Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen on pidätetty virantoimituksesta toistaiseksi

Julkaistu: , Päivitetty:

Rikostutkinta
Oikeusministeriö on pidättänyt valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen virantoimituksesta toistaiseksi.
Syynä on Nissiseen kohdistuva rikostutkinta, joka on syyteharkinnassa oikeuskanslerinvirastossa.

Matti Nissinen on ollut elokuun loppuun saakka itse hakemallaan virkavapaalla, mutta hän ei ole hakenut lisää virkavapautta.

Oikeusministeriön käsityksen mukaan Nissisen edellytykset hoitaa valtakunnansyyttäjän virkaa rikosasian käsittelyn ajan ovat heikentyneet. Ministeriö valmistelee viransijaisen nimittämistä valtakunnansyyttäjän virkaan.

Tällä hetkellä tehtävää hoitaa apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen. Valtioneuvoston esitys presidentille viransijaisen nimittämisestä on tarkoitus antaa ensi viikolla. Myös syyteharkinnan on tarkoitus valmistua ensi viikolla.

Epäily kytkeytyy veljen firmaan

Nissisen virkarikosepäily muuttui heinäkuussa aiempaa vakavammaksi.

Aiemmin keskusrikospoliisi (KRP) epäili Nissistä huolimattomuudesta koulutushankintoihin liittyvässä tapauksessa. Nyt Nissisen epäillään rikkoneen virkavelvollisuutta tahallaan, eli epäilyn mukaan hänen on ainakin täytynyt ymmärtää toimivansa lain vastaisesti.

Nissisen epäillään osallistuneen esteellisenä yli 74 000 euron koulutushankintoihin yhtiöltä, jossa Nissisen veli oli hallituksen puheenjohtaja. Yhtiöltä oli hankittu johtamiskoulutusta syyttäjille.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun KRP teki esitutkinnan ylimmän syyttäjän toiminnasta.

KRP on saanut tapauksen esitutkinnan valmiiksi. Rikostarkastaja Erkki Rossi KRP:stä oli heinäkuussa vähäsanainen valmistuneesta tutkinnasta. Hänen mukaansa tutkinnassa ei ole muuttunut muu kuin se, että Nissisen epäillään rikkoneen virkavelvollisuutta tahallaan, ei huolimattomuudesta.