Asiakirjat osoittavat puolustusvoimien sitkeän oikeustaistelun – ympäristölautakunta ei pitänyt ampuma-alueen melua merkittävänä - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Asiakirjat osoittavat puolustusvoimien sitkeän oikeustaistelun – ympäristölautakunta ei pitänyt ampuma-alueen melua merkittävänä

Kiinteistöyhtiö Vita Villan rakennussuunnitelmat Tvärminnessä kaatuivat Helsingin hallinto-oikeudessa puolustusvoimien logistiikkalaitoksen valituksiin.

1.12.2018 7:17

Oikeuden asiakirjoista ilmenee, että Hangon ympäristölautakunta myönsi joulukuussa 2016 Vita Villalle suunnittelutarveratkaisun, joka mahdollistaa itse rakentamisen. Suunnittelutarveratkaisulla kunta ohjaa maankäyttöä, joka suunnittelemattomana aiheuttaisi taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai ympäristöllisesti haitallista kehitystä.

Puolustusvoimat valitti päätöksestä, ja oikeus palautti asian ympäristölautakuntaan käsiteltäväksi poikkeamislupahakemuksena. Poikkeamislupakin tuli hallinto-oikeuteen lokakuussa 2017. Valittajana oli, jälleen kerran, puolustusvoimat.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen valituksessa puhutaan laajasti, jopa pikkutarkasti, ampuma-alueen melutasosta, ja melun vaikutuksesta asukkaisiin: Raskaiden aseiden melu on luonteeltaan pienitaajuista, josta syystä sitä ei voida vähentää piha-alueilla rakennusten sijoittelulla, koska kysymyksessä olevan kaltaiset rakennukset eivät muodosta estevaimennusta pienitaajuiselle melulle.

Ympäristölautakunnan lausunnossa oikeudelle korostetaan, että hanke on alueen yleiskaavan mukainen, se ei sijaitse ranta-alueella ja kiinteistön alueella on rakennus, joka on tarkoitus purkaa ja korvata uudella. Lautakunnan mielestä kyse ei ole uudisrakentamisesta. Lisäksi ympäristölautakunta ei pitänyt ampuma-alueen melua merkittävänä: ...ei voida katsoa, että ampuma-alueen melu aiheuttaisi kohtuutonta rasitusta kiinteistölle ja ettei majoitusrakennuksen rakentaminen olisi ampumamelun vuoksi mahdollista.

Helsingin hallinto-oikeus katsoi marraskuun alussa, että rakennuspaikan sijainti ampuma-alueen välittömässä läheisyydessä rajoittaa rakentamista.

Helsingin hallinto-oikeus asettui armeijan näkemyksen kannalle.

Oikeus katsoi marraskuun alussa, että rakennuspaikan sijainti ampuma-alueen välittömässä läheisyydessä rajoittaa rakentamista. Oikeuden mielestä poikkeamislupa aiheuttaisi sen, että yhdenvertaisuuden takia pitäisi myös muille maanomistajille sallia vastaavanlainen rakentaminen melualueelle. Siksi lautakunnan päätös on lainvastaisena kumottava ja poistettava.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Siihen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, jos se myöntää valitusluvan. Kukaan ei ole toistaiseksi valittanut päätöksestä. Valitusaika päättyy 3.12. eli ensi maanantaina.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?