Ministeriön suunnitelma käymässä kalliiksi veronmaksajille – uhkana lähes miljardin euron lisälasku

Asiantuntijan mukaan malli toisi rahaa eniten tuulivoiman tuottajille.

26.9.2017 8:37

Työ- ja elinkeinoministeriössä kaavaillaan uutta tukea tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian tuottamiseen. Uusi malli poikkeaisi nykyisestä tuulivoiman tukijärjestelmästä, joka käy hyvin kalliiksi veronmaksajille.

Nykyinen tuulivoiman tukijärjestelmä on jo sulkeutunut, mutta tuen saaneille maksetaan tukikauden loppuun saakka. Valtiontalouden tarkastusviraston arvion mukaan vanhan tukimallin kokonaiskustannus on valtiolle 2–3 miljardia euroa vuosina 2011–2030.

Ministeriö lähetti toissa viikolla lausuntokierrokselle uutta tuotantotukea koskevan luonnoksen hallituksen esitykseksi.

Kyseessä on niin sanottu preemiojärjestelmä, jossa kilpailutettaisiin uusiutuvan energian voimalaitoksia. Tarjouskilpailun voittanut sähkön tuottaja saisi tarjouksessaan ilmoittamansa preemion mukaisen tuen. Mitä alempi sähkön markkinahinta olisi, sitä suurempi tukisumma olisi mahdollista saada.

Ministeriön luonnoksessa on laskettu uuden mallin kokonaiskustannukset valtiolle 12 vuoden tukiaikana. Suurin mahdollinen kustannus oli laskelmassa 960 miljoona euroa. Liki miljardin euron uusi tukipotti syntyisi, jos sähkön markkinahinta olisi 30 euroa megawattitunnilta ja preemio korkein laskelmassa huomioitu, eli 40 euroa megawattitunnilta.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Anja Liukon mukaan laskelma kuvaa kustannuksia eri sähkömarkkinahinnoilla ja eri preemiotasoilla.

– Todennäköisesti kustannus ei ole laskelman ääripäissä vaan muualla. Sähkön markkinahinnan kehityksestä on erilaisia näkemyksiä, Liukko sanoi.

Tuulivoimalat Raahen Kopsan kylässä.

Useita muuttujia

Liukko muistuttaa, että tulevaan sähkönmarkkinahintaan vaikuttaa monta muuttujaa, joita on hankala vielä arvioida, kuten päästöoikeuden hinnat ja Ruotsin ydinvoimaloita koskevat päätökset.

Ministeriön luonnoksen mukaan uusiutuvan energian voimalaitoksella tarkoitettaisiin tuulivoimalan lisäksi myös puupolttoainevoimalaa, biokaasuvoimalaa, aurinkovoimalaa tai aaltovoimalaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt Pöyry Management Consulting Oy:llä tarjouskilpailuun perustuvasta tuotantotuesta selvityksen, jossa todetaan kuitenkin, että valtaosa kilpailutukseen osallistuvasta tuotannosta olisi tuulivoimaa. Liukon mukaan syynä on se, että tuulivoimaloita koskevia hankkeita on paljon.

Pöyryn raportin mukaan tuulivoiman hintakilpailukyky on hyvä useimpiin muihin tuotantomuotoihin verrattuna.

– Raportti on suuntaa antava. Me emme ota kantaa lopputulokseen. Huolehdimme siitä, että kilpailutus on mahdollisimman toimiva, Liukko sanoo.

 Raportti on suuntaa antava. Me emme ota kantaa lopputulokseen.

Pöyryn arvion mukaan lukuisien tuulivoimahankkeiden lisäksi mukana kilpailutuksissa olisi luultavasti myös rajallinen määrä CHP (sähkön ja lämmön yhteistuotanto) -hankkeita.

Energiateollisuus ry:n asiantuntijan Antti Kohopään mukaan kilpailutuksen osallistumisen ehdoissa on kuitenkin yksityiskohtia, joiden vuoksi CHP-laitosten on hankalaa tai joissain tapauksissa mahdotonta osallistua ja pärjätä kilpailussa.

Kohopää huomauttaa myös, että luonnoksessa on rajattu pois vesivoima kokonaisuudessaan tuen piiristä. Kohopään mukaan ministeriön mallilla käytännössä vain tuulivoimalla olisi mahdollista pärjätä tukikisassa.

– Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat pudonneet viime vuosina. On paljon kustannustehokkaita hankkeita odottamassa toteuttamista.

Tuulivoimaloita Oulunsalon Riutunkarissa.

”Sovittu vain pääperiaatteista”

”Tuulimyllyt” ja niiden tukeminen on ollut kauan perussuomalaisten ja sen entisen puheenjohtajan Timo Soinin (sin) hampaissa. Viime joulukuussa Soini kirjoitti Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissa, että moni on joutunut jättämään kotinsa tuulivoimaan liittyvän sairastumisen takia.

Puolueesta on vaadittu nykyisen tuulivoimatuen syöttötariffien leikkaamista ja selvitystä tuulivoiman terveysvaikutuksista niin ihmisille kuin lepakoille.

IS kysyi sinisen eduskuntaryhmän edustajalta, talousvaliokunnan puheenjohtajalta Kaj Turuselta, löytyykö perussuomalaisista viime kesänä lähteneillä sinisillä nykyään enemmän ymmärrystä tuulivoimalle.

Turusen mielestä tuki uusiutuvalle energialle ei saa muodostua tuulivoimatueksi, vaan sen on oltava kilpailutuksella toteutettava tuki, jonka kilpailutukseen pääsevät kaikki tuotantomuodot.

IS huomautti asiantuntija-arviosta, jonka mukaan työ- ja elinkeinoministeriön malli mahdollistaisi tuen nimenomaan tuulivoimalle.

– Kilpailutuksessa ei ole sovittu kuin pääperiaatteista. Eduskuntakäsittely on vielä käymättä, Turunen vastasi.

 Kilpailutuksessa ei ole sovittu kuin pääperiaatteista. Eduskuntakäsittely on vielä käymättä.

Perussuomalaisissa on aiemmin vaadittu leikkauksia tuulivoimatukiin. Koskeeko se teillä vielä tätä päivää?

– Puhun omasta ja sinisen eduskuntaryhmän puolesta. Meillä ei ole mitään tuulivoimaa vastaan. Aikoinaan tehty syöttötariffijärjestelmä on kuitenkin järjetön tuki. Ensi vuoden budjetissa on 250 miljoonaa euroa tuulivoimatukea.

Turusen mukaan jo tehtyihin sopimuksiin ei voi kuitenkaan enää puuttua jälkikäteen.

PS vaati vuosi sitten selvitystä tuulivoiman terveysvaikutuksista ennen kuin uutta tukea voidaan antaa. Onko asia selvitetty?

– Asiaa on selvitetty. Ei ole tieteellisesti todistettu, että tulisi terveyshaittoja. Tuulivoimaloita ei pidä kuitenkaan rakentaa asuinympäristöön.

Miksi ei voi rakentaa, jos terveyshaittoja ei ole?

– Terveyshaittoja ei ole pystytty tieteellisesti todistamaan. Ei ole myöskään pystytty tieteellisesti todistamaan, etteikö niitä olisi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?