Ehdotus vihreistä: Armeijan miesvahvuutta pienennettävä, tavoitteena sukupuolineutraali asepalvelus

”Nykyaikaisessa armeijassa määrä korvaa laadun.”

Vihreiden Jouni Vauhkonen ehdottaa valikoivaa asepalvelusta, pitkällä tähtäimellä myös sukupuolineutraalia ja vapaaehtoista armeijaa.

18.6.2017 19:41

Vihreiden puoluekokouksessa käsiteltiin ehdotus, jonka mukaan vihreiden pitäisi tavoitella Suomeen nykyistä valikoivampaa asevelvollisuutta. Ehdotus kuitenkin hylättiin.

Ehdotuksen mukaan Suomessa pitäisi pienentää sodanajan joukkojen lukumäärää ja laajentaa varusmiesten valikointia.

– Meillä pidetään turhan takia valtaisaa reserviä. Sieltä voisi vapauttaa varoja oikeasti toimivaan järjestelmään, sanoo ehdotuksen tehnyt Jouni Vauhkonen.

– Missään nykyaikaisessa armeijassa ei pärjätä määrällä, vaan ratkaisevaa on taito, liikkuvuus ja teknisesti paremmat laitteet, hän perustelee.

Vihreiden nykyisessä puoluepoliittisessa ohjelmassa tavoitteena on saada Suomeen kaikille vapaaehtoinen ja sukupuolineutraali asepalvelus. Valikoivaa asevelvollisuutta perusteltiin maailmanpoliittisen tilanteen muuttumisella.

– On vaikea nähdä hyötyjä aatteellisesti varmasti oikeaoppisesta, mutta muuten poliittisesti käyttökelvottomasta ja poliittista uskottavuutta haittaavasta linjauksesta, ehdotuksessa todetaan.

– Jos aidosti lähdettäisiin toteuttamaan nykyistä linjausta, se johtaisi käytännössä palkka-armeijaan, johon ei hakeudu ihmiset, jotka ovat parhaimmat armeijahommassa. Palkka-armeijaan hakeutuu lähinnä köyhiä miehiä, jotka ei oikein muuhun hommaan pääse, Vauhkonen sanoo.

Ehdotus säilyttäisi pitkän aikavälin tavoitteena kaikille vapaaehtoisen, sukupuolineutraalin maanpuolustus- ja asepalvelusjärjestelmän.

– Se on enemmänkin minulta sellainen kompromissiveto. Varmaan Nato-jäsenyyden puitteissa siihen ehkä pystyttäisiin menemään.

Puoluekokous päätti, että vanhaa poliittista ohjelmaa ei ole perusteltua muuttaa.

– Aloitteessa esitetty linjaus sekä muut mahdolliset puolueen asevelvollisuuskantojen päivitysesitykset tulee käsitellä seuraavan poliittisen tavoiteohjelman, joka hyväksytään puoluekokouksessa 2018, valmistelun yhteydessä, puoluekokous linjasi.

Vihreiden aiempi, vuonna 2010 puoluehallituksen hyväksymä linjaus, kannatti valikoivaa asevelvollisuutta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?