IS:n saama ammatti­liittojen lista paljastaa: Näistä rikoksista hoiva­yrityksiä voitaisiin syyttää - Kotimaa - Ilta-Sanomat

IS:n saama ammatti­liittojen lista paljastaa: Näistä rikoksista hoiva­yrityksiä voitaisiin syyttää

Julkaistu: 11.2.2019 10:42

Sunnuntaina monet poliitikot vaativat hoivapalveluiden valvonnan kiristämistä. Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok) mukaan vanhusten kohtelu voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkistön. IS sai ammattiliitoissa valmistellun listan mahdollisista rikoksista, joista hoivayrityksiä voitaisiin rikostutkinnan päätteeksi syyttää.

Esperi Caren ja Attendon ympärille noussut vanhustenhuoltokohu näkyy poliitikkojen vaatimuksissa, joiden mukaan väärinkäytösten sanktioita on kiristettävä.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) tiedotti sunnuntaina, että laiminlyönnit ja epäasiallinen kohtelu voivat täyttää myös rikosten tunnusmerkistön.

– Rikosvastuun on toteuduttava, Häkkänen totesi. Hänen mukaansa valvontaviranomaisten on tehtävä yhteistyötä poliisin kanssa.

Myös hoiva-alan ammattiliitoissa tilannetta on seurattu tiiviisti. Asioihin olisi liittojen mukaan helpompi puuttua, jos esimerkiksi hoitajamitoitus olisi kirjattu lakiin tarkkana lukuna. Kokoomus vastustaa tätä ainoana puolueena.

Liitoissa pelätään, että hoivayritykset alistavat vaaraan paitsi vanhukset, vammaiset ja muut hoidettavat myös omat työntekijänsä. Lisäksi pelkona on, että työantaja voi päätyä syyttämään väsynyttä työntekijää virheistä, jotka kuuluvat henkilökunnan alimitoituksen takia työantajan vastuulle.

IS sai haltuunsa ammattiliitoissa valmistellun listan niistä mahdollisista rikoksista, joihin työnantaja voisi virheellisen hoivan tuloksena syyllistyä.

Rikoksiin voi syyllistyä muun muassa virheellisessä työaikakirjanpidossa. Lisäksi erehdyttäminen voi johtaa petossyytteeseen. Petoksesta maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Kuolemantuottamus on myös asteikon kovimmasta päästä, siitä voi saada maksimissaan kahden vuoden vankeustuomion.

Lista alla kokonaisuudessaan:

HAAMUHOITAJAT – VIRHEELLINEN TYÖAIKAKIRJANPITO

Työaikalaki 37§

– Työaikakirjanpito: Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. Kirjanpitoon on merkittävä joko säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset tai kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat. Jos työntekijän kanssa on tehty 39 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettu sopimus, on luetteloon merkittävä arvioitu lisä-, yli- ja sunnuntaityön määrä kuukaudessa. Työnantajan on säilytettävä työaikakirjanpito vähintään 38 §:ssä säädetyn kanneajan päättymiseen asti.

– Rangaistussäännökset 42 §: Rangaistus 37 §:n 1 momentissa tarkoitettua työaikakirjanpitoa koskevasta laiminlyönnistä tai väärinkäytöksestä sekä sellaisesta työaikarikkomuksesta, joka on tehty työsuojeluviranomaiselta saadusta kehotuksesta, määräyksestä tai kiellosta huolimatta, säädetään rikoslainn 47 luvun 2 §:ssä.

Rikoslaki 47 luku

– Työrikoksista 2 §: Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 1) työntekijän vahingoksi laiminlyö työaika- tai vuosilomakirjanpidon, pitää sitä väärin, muuttaa, kätkee tai hävittää sen taikka tekee sen mahdottomaksi lukea tai 2) menettelee työaika- tai vuosilomalainsäädännössä rangaistavaksi säädetyllä tavalla työsuojeluviranomaiselta saadusta kehotuksesta, määräyksestä tai kiellosta huolimatta, on tuomittava työaikasuojelurikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

PETOS

– Jos ”kunta on maksanut x määrästä hoitopalveluja - toteutuma x - jotain / valheelliset työvuorolistat”.

– Yrityksen tällainen toiminta voi täyttää petosrikoksen tunnusmerkistön.

Rikoslaki 36 luku

– Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä 1 §: Petos: Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on tuomittava petoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

– Petoksesta tuomitaan myös se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa dataa syöttämällä, muuttamalla, tuhoamalla tai poistamalla taikka tietojärjestelmän toimintaan muuten puuttumalla saa aikaan tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristymisen ja siten aiheuttaa toiselle taloudellista vahinkoa. (13.6.2003/514)

HOIVAKOTIEN ASUKKAIDEN KALTOIN KOHTELU

– Ohessa mahdollisia henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia jotka peilaavat soteyhtiöissä kerrottuihin tapahtumiin:

Rikoslaki 21 luku

– Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista 5 §: Pahoinpitely:Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.

– Kuolemantuottamus 8 §: Joka huolimattomuudellaan aiheuttaa toisen kuoleman, on tuomittava kuolemantuottamuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

– Vammantuottamus 10 §:Joka huolimattomuudellaan aiheuttaa toiselle ruumiinvamman tai sairauden, joka ei ole vähäinen, on tuomittava vammantuottamuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

– Vaaran aiheuttaminen 13 §: Joka tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaa toiselle vakavan hengen tai terveyden vaaran, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vaaran aiheuttamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

– Heitteillepano 14 §: Joka saattaa toisen avuttomaan tilaan tai jättää sellaiseen tilaan henkilön, josta hän on velvollinen huolehtimaan, ja siten aiheuttaa vaaraa tämän hengelle tai terveydelle, on tuomittava heitteillepanosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Oletko tehnyt ilmoituksen viranomaisille läheisesi huonosta hoidosta? Kerro asiasta meille: uutiset@iltasanomat.fi, WhatsApp 040-6609019 tai täältä.

Juttua täsmennetty kello 11.50: Lisätty sanat ”tarkkana lukuna” neljännen kappaleen lauseeseen ”Asioihin olisi liittojen mukaan helpompi puuttua, jos esimerkiksi hoitajamitoitus olisi kirjattu lakiin tarkkana lukuna.”

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?