Migri otti uuden keinon käyttöön – paljasti satoja ulkomaalaisia, joilla ei ole laillista perustetta oleskella Suomessa

Julkaistu: , Päivitetty:

Maahanmuuttovirasto on alkanut karkottaa ulkomaalaisia, joilla ei ole perhesyiden takia enää perustetta oleskella Suomessa. Maahanmuuttoviraston hankkeesta kertoi ensin Yle.
Maahanmuuttovirasto on paljastanut satoja ulkomaalaisia, joilla ei ole enää laillista perustetta oleskella Suomessa.

Laittomasti oleskelleet paljastuivat, kun virasto ryhtyi seuraamaan, pitääkö peruste oleskeluluvan saannille enää paikkansa. Yksi oleskeluluvan perusteista on ollut avioliitto suomalaisen kanssa.

– Kun oleskelulupa on myönnetty avioliiton perusteella, lähdettiin selvittämään, kuinka moni on kenties eronnut eli lupaperusteet eivät enää täyttyisi, Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja Olli Koskipirtti kertoo selvitystyöstä.

Ensimmäisessä noin tuhannen hengen otannasta paljastui, että monessa tapauksessa perhesiteelle ei ole perustetta. Avioliitto on purkautunut.

– Noin 16 prosentissa oli päädytty avioeroon, Koskipirtti sanoo luvuista.

Koskipirtti lisää, ettei luku tullut suurena yllätyksenä.

– Vaikka meillä ei ole tällaista varsinaista seurantaa tehty, on meillä ollut sellainen käsitys, että avioliitot päättyvät ja lupaperuste poistuu. Nyt vasta pystyttiin oikeasti tekemään seurantatyötä.

 

Kyllähän väärinkäytöksiä on jonkin verran, mutta ei voida silti yksioikoisia tuloksia tehdä sen suhteen.

Niukkojen resurssien takia virasto on joutunut keskittämään voimansa lupapäätösten tekemiseen. Peruuttamisharkintaa ei ole ollut aiemmin aikaa.

Maahanmuuttovirasto käytti selvityksessä hyväksi väestörekisterin tietoja.

Selvityksessä ei Koskipirtin mukaan ilmennyt, miten pitkiä aikoja avioliitot olivat kestäneet oleskeluluvan saaneilla.

Hän sanoo, että purkautuneita avioliittoja oli kaikenlaisia. Puolisoina oli niin suomalaisia miehiä kuin suomalaisia naisia.

– Kyllähän väärinkäytöksiä on jonkin verran, mutta ei voida silti yksioikoisia tuloksia tehdä sen suhteen.

Koskipirtin mukaan tilanteet ovat monenlaisia.

Jos avioliitto päättyy avioeroon, henkilöllä voi olla muu peruste oleskelulle. Hän on esimerkiksi työssä Suomessa. Hänelle voitaisiin myöntää oleskelulupa työn perusteella.

Onko perhe-elämää

Maahanmuuttoviraston selvityksessä paljastuneille henkilöille käynnistyi oleskeluluvan peruuttamisharkinta.

Maahanmuuttovirasto lähetti heille selvityspyynnön.

– Kysyimme, minkälainen tilanne on, onko perhe-elämää tarkoitus jatkaa.

Maahanmuuttovirasto on tehnyt selvityksen perusteella joitakin peruuttamispäätöksiä.

Ne eivät ole vielä lainvoimaisia. Päätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Koskipirtti sanoo, että vaikka oleskeluluvan peruuttamisharkinta on käynnistynyt, oleskelulupaa ei välttämättä peruuteta, vaikka avioliitto olisi päättynyt. Oleskelulle voi löytyä muu hyväksytty syy.

– Jos tilanne on sellainen, ettei ole hyväksyttyä lupaperustetta, vasta sitten käynnistetään karkottamisprosessi.

Ensimmäisessä kokeilussa Maahanmuuttovirasto tarkasti perhesuhteiden perusteella myönnettyjä oleskelulupia. Koskipirtti sanoo virasto pohtivan, tehdäänkö seurantaa muille oleskeluluvan saaneille.

– Oleskelulupa on saatu vaikka työnteon tai opiskelun perusteella. Jatkavatko henkilöt enää työskentelyä, vaikka lupa on myönnetty sen perusteella.

Hanke liittyy valtion ns. Lama-ohjelmaan, jonka tarkoituksena on torjua laitonta maahantuloa.