Ministeriön ehdotus: Kansalaisille oikeus ottaa kiinni laittomasti maassa olevat

Ministeriön ehdotus laajentaisi jokamiehen kiinniotto-oikeuden maassa laittomasti oleskeleviksi epäiltyihin.

Pakkokeinolain mukaan jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta.

6.9.2017 10:49

Oikeusministeriö on laatinut arviomuistion, joka koskee laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja sen rangaistusasteikkoa.

Arviomuistiossa on ehdotus, jonka mukaan maassa laittomasti oleskeleva on tuomittava sakkoihin tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Nykyisin maassa laittomasti oleskeleva voidaan tuomita sakkoihin ulkomaalaisrikkomuksesta.

Jos muutos toteutuisi, se tarkoittaisi, että aiemmin jokamiehen kiinniotto-oikeutena tunnettu yleinen kiinniotto-oikeus kohdistuisi myös laittomasta maassa oleskelusta epäiltyihin.

Pakkokeinolain mukaan jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta.

– ”Verekseltä tavatusta” epäillystä on kysymys, kun henkilö tavataan rikosta tekemässä. Maassa laittomasti oleskeleva syyllistyy ulkomaalaisrikkomukseen oleskelun koko keston ajan, kerrotaan arviomuistiossa.

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Janne Kanervan mukaan yleinen kiinniotto-oikeus koskisi ehdotuksen myötä laittomasta maassa oleskelusta epäiltyjä.

– Kun tulisi vankeusuhka, nähdäkseni se tulisi sen piiriin, Kanerva sanoi Ilta-Sanomille.

Kanervan mukaan yleisen kiinniotto-oikeuden käyttöön pitää olla riittävät perusteet.

– Eihän voi olla niin, että joku otettaisiin kiinni siksi, että tämä on ulkomaalaisen näköinen. Kansalaisen on oltava varovainen käyttäessään yleistä kiinniotto-oikeutta.

Oikeusministeriön arviomuistiossa todetaan, että laiton maassa oleskelu saattaa tulla sivullisen henkilön tietoon.

Ilta-Sanomat kysyi Kanervalta, olisiko muutoksen toteuduttua sellaisessa tilanteessa luvallista ilmoittaa kyseisestä henkilöstä poliisille ja pidätellä tätä paikallaan, kunnes poliisi on saapunut.

– Ainakin siinä tilanteessa voi vedota siihen, että on ottanut verekseltään kiinni rikoksesta epäillyn. Kynnys on kuitenkin korkealla, ja sen käyttämisessä kannattaa olla varovainen.

Arviomuistiossa esitetään poliisille myös salaisia pakkokeinoja laittoman maassa oleskelun selvittämiseen.

Ehdotus antaisi luvan hankkia teleosoitteen tai telepäätelaitteen – kuten matkapuhelimen – sijaintitiedot laittomasta maassa oleskelusta epäillyn tavoittamiseksi.

– Edellytyksenä on, että on jotakin syytä epäillä laittomasta maassa oleskelusta. Tiedossa olevan teleosoitteen tai telepäätelaitteen sijaintitietoja käyttäen voitaisiin pyrkiä paikantamaan häntä.

Maahanmuuton ministerityöryhmä hyväksyi viime vuonna laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman. OM:n arviomuistio on laadittu toimintaohjelman johdosta ja sen lausuntokierros päättyi viime kuun lopussa.

Yleinen kiinniotto-oikeus

Rikoksentekijän kiinniottaminen kuuluu ensisijaisesti poliisille. Jos poliisia ei rikoksen tapahtuessa saada välittömästi paikalle, on pakkokeinolaissa säädetty yleisestä kiinniotto-oikeudesta (aiemmin jokamiehen kiinniotto-oikeus), jonka perusteella yksityinen kansalainen voi tietyin edellytyksin ottaa kiinni rikoksentekijän.

Lain mukaan jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta. Lisäksi saa ottaa kiinni muun muassa lievästä pahoinpitelystä, näpistyksestä, lievästä kavalluksesta ja lievästä luvattomasta käytöstä epäillyn.

Jos kiinniotettava yleisen kiinniotto-oikeuden käyttämisen yhteydessä tekee vastarintaa tai pakenee, kiinniottaja saa käyttää sellaisia kiinniottamisen toimittamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvostellen puolustettavina, kun otetaan huomioon rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäytyminen ja tilanne muutenkin.

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslaissa.

Lähde: Poliisi ja pakkokeinolaki

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?