Oikeuskanslerinviraston Kimmo Hakosesta tiedustelu­valvontavaltuutettu

Julkaistu:

Apulaisoikeuskanslerin sijainen ja Oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Hakonen on nimitetty tiedusteluvalvontavaltuutetuksi.
Virka on uusi, ja valtuutettu valvoo tiedustelutoiminnan lainmukaisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.

Toimitusministeristö päätti nimityksestä tänään. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kannatti lausumassaan Hakosta tehtävään.

Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lait maaliskuussa. Lakien voimaantulo edellyttää, että laillisuusvalvonta on kunnossa eli että tiedusteluvalvontavaltuutettu on aloittanut tehtävänsä.