Puoluejohtajat nimeävät tärkeimmät toimenpiteet, joilla pystyttäisiin estämään Oulun seksuaalirikosten kaltaisten tapausten toistuminen - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Puoluejohtajat nimeävät tärkeimmät toimenpiteet, joilla pystyttäisiin estämään Oulun seksuaalirikosten kaltaisten tapausten toistuminen

Enemmän viranomaisyhteistyötä, lisää resursseja poliisille, matalampi kynnys ilmoittaa seksuaalirikoksesta. Muun muassa nämä seikat korostuivat puoluejohtajien vastauksissa, kun Ilta-Sanomat pyysi heitä nimeämään tärkeimmät toimenpiteet, joilla voitaisiin estää Oulun kaltaisten tapausten toistuminen.

13.1.2019 6:05

Puoluejohtajat ovat lauantain aikana kommentoineet Oulussa ilmenneitä uusia seksuaalirikosepäilyjä. Julkaisemissaan tiedotteissa he ovat muun muassa korostaneet tarvetta lisätä niin viranomaisten yhteistyötä kuin poliisien resursseja.

Mutta mitkä olisivat toimenpiteistä kaikista tärkeimpiä, jotta rikosten tapahtuminen voitaisiin jatkossa estää? Tähän kysymykseen Ilta-Sanomat pyysi puoluejohtajia vastaamaan.

Sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin

– Jos pitää mainita yksi yksittäinen toimenpide, niin se on viranomaisten resurssien vahvistaminen – nimenomaan ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Poliisien määrää on lisättävä, kuten sdp on ehdottanut. Oulun kaltaisiin rikoksiin ei saa Suomessa syyllistyä.

– Toinen olennainen toimenpide on raiskauslainsäädännön uudistaminen. Siihen on nyt akuutti tarve.

– Pehmeämmistä keinoista taas mainitsisin valitustyön kouluissa ja kodeissa. Esimerkiksi vanhempia on neuvottava seuraamaan, mitä lapset tekevät sosiaalisessa mediassa.

– Mitä puolestaan tulee välttää, niin poliittisista tarkoitusperistä lähtevää vihanlietsontaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo

– Moniviranomaisyhteistyö on luotaantyöntävä sana, mutta sellaiseen tässä on ehdottomasti pyrittävä. On lisättävä viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa.

– Yhtä tärkeää on madaltaa kynnystä ilmoittaa viranomaisille, että on joutunut rikoksen uhriksi. Nuorille pitää avata kanavia, joiden kautta he voivat tällaisissa asioissa tavoittaa viranomaiset helposti ja tarvittaessa myös anonyymisti.

– Se, mitä juuri nyt pitää tehdä, on viedä rikosprosessit mahdollisimman nopeasti maaliin ja saada asianmukaiset tuomiot. Näin voidaan näyttää, että viranomaiset ja oikeuslaitos reagoivat herkästi ja toimivat tehokkaasti.

– Haluan kuitenkin korostaa, että työtä on tehty koko ajan. Rikoksia on pyritty estämään. Oulun tapaus viittaa siihen, että yhteistyötä on tehtävä enemmän – niin ministeriöiden kuin viranomaisten välistä yhteistyötä.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto

– Kyllä ihan ensimmäisenä on lähdettävä laillisuuskasvatuksesta. Joku sen osalta ei ole toiminut.

– Vastaanottokeskusten oppitunneilla on jatkossa käytävä perusteellisemmin läpi laillisuusasioita. Lisäksi on kerrottava suomalaisesta kulttuurista ja siitä, että Suomessa naisten ja tyttöjen asemaa kunnioitetaan ja heillä on oikeus koskemattomuuteen.

– Turvapaikanhakijat saattavat monesti tulla alueilta, joilla ei ole poliisivalvontaa eikä tällaisiin rikoksiin puututa. Näin ollen poliisille on annettava resursseja, jotta he voisivat kiertää vastaanottokeskuksissa ja kertoa laeista, joita Suomessa tulee noudattaa.

– Lisäksi toivoisin, että lapsilla olisi turvallisia aikuisia, joille he uskaltavat puhua. Tällaiset asiat eivät paljastu, jos lapset jostain syystä pelkäävät puhua.

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä

– Kotoutumisessa on kiinnitettävä enemmän huomiota suomalaisen yhteiskunnan perusarvoihin ja siihen, että niitä pitää pystyä täällä kunnioittamaan. Turvapaikkajärjestelmämme ei saa suojella rikoksiin syyllistyneitä. Järjestelmämme on tehty auttamaan hädässä olevia.

– Hallituskauden aikana olemme muun muassa tiukentaneet lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten rangaistuksia sekä lisänneet poliisin määrärahoja ja myös netti- ja lähipoliisien määrää. Rikokset voivat jo nyt johtaa käännyttämiseen tai karkottamiseen maasta.

– Myös laajempaan seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä huomiota. Vanhempia ja lapsia on valistettava vaaroista.

– Oulussa uhrien perheille niin ikään on toimitettava välitöntä kriisiapua ja tarjottava pitkäaikaista psykologista tukea, jotta he toipuvat tapahtuneesta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson

– Minun nähdäkseni nyt on annettava viranomaisille kaikki ne resurssit, joita he tarvitsevat. Samalla sivistystoimi, nuorisotyö ja poliisi on saatettava yhteistyöhön.

– Rikoksesta ilmoittamisen kynnystä täytyy madaltaa. Yhtä tärkeää on myös lisätä tietoa siitä, miten uhri pitää kohdata, jotta hän uskaltautuu puhumaan. Nykyisellään iso osa seksuaalirikoksista ei tule viranomaisten tietoon.

– Lisäksi siihen on tultava muutos, miten asiat etenevät tuomioistuimeen. Moni seksuaalirikos jää kunnollisen oikeuskäsittelyn ulkopuolelle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho

– Pitää tunnistaa ongelma ennen mitään muuta. Tällaisia tekoja tapahtuu eri puolilla maailmaa, ei vain Oulussa.

– Lähtökohta on se, että turvapaikkapolitiikkaa on tiukennettava. Olisi pitänyt jo neljä vuotta sitten tiukentaa.

– Sellaisia turvapaikkahakemuksia ei pitäisi hyväksyä, joissa lähtömaa on turvallinen. Muita konkreettisia keinoja estää Oulun kaltaista tapausta toistumasta ovat minimirangaistusten koventamiset ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden systemaattinen säilöönotto.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson

– Toimenpiteitä tarvitaan monia. Kotouttamiseen pitää panostaa aiempaa enemmän, kertoa turvapaikanhakijoille meidän kulttuurista ja arvoista sekä lainsäädännöstä.

– Rikoslain seksuaalirikoksia käsittelevä 20. luku pitäisi uudistaa kokonaisvaltaisesti. Tämän tulisi olla seuraavan hallituksen asialistan kärjessä.

– Nettimaailma on muuttunut ja valtaosa rikollisuudesta leviää tätä nykyä verkossa. Näin ollen tarvitaan myös enemmän kansainvälistä yhteistyötä.

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho

– Koko turvapaikkaprosessi on siirrettävä EU:n ulkopuolelle. Kotimaassa taas rangaistuksia täytyy koventaa, kuten onkin jo jossain määrin kovennettu.

– Poliisien resurssien lisääminen on erittäin olennaista. Lisäksi poliiseja tulisi kuulla siitä, millaisia toimenpideehdotuksia heillä on Oulun kaltaisten tapausten estämiseksi jatkossa.

IS ei tavoittanut kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahia kommentoimaan tapauksia.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?