Oppilaita pakotettu laulamaan virsiä ja rukoilemaan ruokailussa – Uskonnottomat kantelivat Hyllykallion koulusta

Julkaistu:

Uskonnonvapaus
Hyllykallion peruskoulua vastaan on tehty kantelu, jonka mukaan oppilaita on muun muassa pakotettu laulamaan virsiä.
Uskonnottomat Suomessa ry:n puheenjohtajan mukaan Seinäjoella sijaitsevasta Hyllykallion koulusta tehty kantelu on poikkeuksellinen, sillä se pitää sisällään ennätysmäärän kohtia, joihin on puututtu.

Hallintokantelu on tehty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Kantelun mukaan koulussa on rikottu perustuslakia pakottamalla uskonnottomat lapset mukaan uskonnolliseen toimintaan ja loukattu uskonnonvapautta. Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä sanomalehti Ilkka.

Kantelun mukaan koulussa on loukattu uskonnonvapautta ja rikottu perustuslakia pakottamalla uskonnottomat lapset mukaan uskonnolliseen toimintaan.

– Huhtikuun 11. päivä on kantelu päivätty. Täällä on kyllä kirjattuna poikkeuksellisen paljon ongelmia, Uskonnottomat Suomessa ry:n puheenjohtaja Kaisa Robbins toteaa.

Robbins huomauttaa, että hän on kyllä kantelun allekirjoittanut, muttei ole itse ollut paikanpäällä koulussa seuraamassa tapahtumia. Tapahtumien kuvausten ja ilmoittajan kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella hän pitää tapausta kuitenkin hyvin uskottavana.

Rukoilua ja virsien opettelua kanttorin johdolla

– Kantelun mukaan koulussa on rukoiltu opettajan johdolla ennen ruokailua, opeteltu kymmenen virttä kanttorin johdolla virsivisaa varten ja jaettu uudet testamentit jokaiselle oppilaalle, Robbins kertaa listaa.

Kanteluiden perusteena asioille on se, että kyseisen kaltaisista tapauksista tulisi ilmoittaa etukäteen koteihin vanhemmille, jolloin uskonnottomat voivat päättää itse, haluavatko lapsensa osallistuvan kyseiseen ohjelmaan.

Lain mukaan lapsille, jotka eivät halua uskonnolliseen ohjelmaan osallistua, tulisi järjestää vastaavaa oheistoimintaa.

– Ongelma on ollut enemmän tällainen, että opettajat ovat itse päättäneet siitä tiedotuslinjasta, eikä koululla ole ollut yhtenäistä linjaa. Jotkut elämänkatsomusoppilaat ovat siis saaneet tiedon kotiin ja toiset taas eivät, Robbins sanoo.

Kantelussa nostetaan esille myös neljännen luokan leirikoulu, joka oli järjestetty yhteistyössä seurakunnan kanssa. Koulun joulujuhlia on aiemmin vietetty kirkossa, mutta tällä kertaa niitä vietettiin koulun tiloissa. Kanteluun nousi mukaan kuitenkin joulujuhlien vahva uskonnollinen sisältö.

– On myös tällainen osa, että seurakunta pitää kerran viikossa aamunavauksen, jonka ajaksi oppilaat, jotka eivät halua osallistua, voivat mennä luokkaan tekemään läksyjä. Tämä on syrjintää, sillä lain mukaan korvaavan toiminnan tulisi olla vastaavanlaista.

Oppilaita pakotettu uskonnon tunnille

Tämän lisäksi Hyllykallion koulussa on kantelun mukaan opettajan toimesta luokan edessä eritelty yksittäinen oppilas, joka ei ole halunnut osallistua uskonnolliseen toimintaan. Samoin ongelmia on kantelun mukaan ollut myös elämänkatsomustiedon tuntien järjestämisessä.

– Oppilas, joka on ilmoitettu et-tunnille, onkin laitettu uskonnon tunnille. Ja sitten on useamman kerran tällainen, että et-luokan ovi on ollut lukossa, niin oppilaat on laitettu uskonnon tunnille, Robbins kertaa.

Tapaus on poikkeuksellinen havaittujen ongelmien määrän perusteella. Robbins ei kuitenkaan lähde syyllistämään koulun rehtoria.

Useimmissa vastaavissa tapauksista kyse on siitä, ettei asetuksia tunneta tarpeeksi hyvin eikä asioita ole ajateltu loppuun asti.

– On kuitenkin myös tapauksia, joissa on selvästi havaittavissa, että koulun rehtori on vahvasti uskonnollinen tai seurakuntaa lähellä, jolloin hän haluaa myös kaikkien oppilaiden osallistuvan uskonnolliseen toimintaan, Robbins toteaa.

Rehtori suhtautuu kanteluun vakavasti

Hyllykallion koulun rehtori Irene Turenius on tietoinen kantelusta ja on välittänyt tapauksesta vastineensa aluehallintovirastolle.

– Aluehallintovirasto tutkii asian, joten se jää heidän päätettäväkseen pitävätkö syytökset paikkansa, rehtori sanoo.

Seinäjoen alueella, kuten muuallakin Etelä-Pohjanmaalla, kouluissa on varsin vähän uskonnottomia opiskelijoita, jolloin tapauskohtainen tiedottaminen on aiemmin rehtorin mukaan toiminut hyvin.

Opettajat ovat tapauskohtaisesti juhla tai tilaisuus kerrallaan olleet yhteydessä uskonnottomien oppilaiden vanhempiin asioiden selvittämiseksi.

– Tämä on tietysti altis sillä tavalla ongelmille, jos vaikkapa opettaja unohtaa, tai on sairaana pidemmän aikaa, niin silloin se on saattanut jäädä, Turenius jatkaa.

Jatkossa koulussa pyritään linjaukseen, jossa jokaisesta juhlasta ja tapahtumasta tiedotetaan yhtenäisesti kaikille oppilaille.

Rehtori ymmärtää asian tärkeyden ihmisille sekä yksilönvapaudelle ja suhtautuu siihen vakavasti.

– Suhtaudun vakavasti tähän kanteluun. Jos huomautettavaa koulussamme on, niin otetaan opiksi ja muutetaan toimintatapoja.

– Parhaamme olemme kuitenkin aina yrittäneet, eikä tarkoitus ole ollut ketään syrjiä, hän painottaa.