Poliitikot heräsivät yksinäisten hätään – näin he tarttuisivat ongelmaan

Yksinäisten hätä on polttava kysymys myös politiikassa.

27.3.2018 6:19

Yksinäiset ihmiset kiinnostavat ministereitä ja kansanedustajia enemmän kuin koskaan.

Vielä esimerkiksi Jyrki Kataisen (kok.) hallituksessa yksinäisistä ei juuri puhuttu. Aihe nousi asialistalle vasta Alexander Stubbin (kok.) hallituksen aikana, Laura Rädyn (kok.) toimiessa sosiaali- ja terveysministerinä.

Vaalikeskusteluihin yksinäisyys nousi vuoden 2016 eduskuntavaaleissa. Pääministeri Juha Sipilä perusti vaalien jälkeen työryhmän, jonka tehtäväksi tuli löytää keinot eriarvoistumisen pysäyttämiseksi. Professori Juho Saaren työryhmän viime viikolla julkaistussa raportissa yksinäisyys on keskeinen syy eriarvoistumiselle.

Yksinäisten hätä on noussut politiikan valtavirtaan. Johtavat poliitikot eivät silti jättäisi ongelmaa yhteiskunnan hoidettavaksi, vaan haastavat kansalaiset tarttumaan toimeen. Ilta-Sanomat kysyi puolueiden edustajilta, miten heidän mielestään yksinäisyyttä Suomessa tulisi hoitaa.

Antti Kaikkonen.

Antti Kaikkonen (kesk): Kehu kaveri päivässä ja pyydä vaikka kahville

Päähallituspuolue keskustan edusuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen näkee, että yksin eläväkin voi elää sosiaalisesti rikasta elämää. Tilanne voi muodostua ongelmaksi, jos ihminen tuntee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyys voi aiheuttaa masennusta, elämänhallinnan heikkenemistä, syrjäytymistä tai johtaa fyysisiin sairauksiin. Kaikkosen mukaan niin sanotusti normaalisti elävä, yksinäisyyden tunteen kalvama ”selviytyvä yksinäinen” saattaa olla tunnistamaton ongelma.

Näin keskusta torjuisi yksinäisyyttä:

Keskustan yksineläviä käsitelleessä politiikkalinjauksessa vuodelta 2014 nähdään yksinelämisen ilmiö osana kaupungistunutta Suomea. Sosiaaliturva-, etuus- ja verojärjestelmämme on menneiden vuosikymmenten aikana suunniteltu suuremman perhekoon tarpeisiin. Lainsäädännön tarttumapintaa monisyiseen ongelmaan on vaikea löytää.

Puolueessa on keskusteltu jokaiselle vuosittain tehtävästä ”kuntokatsastuksesta”, jossa selvitettäisiin myös yksinäisyyttä. Liikuntaa ja harrastuksia tulisi olla tarjolla.

Etsivän nuorisotyön avulla autetaan yksinäisiä nuoria, ja myös aikuiset voisi ottaa toiminnan piiriin. Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi kysellä useammin yksinäisyydestä.

– Tässä asiassa jokainen voi aloittaa omista kontakteistaan ilman ammattilaisuuttakin. Kehu kaveri päivässä ja pyydä hänet vaikka kahville, Kaikkonen ehdottaa.

Kalle Jokinen

Kalle Jokinen (kok): Tartu puhelimeen, ja tee joku yksinäinen onnelliseksi

Kokoomuksessa muistutetaan, että tutkimusten mukaan iso osa, jopa joka viides suomalaisista, kokee itsensä yksinäiseksi. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen näkee, että jokainen yksinäisyyttä tahtomattaan kokeva on tragedia. Jokisen mukaan yksinäinen voi tuntea, ettei kuulu enää yhteiskuntaan ja syrjäytyy. Yksinäisyys voi olla yhteydessä moniin sairauksiin, jopa ennenaikaisiin kuolemiin.

Näin kokoomus torjuisi yksinäisyyttä:

Kokoomuksen mukaan yhteiskunnan pitää huolehtia turvaverkosta. Mutta yhteiskuntaa on hyödytöntä huutaa apuun, jos emme jokainen itse ole valmiina toimimaan läheistemme hyväksi. Jokinen siteeraa tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, jonka mukaan jokainen meistä on toimija. Jos vaikutamme positiivisesti ja kannustavasti toisiimme, ehkäisemme samalla yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

– Jokainen meistä tuntee yksinäisen ihmisen. Eiköhän tartuta nyt heti puhelimeen ja tehdä joku yksinäinen ihminen soitolla iloiseksi. Lyhytkin yhteydenotto on osoitus, että välittää, Jokinen muistuttaa.

Sampo Terho.

Sampo Terho (sin): Jokaisen pitää nähdä yksinäisyys ja olla aloitteellinen

Kolmannessa hallituspuolueessa Sinisessä tulevaisuudessa nähdään yksinäisyyden tuovan usein mukanaan terveydellisiä ongelmia, päihteiden väärinkäyttöä, masennusta ja syrjäytymistä. Puolueen puheenjohtajan Sampo Terhon mukaan ihmisen luonnollinen perustarve on toimia ja elää osana yhteisöä. Yksinäisyys rapauttaa yksilöjen luottamusta ja sitoutumista yhteiskuntaan ja vähentää kokemusta siitä, että olemme kaikki yhtä suomalaista kansakuntaa.

Näin Sininen tulevaisuus torjuisi yksinäisyyttä:

Sininen Tulevaisuus haluaa periaateohjelmansa mukaan rakentaa yhteiskuntaa, joka kannustaa toisista välittämiseen. Kulttuuri- ja urheiluministerinä toimiva Terho korostaisi etenkin kaikenlaisen harrastamisen ja joukkuetoiminnan merkitystä yksinäisyyden torjunnassa ja sosiaalisten verkostojen rakentamisessa.

Terhon mukaan myös kuntatasolla on tuettava ja toteutettava yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa toimintaa, joka tuo yksinäisiä yhteen esimerkiksi kummitoiminnan tai mentoroinnin muodossa. Valtio voi tukea ja edistää monenlaista järjestötoimintaa, mutta toisista välittäminen on jokaisen tehtävä yksilöinä ja yhteiskuntamme jäseninä. Hyvinvointi syntyy pohjimmiltaan yksilöjen hyvistä teoista toisilleen.

– Jokainen, joka on joskus kokenut yksinäisyyttä, tietää, kuinka raskas tunne se on. Meidän jokaisen pitää nähdä yksinäisyys ympärillämme ja olla myös itse aloitteellisia auttamaan lähimmäistämme, Terho sanoo.

Antti Rinne.

Antti Rinne: Yksinäisyydestä puhuttava enemmän

Sosialidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinne arvioi, että yksinäisyys on yhteiskunnallinen ongelma, joka koskettaa liian montaa suomalaista ihmistä. Se voi johtaa yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten syrjäytymisen lisääntymiseen ja osattomuuden tunteeseen.

Näin Sdp torjuisi yksinäisyyttä:

Sosiaalidemokraatit uskovat, että poliittisilla päätöksillä voidaan tukea ihmisten mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja kokea osallisuutta yhteiskuntaan ja yhteisöihin. Rinteelle työttömyyden ehkäisy on yksi konkreettinen keino torjua yksinäisyyttä. Toinen keino on kansalaisjärjestöjen riittävä tukeminen.

Vapaa-ajan puolella on Sdp:n linjan mukaan huolehdittava siitä, että ihmisillä on varallisuudesta riippumatta harrastusmahdollisuuksia. Ennen kaikkea poliitikkojen ja puolueiden pitää kuunnella ihmisten huolia ja kokemuksia, jotta ymmärretään yksinäisten ihmisten elämäntilannetta, toiveita ja tarpeita, vaatii Rinne.

Sdp:ssä ajatellaan, että yksinäisyydestä on puhuttava enemmän. Jokainen ihminen voi halutessaan vähentää toisen ihmisen yksinäisyyden tunnetta.

– Ihmisten keino vähentää yksinäisyyttä on myötätunto ja inhimillisyys. Politiikan keino on oikeudenmukaiset päätökset, Rinne pohtii.

Touko Aalto

Touko Aalto: Ikäihmisiä pitää kuulla

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto muistuttaa, että vuoden 2015 kouluterveyskyselyssä joka kymmenennellä pojalla ei ollut yhtään ystävää. Aallon mielestä yksinäisyys on ongelma itsessään, sillä jokaisella soisi olevan läheisiä ihmisiä, joiden kanssa jakaa elämän ilot ja surut. Lisäksi se näyttää heikentävän terveyttä ja aiheuttavan ahdistuneisuutta.

Vihreät uskovat, että nuorilla yksinäisyys on yhteydessä koulunkäynnin ongelmiin ja kiusaamiseen. Yksinäisyydestä voivat kärsiä kaikenikäiset.

Näin Vihreät torjuisi yksinäisyyttä:

Vihreiden mielestä yksinäisyyden tutkimista on tärkeää tukea. Tukea tarvitsevat myös yksinäisyyttä vähentävät kampanjat ja järjestöt, jotka toimillaan pyrkivät tuomaan ihmisiä yhteen.

Sosiaaliset taidot opitaan lapsena. Onkin tärkeää, että varsinkin syrjäytymisuhan alla olevat pääsevät varhaiskasvatuksen piiriin. Aalto uskoo, että koulutetut, turvalliset ja luotettavat aikuiset kannattelevat päiväkodin arkea ja puuttuvat kiusaamiseen.

Vanhusten yksinäisyyttä vihreät ratkoisivat lisäämällä yhteisöllisyyttä asumisessa ja tukemalla järjestöjä. Myös hyvin toimivilla ja riittävästi resursoiduilla oppilaitoksilla on mahdollisuudet tukea yhteisöllisyyttä.

Ikäihmisiä on tärkeää kannustaa osallistumaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Hyvät vaikutusmahdollisuudet parantavat myös elämänlaatua.

– Yksinäisyys on todellinen ongelma monen elämässä. Siksi siitä on tärkeää puhua, Aalto arvioi.

Leena Meri.

Leena Meri: Jokainen voi katsoa peliin

Perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri muistuttaa, että yksinäisyys aiheuttaa monia ongelmia, kuten mielenterveysongelmia ja syrjäytyneisyyttä. Viime kädessä yksinäisyydestä seuraa päihteiden käyttöä ja jopa Itsemurhia.

Näin Perussuomalaiset torjuisi yksinäisyyttä:

Yhteiskunta voi auttaa ihmisiä erityisesti kouluissa, työyhteisössä ja paikoissa joissa ihmiset liikkuvat.

Ikäihmisille on asuintaloja, joissa on yhteiset tilat ajanvietolle. Samanlaisia kuntien tai valtion rahoittamia taloja voisi Meren mukaan olla eri ikäryhmille, samoin kuin matalan kynnyksen tiloja.

Perussuomalaiset tarjoaisivat kuntien palveluna tehtävään erikoistuneita psykologeja, jotka saatuaan tiedon yksinäisestä ihmisestä lähestyisivät häntä tarjoten juttuseuraa ja apua. Meri on kuullut usein, että toimeentulotukeen ei lasketa lemmikin kuluja. Merelle on käsittämätöntä, jos kuluja ei makseta ja koirasta tai kissasta pitäisi hankkiutua eroon. Syrjäytyneelle ja yksinäiselle ihmiselle tulisi kustantaa tarvittaessa myös jokin harrastus.

Meren mielestä jokainen voisi katsoa peiliin – pitääkö yhteyttä omiin läheisiinsä, käykö tapaamassa yksinäistä sukulaistaan, kutsuuko häntä joskus kylään ja soittaako kuulumisia.

– Jokainen voi tehdä asialle jotain, se on varma, Meri uskoo.

Li Andersson.

Li Andersson: Empatiaa ei voi luoda politiikalla

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson muistuttaa, että jokainen meistä tarvitsee muiden läsnäoloa elämässään. Vasemmistoliiton arvioissa yksinäisyys aiheuttaa psyykkistä ja fyysistä pahoinvointia. Andersson kertoo, että yksinäisyyttä on jopa kutsuttu uudeksi kansantaudiksi.

Näin Vasemmistoliitto torjuisi yksinäisyyttä:

Vasemmistoliitto auttaisi yksinäisiä tukemalla yhdistysten ja järjestöjen toimintaa ja huolehtimalla siitä, että ihmisille on tarjolla mielekästä tekemistä toisten ihmisten seurassa, kaikissa elämänvaiheissa.

Vanhuspalveluita tulee resursoida niin, että työntekijöille jää aikaa myös kuulumisten vaihtamiseen. Myös yhteisöllisten asumisratkaisujen edistämisellä voi torjua yksinäisyyttä.

Lasten kohdalla on tärkeää, että turvataan oikeus varhaiskasvatukseen ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen ja puututaan koulukiusaamiseen. Yhteiskunnan syrjäyttämille pitää taata riittävä toimeentulo ja erilaisille sairauksiin tai riippuvuuksiin liittyville vertaistukiryhmille riittävä tuki. Lisäksi tarvitaan omaishoidon tukemista ja päivätoimintaa ihmisille, joilla ei sellaista ole työn tai omien harrastusten kautta.

Anderssonin mukaan yksinäisyys on inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti raskas ongelma, jonka torjumiseen tarvitaan poliittisia päätöksiä. Lisäksi pitää olla kykyä asettua toisen ihmisen saappaisiin.

– Välittämistä ja empatiaa ei voi politiikalla luoda, vaan siihen tarvitaan meitä jokaista, Andersson sanoo.

Anna-Maja Henriksson.

Anna-Maja Henriksson: Mikään ei korvaa henkilökohtaista ystävyyttä

Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson arvioi, että yksinäisyys altistaa esimerkiksi mielenterveysongelmille ja työkyvyn heikkenemiselle. Aina ei kuitenkaan ole selvää mikä on yksinäisyyden syytä ja mikä sen seurausta. Pitkittynyt yksinäisyys on syrjäytymisriski eikä meillä Henrikssonin mukaan ole siihen varaa.

Näin Rkp torjuisi yksinäisyyttä:

Yksinäisyyden torjunnassa pitäisi keskittyä yksinäisyyden syihin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Nuorten yksinäisyyteen pitäisi tarttua riittävän varhain. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on Rkp:n politiikassa tärkeää rooli yksinäisyyden torjumisessa. Vanhusten asumisessa tulisi tarjota mahdollisuus esimerkiksi yhteisille aterioille.

Henrikssonin mukaan tarvitsemme paikkoja, joissa myös eri sukupolven ihmiset voivat tavata ja kokoontua. Yksi esimerkki tästä on päiväkotien sijoittaminen vanhainkotien yhteyteen. Kuntien, ja tulevaisuudessa maakuntien, pitää huolehtia siitä, että yksinäisyyttä torjutaan määrätietoisesti ja asukkaiden toivomukset huomioiden.

Henriksson näkee mahdollisuuksia myös sosiaalisessa mediassa.

– Sosiaalinen media voi jossain määrin vähentää yksinäisyyttä, mutta mikään ei korvaa henkilökohtaista ystävyyttä ja keskustelua sekä yhteisiä elämyksiä.

Sari Essayah.

Sari Essayah: Lähimmäisyys jokaisen tehtävä

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayah arvioi, että yksinäisyys johtuu usein syrjäytymisestä tai se voi synnyttää syrjäytymistä. Yksinäisyys ja läheisten ihmiskontaktien puute voi myös aiheuttaa masennusta. Ihmisen yleinen hyvinvointi on kristillisdemokraattien mukaan yhteiskunnan etu ja yhteiskunnan tehtävä on huolehtia kaikista jäsenistään.

Näin Kristillisdemokraatit torjuisi yksinäisyyttä:

Lasten ja nuorten kohdalla koulujen pitää puuttua kiusaamiseen, kaveripiiristä ulossulkemiseen ja syrjäytymiskehitykseen. Vanhusten ja vammaisten yksinäisyyden torjunnassa keskeisiä ovat matka- ja avustajapalvelut. Kotipalvelussa tulisi olla enemmän aikaa asiakkaiden kanssa keskusteluun ja yhdessäoloon.

Kristillisdemokraattien mukaan kansalaisyhteiskunnan, eri järjestöjen ja seurakuntien toimintaedellytysten vahvistaminen on keskeistä. Essayahin ajattelun ydin on, että kaikkien tulisi huomioida yksinäiset ihmiset lähipiirissään, ja laajemminkin. Julkinen valta ja kuntien ja valtion virkamiehet eivät voi yksinäisyyttä poistaa, lähimmäisyys on jokaisen tehtävä.

Essayah arvioi, että suomalaisilla on usein hyvin korkea kynnys tutustua uusin ihmisiin tai kysyä miten toinen voi.

– Ei haluta tungetella. Tästä asenteesta pitäisi päästä eroon ja pyrkiä huomioimaan paremmin toinen toisemme, toivoo Essayah.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?