Kotimaa

Mäntyharjun myrkkyturma: Ensimmäiset kalakuolemat havaittu – lisää odotettavissa

Julkaistu:

Myrkkyjä valunut vesistöä alaspäin.
Mäntyharjulla ovat alkaneet kalakuolemat, jotka liittyvät viime viikonloppuna tapahtuneeseen mystiseen kemikaalijunan onnettomuuteen.

Myös hajuhaittoja on odotettavissa, ja turma-alueen kaivoja aletaan tutkia.

Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti lauantaina tuntemattomasta syystä liikkeelle. Yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen, suistui kiskoilta ja alkoi vuotaa.

Säiliössä oli 61 tonnia MTBE- kemikaalia, josta 35 tonnia valui maahan.


Onnettomuuden ympäristövaikutukset ovat jo alkaneet näkyä Kinnin alapuolisessa vesistöissä, raportoi Etelä-Savon ely-keskus perjantaina. MTBE-pitoisuudet ovat kohoamassa Pajulammessa ja Sarkavedessä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Torstaina tehtiin ensimmäinen havainto kalakuolemasta näytteenoton yhteydessä Kärmelammessa.

Kärmelammessa ja Ojantakaisenlammessa haitta-ainepitoisuudet ovat niin korkeita, että kalakuolemia on odotettavissa jatkossakin.

Keskiviikkona otettujen vesinäytteiden tulosten mukaan Pajulampeen tulevan, Pajulammen ja Pajulammesta Sarkaveteen purkautuvan puron haitta-ainepitoisuudet ovat nousseet merkittävästi. Pajulammen korkein havaittu haitta-ainepitoisuus oli 74 milligrammaa litrassa.

Mitattujen MTBE-pitoisuuksien ja alustavien mallinnustulosten perusteella myrkyllisyyttä vesieliöille todennäköisesti ilmenee turmapaikan lähimmissä pintavesimuodostumista eli Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä näiden välisissä puroissa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Sarkavedessä pitoisuuden ei ennusteta nousevan vesieliöille myrkylliselle tasolle, mutta sielläkin tulee esiintymään haju- ja makuhaittoja lähellä Pajulammesta purkautuvaa puroa.

Sarkaveteen purkavan ojan edustalla haitta-ainepitoisuus on nousussa. Pitoisuus oli näytteenottohetkellä 0,12 milligrammaa litrassa. Laajemmalla Sarkavedessä pitoisuudet ovat edelleen pieniä (0,003 milligrammaa litrassa). Hajukynnys on purkautumispaikan lähistöllä ylittynyt.


Onnettomuuden vaikutuksia yritetään torjua rakenteilla.

Kärmelampeen ja Ojantauksenlampeen on asennettu haitta-aineen leviämistä rajoittavia puomeja. Lisäksi Ojantauksenlampeen on asennettu erillinen suojaseinä. Onnettomuusalueelta Kärmelampeen tuleva oja on tukittu patorakenteella.

Patorakennetta suunnitellaan ja se rakennetaan kosteikkoalueen pohjoispäähän. Suojaseinällä ja patorakenteilla hidastetaan haitta-aineiden leviämistä. Padotusalueille tulevien vesien pääsyä vähennetään, mutta operaatio on vasta suunnitteluvaiheessa.

Kairaamalla on selvitetty onnettomuusalueen alapuolisten alueiden maalaji- ja kalliopintatietoja. Saatavien tietojen perusteella arvioidaan haitta-aineen kulkeutumista maaperässä.

Pintavesinäytteitä otetaan 16 pisteestä. Pohjavesiseurantaohjelma on valmisteilla. Kaivojen omistajiin on oltu yhteydessä ja tarkkailu käynnistyy ensi viikolla.

Bensiinin raaka-aineena käytettävälle MTBE:lle ei ole annettu Suomessa talousveden terveysperusteisia laatuvaatimuksia tai laatusuosituksia. Talousveden käytettävyyttä rajoittaa kuitenkin kemikaalin haju ja maku. Talousvedessä ei saa olla vierasta hajua tai makua.

Haju varoittaa, eikä vettä pidä juoda eikä käyttää pesu- tai saunavetenä, jos hajun tuntee. Haju jää myös iholle.