Orpo veivaa kokoomuksen hoitajakantaa rautalangasta – 0,7 hoitajaa ei käy: ”Ei, se ei riitä”

Julkaistu:

Petteri Orpo myöntää, että viestintä kokoomuksen hoitajamitoituskannassa ei ole mennyt putkeen. – Tässä on ollut liikaa tulkinnanvaraa.
Kokoomus ei ole puheenjohtaja Petteri Orpon päivällä julkaistusta blogikirjoituksesta ja lausunnoista huolimatta valmis muiden puolueiden tapaan siihen, että laissa hoitajamitoitukseksi määriteltäisiin 0,7 hoitajaa vanhusta kohden.

– Ei. Se ei riitä. Me olemme valmiita aloittamaan keskustelut ja huolellisen lainvalmistelun, jonka tavoitteena on riittävä määrä hoitajia. Siitä olemme eri mieltä, miten se riittävä hoito määritellään, Orpo sanoo IS:lle.

Eli te ette ole muuttaneet kantaanne?

– Emme ole. Eilen pohdin asiaa. Näyttää siltä, että kaikki muut ovat tämän kannalla ja kun meillä on yhteinen tavoite, niin lähdetään keskustelemaan. Peruskanta on edelleen sama eli yksi luku ei riitä, vaan se pitää hakea todellisesta hoidontarpeesta.

Orpo alleviivaa kokoomuksen haluavan lisää hoitajia, vahvemman vanhuspalvelulain ja taata lakitasolla, että hoitajien määrä on sopusoinnussa hoidon tarpeen kanssa. Tämä edellyttää, että lakiin kirjataan perusteet sitovalle yksilölliselle hoitajamitoitukselle, eikä lukua määritä tietty desimaali, kuten esillä ollut 0,7.

Kokoomuksen kanta asettui epäselvään valoon, kun Orpo sanoi Ylen jutussa kokoomuksen olevan valmis keskustelemaan siitä, olisiko tuleva mitoitus 0,7 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti. Heti perään hän kirjoitti MTV:n kolumnissaan näin:

– Muut puolueet ovat vaatineet vanhuspalvelulakiin kirjausta hoitajien määrästä. Kokoomus ei tässä asetu poikittain. Kannatamme lain tiukentamista, ja meillä on siihen ehdottaa hyvä ratkaisu.

Kolumnista syntyi vaikutelma, että kokoomus ei asetu poikittain 0,7 hoitajamitoituksen lakiin kirjaamiseksi, ja se herätti heti tuoreeltaan ihmetystä eduskunnassa muita hallituspuolueita myöten. Orpo myöntää, ettei viestintä asiassa ole mennyt aivan putkeen.

– Tässä on ollut liikaa tulkinnanvaraa siinä, mitä sanoin.

Orpon mukaan viestin perillemeno on saattanut olla vaikeaa siksi, että muut esittävät vaikeaan ongelmaan helppoa ratkaisua. Helppo ratkaisu Orpolle on opposition esittämä ja muiden hallituspuolueiden kannattama 0,7 hoitajan mitoitus hoidettavaa kohden.

– Yksi luku on helppo ratkaisu, joka ei tuota haluttua lopputulosta.

Orpon mukaan puolueen näkemyksestä on sen sisällä yhtenäinen käsitys. Yhtenäinen on myös käsitys puolueen viestin perille saamisen ongelmista.

– On varmaan se, ettei ole aivan parhaalla tavalla mennyt perille.

Hallitus joutuu huomenna opposition ristituleen, kun se vastaa opposition vanhustenhoitoa käsittelevääm välikysymykseen. Oppositiopuolueet jättivät eilen lakialoitteen, jossa 0,7 hoitajan mitoitus kirjattaisiin lakiin. Nyt laissa suositellaan, että jokaista hoidettavaa kohden hoitajia olisi 0,5. Peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi eduskunnassa olevansa valmis aloittamaan valmistelun hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin, mutta aika lain muuttamiseksi on niukilla.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) toppuutteli asian etenemismahdollisuuksia ja sanoi, ettei eduskuntaan voida enää tällä vaalikaudella tuoda uutta lakiesitystä. Hän vetosi asiassa oikeuskanslerin kanssa käymiinsä keskusteluihin.

– Vaaditaan kunnollinen ja huolellinen valmistelu. Viittaa pääministeriin ja Saarikon lausuntoihin, ettei tällä hallituskaudella aika yksinkertaisesti riitä kunnolliseen ja huolelliseen lainvalmisteluun ja sen läpi viemiseen, Orpo linjaa.

Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto peräänkuulutti eduskunnassa, että jos lakia ei nyt ehditä valmistella, kaikkien puoluejohtajien pitäisi kirjoittaa sitoumus vanhustenhoidosta. Orpo ei ole valmis sitoumukseenkaan, jos se edellyttää 0,7 hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin.

– En siihen sisältöön, vaan siihen tavoitteeseen. Riittävää hoitajamäärään. Katsotaan nyt asiantuntijatyöstä käsin, mikä on mahdollista. Miten päästään mahdollisimman hyvään tulokseen vanhusten kannalta.

Orpo painottaa, että kokoomuksen mallissa hoitajamäärä voi monessa tapauksessa johtaa korkeampaa hoitajamäärään ja pitää sitä siksi järkevämpänä.

Kokoomus on Orpon lausuntojen valossa jäämässä valmistelutyössä yksin omaan nurkkaansa, kun muille 0,7 hoitajamitoitus näyttää sopivan. Orpo näkee kokoomuksen olevan kuitenkin muiden puolueiden kanssa samassa veneessä, koska lopulta kaikkien tavoitteena on vanhuspalveluiden parantaminen.

– Eikö me olla mukana, jos meillä on sama tavoite? Eikö tavoite ole tärkein, eikä väline. Tavoite on hyvät vanhustenpalvelut ja että jokainen vanhus saa tarvitsemansa hoidon. Se on meidän maali.

Orpo painottaa, että nyt aloitettavan valmistelutyön tuloksena seuraavan hallituksen tulisi mahdollisimman nopeasti uudistaa vanhuspalvelulaki.

Kokoomus haluaa edetä maaliin kuitenkin perusteellisen valmistelutyön kautta kuuntelemalla asiantuntijoita. Orpo viittaa esimerkiksi terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen arvioon, jonka mukaan 0,7 hoitajamitoitus vaatii 4 000 hoitajaa lisää.

– Kun meillä ei ole Suomessa niitä hoitajia, niin se on sitten pois jostakin muualta esimerkiksi todella tärkeästä kotihoidosta. Se on aivan kriittinen kysymys. Meillä on 60 000 vanhusta kotihoidossa. Tämä ei ole niin yksinkertainen kysymys kuin mitä oppositio antaa ymmärtää.

Orpon mukaan kokoomuksen muista poikkeava polku hoitajamitoituksessa ei ole johtanut palauteryöppyyn kansalaisilta tai puolueen kentältä.

– Ammatti-ihmisiltä tulee kieltämättä paljon hyvää palautetta siitä, että olette oikeassa. Yksi luku ei tätä varsinaista tarvetta ratkaise. Se on ollut tässä hyvin keskeistä. Meillä on alan ammattilaisia eduskuntaryhmässäkin.

Orpo viittaa myös THL:n ja Kuntaliiton näkemyksiin.

– Me emme ole yksin tämä asiamme kanssa todellakaan. Tässä on paljon vahvaa pohjaa taustalla ja siksi haluamme edelleen pitää kiinni ja ajaa yksilöllistä hoidontarvetta.

Artikkelia on päivitetty Petteri Orpon kommenteilla.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt