Enni, Eine

Kotimaa

Helsinki tuki sadoilla tuhansilla maksuhäiriöihin päätyneitä maahanmuuttaja­järjestöjä – jopa parkkisakot menivät perintään

Julkaistu:

Avustukset
Julkista rahaa on virrannut ulosotossa olleille maahanmuuttajajärjestöille. Helsingin kaupunki tarkastelee käytäntöjään.
Joukko maahanmuuttajajärjestöjä on päätynyt ulosottoon ja saanut maksuhäiriömerkintöjä, vaikka niihin on virrannut suuria raha-avustuksia veronmaksajilta.

Merkittävää taloudellista tukea järjestöille antaneen Helsingin kaupungin pitäisi edellyttää omien ohjeidensa mukaan avustamiltaan yhdistyksiltä asiantuntemusta, suunnitelmallisuutta ja taloudenhallintaa.

”Afrikkalaisten ja eurooppalaisten etujen ajajana” verkkosivujensa mukaan toimiva Afrikkalaisten ja Afrikkalais-eurooppalaisten yhdistys (AFAES) on kerännyt vuosina 2015–2017 lähes 110 000 euron avustukset Helsingin kaupungilta ja oikeusministeriön rikostorjuntaneuvostolta.

Yhdistykseltä on jouduttu vuosina 2015 ja 2016 perimään saatavia kymmenessä ulosottoasiassa, joista viidessä saatavat on maksettu ja viidessä ulosotto on nyt peruutettuna. Ulosottovelkaa yhdistyksellä on ollut yhteensä yli 6 500 euroa. AFAES:lle on tullut tänä vuonna Asiakastiedon mukaan yksi maksuhäiriömerkintä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Somalialaisten työllistymisedellytysten edistämistä varten perustettu Puntland community ry on saanut Helsingin kaupungin avustuksia vuosina 2015–2017 yli 61 000 euroa.

Yhdistys on joutunut maksamaan velkojaan kuudessa ulosottoasiassa viime ja tänä vuonna. Yksi ulosotto oli lokakuun alussa vielä vireillä. Puntland community on saanut Asiakastiedon mukaan kolme maksuhäiriömerkintää vuosina 2016 ja 2017.


Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää Suomen afrikkalaiset työttömät ry:lle viime marraskuussa 7 000 euron avustuksen vuodelle 2017. Kun avustus päätettiin myöntää, oli vireillä yhdistykseen kohdistuva ulosotto, johon liittyi häätö ja jossa yhdistys todettiin varattomaksi. Kiinteistöfirmalle jäi yli 3 600 euron saatavat yhdistykseltä.

Myös Somaliland development organisation ry todettiin varattomaksi ulosotossa syksyllä 2015. Varattomuuden vuoksi yhdistykseltä ei saatu perittyä 60 euron parkkisakkoa. Sen jälkeen yhdistys on saanut vuosina 2016 ja 2017 vajaan 10 000 euron avustukset Helsingin kaupungilta ja Aluehallintovirastolta.

Helsingin kaupungilla on yleisohjeet, jotka määrittävät avustusten myöntämistä. Ohjeiden mukaan avustusta myönnettäessä on kiinnitettävä huomiota muun muassa avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen sekä avustettavan yhteisön asiantuntemukseen.

Helsingin kaupunginkanslia on myöntänyt työllisyysavustusta sekä AFAES:lle että Puntland communitylle vuosille 2015, 2016 ja 2017. Ilta-Sanomat kysyi Helsingin kaupunginkanslian maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päälliköltä Ilkka Haahtelalta, miten suunnitelmallista ja asiantuntevaa on yhdistyksen toiminta, jos sillä on toistuvasti ulosottoasioita.

– Jos ne ovat toistuvia ja laajempimittaisia ja tilanne nähdään sellaisena, ettei toiminta ole osaavaa, totta kai sen pitää näkyä meidän kokonaisharkinnassa. Tältä osin täytyy katsoa, että meidän uudet ohjeet ja toiminta on sellaista, että se toteutuu, Haahtela sanoi.

Haahtelan mukaan Helsingin kaupunki on uusimassa avustuksia koskevia yleisohjeita ja on mahdollista, että ulosottoasiat ja maksuhäiriöt huomioidaan niissä.

Helsingin kaupungin avustuksia ovat myöntäneet maahanmuuttajajärjestöille myös muun muassa sosiaali- ja terveyslautakunta ja nuorisolautakunta.


Kaupungin ohjeiden mukaan avustettavien yhdistysten on talouden hoidossa otettava huomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta moitti vuosien 2016 ja 2017 avustuksia koskevien päätöksien yhteydessä useita maahanmuuttajatyötä tekeviä yhdistyksiä negatiivisesta omasta pääomasta ja omavaraisuusasteesta.

Moitteet omavaraisuudesta tuli molempina vuosina myös Monik ry:lle ja Monika-Naiset liitto ry:lle.

Lautakunta myönsi moitteista huolimatta niille avustukset vuosina 2016 ja 2017, Monika-Naiset liitolle yhteensä 200 000 euroa ja Monikille 35 000 euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä molemman yhdistyksen oma pääoma oli negatiivinen.

Sosiaali- ja terveystoimialan talouspäällikkö Johanna Simpanen kertoo Ilta-Sanomille, että negatiivisen oman pääoman yhdistyksiä velvoitetaan kiinnittämään huomiota talouden tasapainoon ja yhdistyksen taloustilannetta seurataan.

Vaikka Monik ja Monika-Naiset liitto ovat saaneet suuria avustussummia Helsingiltä ja muilta tukijoilta, oli niillä molemmilla jutuntekohetkellä Asiakastiedon mukaan maksuhäiriö­merkinnät. Myöhemmin Monik ry:n merkintä poistui Asiakastiedon rekisteristä. Yhdistyksen mukaan merkintä oli johtunut epäselvyyksistä laskutuksessa.

Monika-Naiset liitosta kerrottiin Ilta-Sanomille, että sen oma pääoma ja tulos olivat vuonna 2016 positiivisia.

Muiden järjestöjen osalta Ilta-Sanomilla oli käytössään Helsingin sosiaali- ja terveysalan luovuttamat tuoreimmat tilinpäätökset, jotka ovat vuodelta 2015.

Ilta-Sanomat ei saanut kommenttia muilta yhdistyksiltä tai tavoittanut niiden edustajia. Myöhemmin IS julkaisi jutun, jossa Puntland Community ry:n ja Monik ry:n edustajat kommentoivat asiaa.

Juttua täydennetty 30.10. klo 12.28 ja 31.10. klo 10.49: Lisätty linkki juttuun, jossa Puntland Community ry:n ja Monik ry:n edustajat kommentoivat asiaa. Lisätty maininta siitä, että Monik ry:n maksuhäiriömerkintä on poistettu Asiakastiedon rekisteristä.

Näin avustuksia myönnettiin

AFRIKKALAISTEN JA AFRIKKALAIS-EUROOPPALAISTEN YHDISTYS (AFAES)

Myönnettyjä avustuksia 2015-2017

 Helsingin kaupunki: 94 600 €

 Oikeusministeriön rikostorjuntaneuvosto: 15 000 €

 Yhteensä: 109 600 €

Maksetut ulosottoasiat

 2015 Itä- ja Pohjois-Suomen veronkanto- ja perintäyksikkö, 34 euroa

 2016 Itä- ja Pohjois-Suomen veronkanto- ja perintäyksikkö, 38 euroa

 2016 Pysäköintivirhemaksut, 74 euroa

 2016 Pysäköintivirhemaksut, 74 euroa

 2016 Itä- ja Pohjois-Suomen veronkanto- ja perintäyksikkö, 76 euroa

 Lisäksi ulosotossa on ollut vuosina 2016 ja 2017 yhteensä yli 6 000 euron saatavat TEL-vakuutusmaksusta ja TEL-hyvikemaksusta, mutta niiden ulosotto on peruutettu.

Maksuhäiriö

 7.11.2016: yksityisoikeudellinen trattaprotesti 155 euroa, Svea Perintä Oy

Taloustiedot 2015

 liikevaihto: 110 867 €

 tulos: -17 013 €

 oma pääoma: -1 442 €

PUNTLAND COMMUNITY

Myönnettyjä avustuksia 2015-2017

 Helsingin kaupunki: 61 200 €

Maksetut ulosottoasiat

 2016 PRH julkisoikeudelliset maksut, 26 euroa

 2017 TEL-vakuutusmaksut ja TEL-hyvikemaksut, 822 euroa

 2017 Lakisääteinen tapaturmavakuutusmaksu, 183 euroa

 2017 TEL-vakuutusmaksut ja TEL-hyvikemaksut, 82 euroa

 2017 TEL-vakuutusmaksut ja TEL-hyvikemaksut, 83 euroa

 2017 TEL-vakuutusmaksut ja TEL-hyvikemaksut, 83 euroa

 Lisäksi vireillä on reilun 25 euron TEL-vakuutusmaksuja ja TEL-hyvikemaksuja koskeva ulosottoasia

Maksuhäiriöt

 15.3.2017 yksityisoikeudellinen trattaprotesti 564 euroa, Lindorff Oy

 8.4.2016 yksityisoikeudellinen trattaprotesti 192 euroa, Varma

 4.11.2016 yksityisoikeudellinen trattaprotesti 200 euroa, Varma

Taloustiedot 2015

 tuotot: 102 966 €

 tulos: -5 083 €

 oma pääoma: -4 970 €

SUOMEN AFRIKKALAISET TYÖTTÖMÄT

Myönnettyjä avustuksia 2015-2017

 Helsingin kaupunki: 16 800 €

 Oikeusministeriön rikostorjuntaneuvosto: 6 000 €

 Yhteensä: 22 800 €

Ulosottoasia

 Häätö, kiinteistöfirmalla saatavia yli 3 600 euroa. Ulosoton vireilläolo päättyi yhdistyksen varattomuuteen tammikuussa 2017

Taloustiedot 2015

 tuotot: 3 787 €

 tulos: 229 €

SOMALILAND DEVELOPMENT ORGANISATION

Myönnettyjä avustuksia 2016-2017

 Helsingin kaupunki: 7 600 €

 AVI:n avustus lasten ja nuorten harrastuksiin: 2 000 €

 Yhteensä: 9 600 €

Ulosottoasia

Pysäköintivirhemaksut. Vantaan kaupungin saatavat 60 euroa. Ulosoton vireilläolo päättyi yhdistyksen varattomuuteen lokakuussa 2015

Taloustiedot 2015

 tuotot: 14 121 €

 ylijäämä: 43 €

MONIK RY

Myönnettyjä avustuksia 2015-2017

 Helsingin kaupunki: 100 400 €

 Ray: 316 000 €

 Te-toimisto: 312 800 €

 Yhteensä: 729 200 €

Maksuhäiriömerkintä

 27.7.2017: yksityisoikeudellinen trattaprotesti 270 euroa, velkojana Svea Perintä Oy

(Merkintä on sittemmin poistunut rekisteristä. Yhdistyksen mukaan se johtui epäselvyyksistä laskutuksessa.)

Taloustiedot 2015

 tulos 2015: -1 152 €

 oma pääoma: -1 075 €

MONIKA-NAISET LIITTO

Myönnettyjä avustuksia 2015-2017

 Helsingin kaupunki: 600 000 €

 Ray: 2,4 miljoonaa euroa

 Yhteensä: Noin 3 miljoonaa euroa

Maksuhäiriömerkintä

 4.3.2015: yksityisoikeudellinen trattaprotesti 84 euroa, velkojana työttömyysvakuutusrahasto

Taloustiedot 2015

 tuotot: 1 243 604 €

 tulos: 3 298 €

 oma pääoma: -8 537 €

Tietoja avustuksista on kerätty avustusten myöntäjien tietokannoista ja avustusten saajien tilinpäätöksistä. On mahdollista, että yhdistykset ovat saaneet avustuksia myös muualta. Ulosottotodistukset ovat lokakuun alusta.

Kommentit

  Näytä lisää
  Kommentointi on päättynyt
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Erityisen intiimi ja harvinainen sairaus koettelee Mikaa, 40: Vaikeuttaa seksielämää ja aiheuttaa häpeää

  2. 2

   Bill Gatesin 21-vuotias tytär elää silmitöntä luksuselämää – isä ei jätä tyttärelleen miljardiperintöä: ”En aio haudata lapsiani rahaan”

  3. 3

   Turkulainen Petteri kuvasi huoltomiehen hulvattoman asennusmokan – some ratkesi nauruun: ”Urakkahomma varmaan painanut päälle”

  4. 4

   Helsingissä veden varaan joutuneen pelastanut mysteerisankari tavoitettiin – käveli itse poliisiasemalle ja jatkoi hyviä tekojaan

  5. 5

   Sometähti kärkkyi ilmaista majoitusta – hotelliomistajan raivopäinen reaktio johti käsittämättömään selkkaukseen: julkinen nolaus

  6. 6

   Tällainen on ollut Jari Sillanpään kaksoiselämä

  7. 7

   Kalifornian kiduttajaäidin sisko NBC:lle muutoksesta perheidyllissä: He alkoivat yllättäen elää ”menetettyä” nuoruuttaan

  8. 8

   Metsästyskoira ampui isäntänsä Venäjällä

  9. 9

   Happoradion rumpali avautui lumikaaoksesta: ”Eristys päällä” – tuhansia jälleen saarroksissa Alpeilla

  10. 10

   Lentokoneesta putosi jäätynyttä ulostetta intialaiskylään

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Valkoisen talon kuva Trumpista ”työskentelemässä” nosti pilkkamyrskyn – huomio kiinnittyi työpöytään

  2. 2

   Turkulainen Petteri kuvasi huoltomiehen hulvattoman asennusmokan – some ratkesi nauruun: ”Urakkahomma varmaan painanut päälle”

  3. 3

   Sometähti kärkkyi ilmaista majoitusta – hotelliomistajan raivopäinen reaktio johti käsittämättömään selkkaukseen: julkinen nolaus

  4. 4

   Tällainen on ollut Jari Sillanpään kaksoiselämä

  5. 5

   Lauri Ylösen luksustalo Sipoossa ei käy kaupaksi – laski myyntihintaa miljoonalla eurolla

  6. 6

   Erityisen intiimi ja harvinainen sairaus koettelee Mikaa, 40: Vaikeuttaa seksielämää ja aiheuttaa häpeää

  7. 7

   Perheenisä Matti tienaa yli 100 000 € vuodessa, mutta rahat eivät meinaa riittää elämiseen – paljastaa nyt, mihin kovatuloisen rahat menevät

  8. 8

   IS-raati ruoti illan vaalitentin: ”Alkaa keittää, potuttaa, kohta räjähtää, Niinistö-vaara!”

  9. 9

   Ollin harvinaisesta Ladasta on tarjottu kymppitonneja – ”tuollaisella hinnalla en siitä luovu”

  10. 10

   Veikkaus: Loton 1,2 miljoonan päävoitto pelattiin sellaisessa paikassa, että voittaja ei ehkä tiedä voittaneensa – ”Onhan tämä erikoinen tilanne”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Perheenisä Matti tienaa yli 100 000 € vuodessa, mutta rahat eivät meinaa riittää elämiseen – paljastaa nyt, mihin kovatuloisen rahat menevät

  2. 2

   Radiojuontajaa odotti pankkiautomaatilla muhkea yllätys – edellisen asiakkaan kuitti löi ällikällä

  3. 3

   Kun Teemu syntyi, isä otti hatkat: sai selityksen 18 vuoden jälkeen Kadonneen jäljillä -sarjassa – Näin kävi, kun kamerat sammuivat

  4. 4

   Näin näännytetty 17-vuotias pakeni ikkunan kautta vanhempiensa kidutusta ja pelasti 12 sisarustaan – keksi kännykän hätäkikan, poliisi ylistää

  5. 5

   Puoliso joutui potkaisemaan alaikäistä tyttöä nuollutta viiden lapsen isää

  6. 6

   Näin Jari Sillanpää kertoi poliisille huumeiden käytöstä – lue kuulustelu sanasta sanaan: ”Nautin polttamalla amfetamiinia”

  7. 7

   Nelihenkinen perhe löytyi kuolleena Ruotsissa – vanhempien allekirjoittama kirje paljasti järkyttävän motiivin

  8. 8

   Ylen juontaja haki asuntolainaa Nordeasta, virkailija kehotti palaamaan kotimaahan – näin vastaa pankki

  9. 9

   Isän karmiva aavistus osui oikeaan: Päätti toimia vastoin poliisin ohjeita ja löysi poikansa viime hetkellä

  10. 10

   Ilmatieteen laitoksen meteorologilta synkkä ennustus: ”Torstaina ihmiset heräävät siihen totuuteen”

  11. Näytä lisää
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Erityisen intiimi ja harvinainen sairaus koettelee Mikaa, 40: Vaikeuttaa seksielämää ja aiheuttaa häpeää

  2. 2

   Bill Gatesin 21-vuotias tytär elää silmitöntä luksuselämää – isä ei jätä tyttärelleen miljardiperintöä: ”En aio haudata lapsiani rahaan”

  3. 3

   Turkulainen Petteri kuvasi huoltomiehen hulvattoman asennusmokan – some ratkesi nauruun: ”Urakkahomma varmaan painanut päälle”

  4. 4

   Helsingissä veden varaan joutuneen pelastanut mysteerisankari tavoitettiin – käveli itse poliisiasemalle ja jatkoi hyviä tekojaan

  5. 5

   Sometähti kärkkyi ilmaista majoitusta – hotelliomistajan raivopäinen reaktio johti käsittämättömään selkkaukseen: julkinen nolaus

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Valkoisen talon kuva Trumpista ”työskentelemässä” nosti pilkkamyrskyn – huomio kiinnittyi työpöytään

  2. 2

   Turkulainen Petteri kuvasi huoltomiehen hulvattoman asennusmokan – some ratkesi nauruun: ”Urakkahomma varmaan painanut päälle”

  3. 3

   Sometähti kärkkyi ilmaista majoitusta – hotelliomistajan raivopäinen reaktio johti käsittämättömään selkkaukseen: julkinen nolaus

  4. 4

   Tällainen on ollut Jari Sillanpään kaksoiselämä

  5. 5

   Lauri Ylösen luksustalo Sipoossa ei käy kaupaksi – laski myyntihintaa miljoonalla eurolla

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Perheenisä Matti tienaa yli 100 000 € vuodessa, mutta rahat eivät meinaa riittää elämiseen – paljastaa nyt, mihin kovatuloisen rahat menevät

  2. 2

   Radiojuontajaa odotti pankkiautomaatilla muhkea yllätys – edellisen asiakkaan kuitti löi ällikällä

  3. 3

   Kun Teemu syntyi, isä otti hatkat: sai selityksen 18 vuoden jälkeen Kadonneen jäljillä -sarjassa – Näin kävi, kun kamerat sammuivat

  4. 4

   Näin näännytetty 17-vuotias pakeni ikkunan kautta vanhempiensa kidutusta ja pelasti 12 sisarustaan – keksi kännykän hätäkikan, poliisi ylistää

  5. 5

   Puoliso joutui potkaisemaan alaikäistä tyttöä nuollutta viiden lapsen isää

  6. Näytä lisää