Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen tuomittiin virkarikoksesta - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen tuomittiin virkarikoksesta

Matti Nissinen virkarikossyytteidensä käsittelyssä korkeimmassa oikeudessa marraskuussa.

Julkaistu: 20.12.2017 9:09

Korkein oikeus langetti maan ylimmälle syyttäjälle 40 päiväsakkoa virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Korkein oikeus (KKO) on tuominnut valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakon rangaistukseen. Päiväsakoista kertyy Nissiselle 1 720 euron sakot.

Nissisen katsottiin rikkoneen virkavelvollisuuttaan, kun hän osallistui käsittelyyn ja päätöksentekoon hankintoihin, joissa valtakunnansyyttäjänvirasto osti koulutusta Nissisen veljen yritykseltä vuosina 2010–2015.

KKO:n mukaan teko oli tahallinen, koska esteellisyyttä koskevat säännökset eivät olleet tulkinnanvaraisia ja läheissuhteeseen perustuvan esteellisyyden syntyminen oli yksiselitteistä. Tekoa ei voi pitää vähäisenä, kun otetaan huomioon Nissisen asema ja tehtävät.

KKO hylkäsi syytteen vanhentuneena siltä osin kuin se koski koulutushankintoja, joiden tekemiseen Nissinen osallistui Itä-Suomen syyttäjänviraston johtavana kihlakunnansyyttäjänä ennen nimitystään valtakunnansyyttäjäksi.

Apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakosen ajamien syytteiden mukaan Nissinen oli vuosien varrella päättämässä kymmenien tuhansien eurojen hankinnoista veljensä yritykseltä. Valtakunnansyyttäjänä hän vaikutti lähes 21 000 euron johtamiskoulutusten ostamiseen.

Nissinen veljen perustama ja osin omistama Deep Lead Oy tarjoaa niin sanottua syväjohtamiskoulutusta. Se on Nissisen veljen, Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajan Vesa Nissisen kehittämä metodi.

KKO:n istunnossa viime marraskuussa Nissinen sanoi, ettei tullut lainkaan ajatelleeksi jääviyttään.

– Sikäli kuin muistan, niin en miettinyt esteellisyyttä ollenkaan. En ole pystynyt löytämään muuta vastausta kuin että ajatukseni olivat niin kiinni itse asiassa, jolloin esteellisyysnäkökohta jäi huomiotta, Nissinen sanoi oikeudessa.

Nissinen myönsi syyllistyneensä tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen, mutta kiisti tahallisuuden.

Nissinen on ollut sivussa virastaan maaliskuusta lähtien, ensin palkattomalla virkavapaalla ja elokuun lopusta lähtien virasta pidätettynä. Hänelle ei kuitenkaan vaadittu oikeudessa viraltapanoa.

Koska jutussa oli kyse valtakunnansyyttäjään kohdistuvasta virkarikossyytteestä, niin KKO käsitteli jutun ensimmäisenä oikeusasteena. Tuomiosta ei voi valittaa, vaan se on heti lainvoimainen.