Teinityttöjä hyväksikäyttänyt mies sai seksuaalirikostuomion – näin oikeus mittasi 19-vuotiaan ”paljousalennuksen”

Julkaistu:

IS kävi läpi perustelut, joilla oikeus mittasi rangaistuksen kolmea 14–15-vuotiasta tyttöä hyväksikäyttäneelle ja raiskanneelle nuorukaiselle.
19-vuotias nuorukainen tuomittiin tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa kolmen vuoden ja kymmenen kuukauden vankeuteen useista seksuaalirikoksista. Uhreina oli kolme 14–15-vuotiasta tyttöä.

Oikeuden mukaan mies syyllistyi seitsemään eri rikokseen. Ne olivat törkeä raiskaus, kolme törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, kiristyksen yritys ja kaksi alkoholirikkomusta.

Miten käräjäoikeus päätyi juuri kolmen vuoden ja kymmenen kuukauden mittaiseen rangaistukseen? Miksei kolme vuotta tai vaikka viisi vuotta?

Kun samalla kertaa tuomitaan rangaistus useista eri rikoksista, syytetty hyötyy niin sanotusta paljousalennuksesta. Jos joku tekee sata eri rikosta, joista jokainen olisi vuoden vankeuden väärti, niin hänelle ei Suomessa tuomita sataa vuotta vankeutta, vaan huomattavasti vähemmän.

Yhdistetyistä rangaistuksista on rikoslaissa omat säännöksensä, joita nytkin sovellettiin.
Rangaistuksen mittaamisen perustelut on kirjattu 19-vuotiaalle langetettuun tuomioon tavallistakin tarkemmin. Syykin taitaa löytyä perustelutekstistä: ”Tuomittavaa rangaistusta harkitessaan käräjäoikeus on tiedostanut ja ottanut huomioon myös, että seksuaalirikosten yleinen rangaistustaso on tällä hetkellä voimakkaan oikeuspoliittisen keskustelun kohteena.”

Useista rikoksista yhteistä rangaistusta mitattaessa lähtökohdaksi on lain mukaan otettava rikoksista vakavimmin rangaistava. IS kävi kohta kohdalta läpi, miten käräjäoikeuden päättelyketju 19-vuotiaan rangaistuksen mittaamisessa eteni:

1. Ihan ensiksi käräjäoikeus pohti, onko syytetyllä sellaista rikoshistoriaa, joka voisi vaikuttaa rangaistukseen. Tässä tapauksessa 19-vuotiaalla oli tammikuussa langetettu ehdollinen tuomio vastaavista rikoksista, jotka olisi voitu käsitellä tässä samassakin oikeudenkäynnissä. Tällöin niillä voisi olla vaikutusta, kun harkitaan rangaistusten kokonaisuutta. Koska aiempi rangaistus oli ehdollinen, sillä ei tässä tapauksessa kuitenkaan voinut olla alentavaa vaikutusta tässä jälkimmäisessä oikeudenkäynnissä tuomittavaan rangaistukseen.

2. Mikä oli rikoksista vakavin? 19-vuotiaan rikoksista se oli törkeä raiskaus, jossa samalla teolla hän syyllistyi myös törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

3. Raiskaus on törkeä, mutta omassa lajissaan se on käytetyn väkivallan laadun suhteen lievimmästä päästä. Siten pelkästään tästä teosta langetettava rangaistus olisi käräjäoikeuden mukaan mitattava lähelle kahden vuoden alarajaa, kahden ja kolmen vuoden väliin.

4. Toisen hyväksikäytetyn tytön osalta teko olisi yksin tuomittuna käräjäoikeuden mukaan noin kahden vuoden veroinen. Tässäkin oli kyse yhdestä sukupuoliyhteydestä.

5. Kolmannen tytön kohdalla tekoaika oli pitkä ja sukupuoliyhteyksiä useita, jotka ovat ankaroittavia tekijöitä. Toisaalta kyse oli jonkinlaisesta seurustelusuhteesta tai sellaisen yrityksestä. Myös tämän rikoksen laskennallisen yksikkörangaistuksen käräjäoikeus arvioi kahden ja kolmen vuoden väliin.

6. Seurustelun tapaista suhdetta oikeus ei kuitenkaan hyväksynyt varsinaiseksi lieventämisperusteeksi, jollainen voisi olla vaikkapa rikokseen johtanut voimakas inhimillinen myötätunto tai asianomistajan poikkeuksellisen suuri myötävaikutus. Vastuu oli yksin aikuisella.

7. Rangaistuksen on oikeuden mukaan oltava tuntuva menettelyn moitittavuuden takia. 19-vuotias loukkasi herkässä fyysisen ja psyykkisen kehityksen vaiheessa olleiden nuorten itsemääräämisoikeutta. Menettely kokonaisuudessaan oli suunnitelmallista, häikäilemätöntä ja piittaamatonta.

8. Lopullisessa laskelmassaan käräjäoikeus otti pohjaksi kaksi vuotta vankeutta törkeästä raiskauksesta. Tähän kahteen vuoteen oikeus lisäsi rikoslain säännöksiin viitaten noin yhden kolmasosan muiden rikosten yksikkörangaistuksista. Samalla teolla toteutettua hyväksikäyttörikosta ei otettu mukaan pohjaan, vaan sen osuus on mukana yhteenlaskussa erikseen.

9. Eli kaava meni suunnilleen näin, kun pohjaraiskaukseen lisättiin kolmen hyväksikäyttörikoksen osuus: 2 v + (muutama kk + noin 2 v + 2 v muutama kk) / 3 = 3,5 vuotta ja risat. Ehkä pari kuukautta päälle. Yhden hyväksikäyttörikoksen vaikutus laskelmassa jäi siis pienemmäksi kuin muiden, koska se oli toteutettu samalla teolla kuin pohjana ollut raiskaus.

10. Alkoholirikkomukset ja kiristyksen yritys korottivat rangaistusta vielä hieman. Lopuksi rangaistusta lievennettiin vähäisessä määrin tekijän nuoren iän perusteella. Hän oli tekojen aikaan 18–19-vuotias. Lievennys tapahtui alaspäin pyöristämällä niin, että sen vaikutus oli alle kuukauden verran.

Lopputulos on siis edellä mainittu kolme vuotta ja kymmenen kuukautta. ”Paljousalennusta” tekijälle koitui arviolta vähän päälle kolme vuotta. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa hovioikeuteen.