IS selvitti Suomen onnellisimmat kunnat – katso, miten sinun kotiseutusi sijoittui

Luoto, Pedersöre ja Kruunupyy tietävät, että positiivinen julkisuuskuva ei auta, jos väki ei viihdy.

17.3.2018 8:05

YK:n tuoreen listan mukaan Suomi on maailman onnellisin maa.

Luoto, Pedersöre ja Kruunupyy kuuluvat Suomen menestyjiin. Kaikissa kunnissa oltiin iloisia tuloksista, mutta tiedostettiin voitonhuuman vaarat.

Positiivinen julkisuuskuva ei juuri auta, jos väki ei viihdy paikkakunnalla.

Kaikkiaan vertailussa oli mukana 156 maata. Listaa laatii YK:n kestävän kehityksen ratkaisuverkosto SDSN (Sustainable Development Solutions Network).

Listaa laadittaessa otettiin tänä vuonna huomioon myös maahanmuuttajien onnellisuuskokemuksia 117 maasta.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Gun-Helen Järn, Anne Palmroth ja Beatrice Villman Luodon kirjastolla. Heidän mielestään on onnellista asua pienessä maaseutumaisessa kunnassa, jossa on yhteisöllisyyttä. ja hieno luontoympäristö.

Pohjanlahden rannikolla Kokkolan ja Pietarsaaren välillä Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva saaristokunta Luoto eli ruotsiksi Larsmo pärjää hyvin onnellisuustutkimuksissa.

Kaksikielinen Luodon asukkaista 92 prosenttia on ruotsinkielisiä ja kuusi prosenttia suomenkielisiä. Kunnassa asuu yli 5200 ihmistä.

– Olen iloinen tuloksesta, Luodon evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Max-Olav Lassila kertoo.

Anders Högbergin mielestä onnea on se, kun on paljon ystäviä ja tekemistä, eikä ketään ei jätetä yksin. Luoto on hänen mukaansa hyvä paikka harrastaa liikuntaa.

Kokenut kirkonmies korostaa kuitenkin, että maailman parhaaksi nimetyksi tulleella voi olla edessään suuria vaaroja.

Positiivinen julkisuuskuva ei juuri auta, jos väki ei viihdy paikkakunnalla.

– Jos alkaa ajatella, että olemme maailman onnellisimpia, se on vaarallista. Itseensä tyytyväinen alkaa pitää itseään virheettömänä, vaikka pitäisi auttaa muita. Luodon hyvää tulosta tässä tutkimuksessa voisi selittää se, että työttömyys on alhaista. Tärkeintä lienee kuitenkin se, että pidämme yhtä. Yksinäisyys on iso ongelma Suomessa ja täällä yritämme auttaa toisiamme, hän sanoo.

Ove Byggmästarin mielestä onni tulee uskonnosta, turvallisuuden tunteesta ja työstä. Saaristo ja mökkielämä ovat onnea, samoin sekä oma että kunnan hyvä taloudellinen tilanne.

Hän korostaa, että seurakuntien tehtäviin kuuluu auttaa niitä, joilla on surua tai esimerkiksi taloudellisia ongelmia.

Pedersöre tarvitsee työntekijöitä

Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevan Pedersören kunnan asukasluku on yli 11 000. Kunta on kaksikielinen. Enemmistö eli noin 89,3 prosenttia asukkaista puhuu ruotsia ja noin 8,4 prosenttia puhuu suomea.

Kunnanjohtaja Stefan Svenfors kertoo, mitkä seikat voivat vaikuttaa Pedersören onnellisuuteen.

– Olemme onnellisia, jos väki voi hyvin ja kokee itsensä onnelliseksi. Yksi merkittävä seikka on varmaankin hyvä työllisyystilanne kunnassa. Itse asiassa kärsimme joillakin aloilla jopa työvoimapulasta, Stefan Svenfors sanoo.

Hän uskoo, että kunnan turvallisuuden tunne ja hyvä yhteishenki ruotsinkielisten ja suomenkielisten kesken auttavat tuntemaan olon Pedersöressä onnelliseksi.

– Rikollisuus on hyvin alhaisella tasolla. Kun on töitä ja turvallinen olo, ihmiset kokevat, että voivat järjestää elämäänsä. Elinkeinojen rakenne on monipuolinen ja yritteliäisyys on vahvaa. Isoja työnantajia ovat esimerkiksi polkupyörien komponenteista tunnettu Herrmans Oy Ab ja perävaunuja tekevä Ekeri Oy Ab, hän kertoo.

Merenkurkun alueen luonnon arvot luovat upean miljöön, elämälle. Kunnan alueella on Natura-kohteita, joista tutuin on Ähtävänjoki.

– Kunnassa ja koko seudulla on avoin asenne alueelle muuttavia kohtaan. Positiivien julkisuuskuva ei riitä, vaan uusien tulijoiden pitää viihtyä. Silloin tarvitaan hyvät koulutuspalvelut, samoin kulttuurin ja liikunnan pitää tarjota kaikille mielekkäitä osallistumisen mahdollisuuksia. Se vaatii kunnalta töitä, Svenfors sanoo.

Svenfors on tässä samoilla linjoilla kuin kestävän kehityksen tutkijaryhmässä mukana oleva Brittiläisen Kolumbian yliopiston taloustieteen professori John Helliwell kertoo, että onnellisuus tarttuu:

– Maahanmuuttajat ovat sitä onnellisempia, mitä onnellisempaan maahan he muuttavat, Helliwell sanoi tulosten julkistamisen yhteydessä.

Kruunupyyssä et syrjäydy

Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva Kruunupyy kuuluu Suomessa onnellisimpiin kuntiin. Kunta on kaksikielinen. 83 prosenttia asukkaista puhuu ruotsia ja 16 prosenttia suomea. Kunnassa asuu 6 578 ihmistä.

– Meillä varmaan YK:n onnellisuustutkimuksen tulokseen vaikuttaa se, että varsinkin lapset ja nuoret on otettu hyvin huomioon. Yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja toisista huolen pitämistä arvostetaan, kunnanjohtaja Malin Brännkärr kertoo.

Myös työtilanne on hyvä. Kunnassa sijaitsee johtava pohjoismainen muovikalvojen valmistaja Rani Plast Oy.

Helsingin Sanomat vertasi vuonna 2017 Suomen kuntia keskenään sen perusteella, kuinka paljon kuntiin on kasautunut nuorten syrjäytymisriskiin vaikuttavia tekijöitä.

Vertailussa olivat mukana kunnat, jossa on yli 5 000 asukasta. Tämän vertailun paras kunta oli juuri Kruunupyy eli ruotsiksi Kronoby.

Miten esittelisit Kruunupyyn niille, jotka eivät vielä tunne kuntaa?

– Kruunupyy on rauhallinen ja kaunis kunta, jossa perheiden on hyvä elää, kunnanjohtaja Brännkärr sanoo.

Luonnonkauneuden tunnistaa ulkopuolinenkin helposti, sillä kunnassa käyneiden mieleen jäävät helposti veden läheisyys ja jokilaaksojen vehreys.

Brännkärrin mukaan mahdollisuus kouluttautua on hyvä.

– Varhaiskasvatus, esiopetus, opetus ja lukiokoulutus ovat meille tärkeitä asioita, hän sanoo.

Näin onnellisuutta tutkittiin

  • IS indeksoi kunnat kahdentoista eri tilaston perusteella. Tilastot olivat kunnan alle 6-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden määrä, äänestysinto, liikenne-, omaisuus-, ja väkivaltarikosten määrä, veroäyri, työttömyysaste ja avioerojen määrä.

  • Tilastojen perusteella kunnalle annettiin painotetusti plus- ja miinuspisteitä. Muuttujat suhteutettiin kunnan asukaslukuun. Tilastot ovat vuosilta 2016–2017 ja lähteinä ovat Tilastokeskus ja Kuntaliitto.

Tulokset laski Lauri Lähteenmäki (lauri.lahteenmaki@is.fi)

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?