalla tavalla.

– Kollektiivisesti hän toisti useasti lausetta tyyliin: ”Jotkut teistä pääsevät tänne ensi vuonna jotkut eivät.” Lisäksi hän toisteli useasti: ”Jotkut teistä on avainreserviläisiä ja jotkut eivät”, toinen kuulusteltu kertoi.

Joidenkin kuulustelujen mukaan Päiviö nimitteli yleisesti paikalla harjoituksessa olleita muun muassa nimityksillä ”homomulkut”, ”mulkerot” ja ”homorunkkarit.”

– Muun muassa hän kutsui kaikkien edessä omaa henkilöstöään ”homorunkkareiksi” ja muulla vastaavalla tavalla siten, että oli selkeästi nähtävissä, että paikalla olleet reserviläiset noista ilmaisuista vaivaantuivat. Näitä ilmaisuja oli useassa eri paikassa ja useaan eri otteeseen, eräs asianomistajista kertoi kuulustelussa.

Päiviö sanoi oikeudelle antamassaan vastauksessa, ettei ole halunnut tarkoituksellisesti loukata tai nöyryyttää ketään. Päiviö kuitenkin myöntää käyttäneensä ajoittain epäasiallista kieltä nimitellessään sotilashenkilöstöä nimityksillä, jotka osa sotilashenkilöstöstä on kokenut nöyryyttäväksi.

Päiviö kiisti syytteen teonkuvauksen enemmälti. Hän perusteli muun muassa, ettei toiminta ollut ollut nöyryyttävää, tai että kyseessä oli huumori.

Kuulustelija: Oletteko käyttäneet henkilöistä mm. nimityksiä homomulkut, mulkerot ja homorunkkarit?

Päiviö: On se mahdollista, mutta olen katsonut, että nuo kommentit ovat olleet varmasti johonkin tilanteeseen sidottuja. Tunnistan kyllä sen, että nuo ko. nimitykset eivät olet missään tilanteissa sopivia, Päiviö sanoi kuulustelussa.

Eräs harjoitukseen osallistuneista kertoi Päiviön haukkuneen häntä ”tyhmäksi nahkapääksi”.

Päiviö puolestaan vastasi kuulustelussa, ettei muista kyseisen henkilön kohdalla tarkkaa sanamuotoa. Päiviö lisäsi, että hän ja kyseinen henkilö käyttivät toisistaan värikkäitä kutsumanimiä, ja tämä oli hänen mukaansa ”molemminpuolista, tasa-arvoista ja tilanteeseen sopivaa.”

Taakse poistutti kohti jokea

Kuulusteluissa muutamat osallistujat sanoivat myös, että Päiviö oli lauantaina taakse poistuttanut heitä heidän mukaansa tilanteeseen epäsopivalla tavalla.

Esitutkinnan mukaan Päiviön on syytä epäillä määränneen osan sotilashenkilöistä ja reserviläisistä sulkeismuotoon ja taakse poistuttaneen heitä ilman, että tällaista harjoitusta on kirjattu harjoituksen ohjelmaan tai että se on ollut tilanteeseen ja osanottajat huomioon ottaen tarpeellista palveluksen kannalta. Taakse poistuttaminen tapahtui suhteellisen epätasaisessa maastossa.

– Koko porukka oli koolla Lemmenjoen rannalla (noin 5 metriä rantaviivasta), niin Päiviö käskytti koko porukkaa komennolla ”taakse poistu”! Porukka noudatti komentoa osittain siten, että kukaan ei kuitenkaan varpaitaan kastellut. Mielestäni tämä ei ollut asiallinen komento tilanteeseen ja siihen henkilöryhmään nähden, joka harjoituksessa oli. Pidän tätä simputuksena, eräs henkilö kertoi.

– Jos tuo käsky olisi toteutunut kokonaisuudessaan, henkilöt olisivat joutuneet jyrkkään rinteeseen, joka päättyi Lemmenjokeen. Päiviö keskeytti poistumisen ennen 10 askeleen täyttymistä. Mitään sulkeisia ei ohjelmaan eikä käskyyn ollut merkitty, toinen henkilö kuvaili samaista tilannetta kuulustelussa.

Päiviö myönsi kuulustelussa poistuttaneensa joukkoja, mutta sanoi sen olleen harjoituksen luonteen perusteella sopivaa ja lisäsi, ettei siitä syntynyt kenellekään vaaraa. Hänen mukaansa poistuttamista oli pyydetty.

”Suomen paskin kaupunginjohtaja”

Kunnianloukkaussyyte koskee kielenkäyttöä, jossa Päiviö on syyttäjän mukaan kutsunut asianomistajaa paskimmaksi/tyhmimmäksi kaupunginjohtajaksi, jonka hän tuntee. Ilmaisu tapahtui tilanteessa, jossa useat henkilöt sen kuulivat.

– Päiviö tuli viimeisten joukossa tunturilta alas, käveli suoraan kohti laavun ympärillä olevaa istuinkehikkoa ja potkaisi sitä. Itse istuin noin metrin päässä siitä. Heti potkunsa jälkeen hän mainitsi seuraavaa: ”****** on Suomen paskin kaupunginjohtaja”, asianomistaja kuvaili kuulustelussa.

Oikeudelle antamassaan vastauksessa Päiviö myöntää kutsuneensa harjoitukseen osallistunutta kaupunginjohtajaa tilanteessa harkitsemattomasti halventavalla nimityksellä harjoitukseen osallistuneiden kuulleen.

 Sen hän myöntää, että virheitä on tullut tehtyä

Päiviö kiistää tarkoituksensa olleen loukata kyseisen henkilön kunniaa, vaan kyse oli hänen mukaansa mustasta huumorista.

– En muista tarkasti mitä olen ko. henkilöstä ko. ajanhetkellä sanonut. Mutta voin nyt todeta, että en ole tarkoittanut loukata ketään kommentillani, vaan se on ollut näkemykseni mukaan enemmänkin tilannesidonnainen kommentti sidottuna tuohon hetkeen, Päiviö kertoi kuulustelussa.

Asianomistajan mukaan Päiviö oli myös eräänä yönä tullut käyttämään epäasiallista kieltä hänen ja toisen henkilön huoneeseen näiden mentyä jo nukkumaan.

– Jossain vaiheessa yöllä Päiviö avasi meidän huoneen oven ja totesi, että ”täällähän ne homopojat nukkuvat”. Minä heräsin tuohon hänen kommenttiinsa, asianomistaja kertoi esitutkintamateriaalin mukaan.

Päiviö kiisti kuulustelussa käyttäneensä kyseistä ilmaisua.

Asianomistaja kokee, että Päiviön kommentit loukkasivat hänen kunniaansa ja ylittivät hyväksyttävyyden rajan, etenkin kun hän oli tuolloin Päiviön alainen harjoituksessa.

Syyttäjä vaatii tapahtumista sakkorangaistusta Karjalan lennoston ex-komentajalle. Päiviö ei itse ole halunnut kommentoida syytteitään STT:lle.

– Päämieheni on nyt tyytyväinen, että vihdoin on saatu tähän vaiheeseen tämä prosessi. Se on ollut hänelle pitkä ja vaikea. Sen hän myöntää, että virheitä on tullut tehtyä ja hän kantaa niistä täyden vastuun, Päiviön asianajaja Pentti Laiho kommentoi torstaina STT:lle.

Hovioikeudelle antamassaan vastauksessa Päiviö myös kertoi, että hänellä oli tapahtumien aikaan paineita, sillä hän oli komentajana kokematon ja hänellä oli lisäksi perheongelmia.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?