Tuore selvitys: Pakkoavioliittoja myös Suomessa – ministeri: ”Poljetaan naisten oikeuksia”

Myös Suomessa on niin sanottuja pakkoavioliittoja, ilmenee tuoreesta selvityksestä.

Oikeusministeri Antti Häkkänen tuomitsee pakkoavioliitot.

18.10.2017 12:08

Pakkoavioliittojen määrästä ei ole kuitenkaan ”tarkkaa tietoa”. Ilmiö on kuitenkin olemassa Suomessa, kuten muualla Euroopassa.

Tämä käy ilmi selvityksestä, jonka Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti laati oikeusministeriön pyynnöstä.

Selvityksen mukaan viranomaisilla ei ole riittäviä valmiuksia vastata pakkoavioliittoihin liittyviin oikeudellisiin haasteisiin. Esimerkiksi viranomaisyhteistyö takkuaa.

– Pakkoavioliitoilla poljetaan naisten oikeuksia ja puututaan yksilön perustuslailliseen oikeuteen elää vapaata elämää. Avioliittoon pakottaminen on rikos, jolle ei tule osoittaa yhtään ymmärrystä Suomessa, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen (kok).

Pakkoavioliitolla tarkoitetaan tilannetta, jossa toinen osapuoli ei ole voinut itse vaikuttaa liiton solmimiseen, vaan hänet on siihen uhkaamalla painostettu. Painostaja on voinut olla esimerkiksi perhe tai suku.

Nykyisen rikoslain mukaan avioliittoon pakottaminen voi tulla tuomittavaksi ihmiskauppana, törkeänä ihmiskauppana tai pakottamisena. Rangaistavaa on paitsi varsinainen pakottaminen, myös henkilön luovuttaminen, kuljettaminen, vastaanottaminen ja majoittaminen hänen saattamisekseen pakkoavioliittoon.

Selvityksen tulokset ovat pitkälti yhdenmukaisia aiemman kotimaisen ja eurooppalaisen tiedon kanssa.

– Ammattilaiset kaipaavat sekä lisää tietoa että selkeitä toimintaohjeita ja niitä tulisi olla heille myös tarjolla. Oikeusministeriö tuleekin käymään selvityksen pohjalta keskusteluja ministeriöiden ja muiden viranomaistahojen kanssa keinoista, joilla ilmiöön voidaan puuttua. Uskon, että kaikki tahot ottavat asian vakavasti, Häkkänen painottaa.

Selvityksessä kiinnitettiin huomiota myös siihen, että avioliittoon pakottaminen ei yleensä johda rikosprosessiin.

– Meidän on nyt varmistettava, että viranomaisyhteistyö toimii myös avioliittoon pakottamista koskevissa asioissa. Rikosten ilmoittamiseen tulee kannustaa, sillä vain sitä kautta niihin voidaan kunnolla puuttua, Häkkänen sanoo.

Tapausten saattaminen rikosprosessiin on käytännössä mahdollista vain, jos ilmiö tunnistetaan ja siihen puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa ja tapauksista ilmoitetaan poliisille. Selvityksen mukaan on useita syitä, joiden vuoksi rikokset eivät tule poliisin tietoon.

Avioliittoon pakottaminen tapahtuu tyypillisesti läheis- tai luottamussuhteessa. Uhri ei uskalla tehdä rikosilmoitusta, koska pelkää lähiomaisen, perheen tai sukuyhteisön menettämistä. Selvityksessä korostetaan, että rikosoikeudelliset keinot eivät yksin poista ilmiötä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?