Kotimaa

Kiinteistönvälittäjä kauppasi arvohuoneiston alihintaan – välitysfirma määrättiin yli 200 000 euron korvauksiin

Julkaistu:

Sekä käräjäoikeus että hovioikeus katsoivat, että kiinteistönvälittäjän virheellisestä suorituksesta aiheutui asunnon myyneille rahallista vahinkoa. Välitysliike velvoitettiin muhkeisiin korvauksiin.
Helsingin hovioikeus antoi viime viikon tiistaina ratkaisun Helsingin OP-Kiinteistökeskuksen ja kahden yksityishenkilön välisessä, huoneiston kauppaa koskevassa riidassa.

Riidan keskiössä on vuonna 2012 myyty toimistohuoneisto, joka sijaitsee Bulevardilla Helsingin keskustassa.

Hovioikeuden tuomiosta ensimmäisenä kertoi Kauppalehti.

Helsingin käräjäoikeuden heinäkuussa 2016 antaman tuomion mukaan kaupan välittäjänä toiminut Helsingin OP-Kiinteistökeskus oli toiminut hinta-arviota antaessaan huolimattomasti, minkä vuoksi asunnon myynnistä saatu kauppahinta oli sen käypään hintaan nähden liian alhainen.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Käräjäoikeus katsoi, että kohteen myyntihinta on ollut selvästi alempi kuin muiden samalla alueella sijaitsevien vastaavanlaisten toimistohuoneistojen myyntihinta.

Käräjäoikeus velvoitti kiinteistönvälitysfirman korvaamaan asunnon myyneille kahdelle entiselle omistajalle 200 000 euroa viivästyskorkoineen kaupasta aiheutuneista vahingoista. Lisäksi kiinteistönvälitysliike määrättiin palauttamaan välityspalkkio ja korvaamaan asunnon myyjien oikeudenkäyntikulut.

Asunnon tuolloisten omistajien mukaan välittäjä oli toiminut huolellisuusvelvoitteiden ja sopimuksen vastaisesti, ja huoneisto oli myyty alihintaisesti. Myyjien mukaan kiinteistönvälitysliike oli myös toiminut hyvän välitystavan vastaisesti ja laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa.

Käräjäoikeuden tuomiosta selviää muun muassa, että kiinteistönvälittäjä ei tehnyt huoneistosta myynti-ilmoitusta tai laittanut sitä julkiseen myyntiin. Välittäjä tarjosi kohdetta yhdelle ostajaehdokkaalle, jolle kohde myös myytiin.

Välitysliike korosti käräjäoikeudelle antamassaan vastauksessa, että se oli hoitanut toimeksiantoa huolellisesti ja ammattitaitoisesti sopimuksen ehtojen ja muiden välitystoimintaa koskevien säädösten sekä hyvän välitystavan mukaisesti.

Kiinteistönvälitysfirma kiisti myös laiminlyöneensä huolellisuus- tai tiedonantovelvollisuutta.


Hovioikeus: Kiinteistönvälitysliike teki virheen hinta-arviossa

Kiinteistönvälitysfirma valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen ja vaati kanteen hylkäämistä sekä vapautusta sille tuomituista korvauksista.

Välitysliike esitti hovioikeudelle antamassaan valituksessa, että liike sekä välittäjä sen edustajana olivat toimineet toimeksiannossa huolellisesti ja asiantuntevasti. Kiinteistönvälittäjän mukaan myyntiponnistusten oli yhteisesti sovittu kohdistuvan vain yhteen ostajaehdokkaaseen. Välitysliikkeen mukaan välittäjän laatima kauppakirja on myös ollut sisällöltään asianmukainen.

Hovioikeus kuitenkin vahvisti ratkaisussaan käräjäoikeuden päätöksen. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden arvion siitä, että kiinteistönvälitysliike on hintaa arvioidessa ja välitystehtävässä toiminut huolimattomasti ja virheellisesti, minkä vuoksi myyjille aiheutui taloudellista vahinkoa.

Hovioikeus mainitsi perusteluissa muun muassa, että kaupan välittäneellä kiinteistönvälittäjällä oli vähän kokemusta vastaavista kohteista, minkä vuoksi välittäjän olisi pitänyt kertoa myyjille mahdollisuudesta vaihtaa välittäjä kokeneempaan, tai ainakin käyttää kokeneempaa välittäjää apunaan kohteen myynnissä.

Hovioikeus katsoi, että välittäjän kokemattomuus liikehuoneiston välittämisessä vaikeuttanut huoneistosta pyydettävän myyntihinnan arvioimista.

Hovioikeuden mukaan ei ollut myöskään toimeksiantajien edun mukaista, että huoneisto oli myynnissä vain lyhyen ajan, jolloin sitä tarjottiin ainoastaan yhdelle ostajaehdokkaalle.

Hovioikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Helsingin OP-Kiinteistökeskus voi hakea ratkaisuun valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy joulukuussa.


Käypä arvo jopa miljoonan euron paikkeilla

Tuomioista selviää, että Bulevardilla sijaitseva liikehuoneisto myytiin heinäkuussa 2012.

Tuolloisten omistajien tarkoituksena oli alunperin vuokrata huoneisto, joten omistajat tekivät Helsingin OP-Kiinteistökeskuksen kanssa ensin vuokrausta koskevan sopimuksen lokakuussa 2011.

Kun huoneistoa ei saatu vuokrattua, siitä tehtiin myyntitoimeksiantosopimus.

Toimistona käytetty liikehuoneisto sijaitsee vastasaneeratun vanhan arvorakennuksen ylimmässä kerroksessa.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan välitysliikkeen suosittama ja toteutunut kauppahinta 200 neliön kohteesta oli hieman yli 724 000 euroa, eli neliöhinnaltaan 3620,55 euroa.

Käräjäoikeus katsoi saamiensa arvioiden ja henkilötodistelujen perusteella, että käypä hinta kohteesta olisi ollut noin 0,9 – 1 miljoonaa euroa.