Järjestölle yli 450 000 euron tuki ministeriöltä – sovelsi Suomessa islamin lakia

Muslimijärjestö kertoo tehneensä Suomessa omia päätöksiä avioeroista. Järjestön lakilautakuntaa johtaneella on tuomio lastensa pahoinpitelyistä.

24.4.2017 6:00

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin huhtikuussa suurmoskeijahankkeen yhteistyökumppanin Suomen islamilainen neuvosto ry:n (SINE) syvistä talousongelmista ja sen kymmenientuhansien eurojen ulosottovelasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä yli 450 000 euron avustukset vuosina 2007–2014 kuitanneella SINE:llä on ollut sen ministeriöön toimittamien vuosikertomusten perusteella oma lainopillinen lautakunta.

Sekä vuoden 2011 että vuoden 2012 vuosikertomuksissa kerrotaan, että lautakunnan tehtävänä on valita tuomaristoelin avioliitto- ja avioeroasioihin ja ”muiden islamilaiseen lakiin liittyvien asioiden hoitamiseksi”.

– Lautakunta antoi päätöksiä ja lausuntoja yksittäisissä avioero- ja avioliittoasioissa, ja laati Suomessa asuvia muslimeita koskevia suosituksia, kerrottiin SINE:n molempien vuosien vuosikertomuksissa.

Vuoden 2012 vuosikertomuksessa kerrotaan myös, että yhdistyksen lainopilliseen lautakuntaan valittiin uusi puheenjohtaja.

 On ainakin selvää, ettei tällaisen lautakunnan tulkinnoilla ole minkäänlaista oikeudellista sitovuutta Suomessa.

Puheenjohtajaksi valittu mies oli tuomittu ennen sitä vuonna 2011 Helsingin käräjäoikeudessa perheensä pahoinpitelystä.

Ilta-Sanomat kysyi SINE:ä vuosina 2007–2014 lähes puolella miljoonalla eurolla avustaneen opetus- ja kulttuuriministeriön näkemystä yhdistyksen lainopillisesta lautakunnasta.

Miten yhdistys voi tehdä avioeroihin liittyviä päätöksiä? Eikö se kuulu Suomessa tuomioistuimille, opetus- ja kulttuuriministeriön vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola?

– Missään nimessä ei ole kyse sitovista päätöksistä. Tulkitsen, että kyse on ollut sovittelutoiminnasta.

Vuosikertomuksissa puhutaan lautakunnan yhteydessä islamilaiseen lakiin liittyvien asioiden hoidosta. Onko Suomessa rinnakkainen laki?

– On ainakin selvää, ettei tällaisen lautakunnan tulkinnoilla ole minkäänlaista oikeudellista sitovuutta Suomessa.

Onko varmaa, ettei niillä ole käytännössä sitovuutta ihmisten elämässä?

– Varmaan tällaisilla uskonnollisilla tulkinnoilla on oma merkityksensä siihen, millaisia ratkaisuja ihmiset tekevät.

Yhdistys toimitti lainopillisesta lautakunnasta kertovat vuosikertomukset ministeriölle avustushakemuksen yhteydessä. Hiitola kertoo, ettei itse käsitellyt asiaa eikä hän osannut arvioida, kiinnitettiinkö silloin huomiota yhdistyksen tekemiin päätöksiin avioeroista.

Ministeriö lopetti SINE:n tukemisen vuoden 2014 jälkeen taloudellisten epäselvyyksien vuoksi.

”Imaameja ja asiantuntijoita”

Ilta-Sanomat kysyi Suomen islamilainen neuvosto ry:n (SINE) entisen puheenjohtajan Anas Hajjarin näkemystä lainopillisen lautakunnan toimintaan ja sen tekemiin päätöksiin avioliitoista ja avioeroista.

– Lautakunnassa on toiminut sekä yhdyskuntien asiantuntijoita että imaameita, Hajjar kertoi Ilta-Sanomille lähettämässään viestissä.

Hajjar kertoo, että lainopillisessa lautakunnassa käsiteltiin ongelmia, joita ei saatu ratkaistuksi yhdyskunnissa ja joissa on aiempi päätös käräjäoikeudesta.

Hajjarin mukaan käsiteltiin myös tilanteita, joissa käräjäoikeudella ei ole toimivaltaa, koska liittoa ei ole alunperin rekisteröity tai hyväksytty Suomessa.

– Yksityissuojan takia en voi kertoa tarkemmin, hän lisäsi.

Hajjar toimi samaan aikaan lainopillisen lautakunnan varapuheenjohtajana, kun pahoinpitelytuomion saanut mies oli sen puheenjohtaja.

Hajjar kertoi, että yhdistyksen vuoden 2012 vuosikokouksen jälkeen lautakunnassa ei ole käsitelty avioliitto- tai avioeroasioita. Hajjarin mukaan pahoinpitelytuomion saanut mies nousi lautakuntaan vasta vuoden 2012 vuosikokouksen jälkeen.

Ilta-Sanomat ei saanut Hajjarilta vastausta lisäkysymyksiin liittyen tuomion saaneen miehen valintaan lautakuntaan ja tämän toimintaan siellä.

Suomen islamilainen neuvosto ry:n verkkosivuilla on aiemmin ollut tietoja lainopillisesta lautakunnasta.

Keväällä 2013 verkkosivuilla julkaistujen tietojen mukaan tuomion saanut toimi silloin lautakunnan puheenjohtajana.

Verkkosivuilla kerrottiin, että lautakunta antaa lausuntoja sekä valmistelee suosituksia ja ohjeistuksia niin viranomaisille kuin islamilaisille järjestöillekin.

Lautakunnan toimintaan kuului verkkosivujen mukaan muun muassa valvoa ja tukea lainopin koulutusta, selvittää muslimeita koskettavien asioiden ratkaisua ja pitää yhteyttä ”Alazharin, Mekan ja Euroopan fatwa-neuvostoihin ongelmien ratkaisemiseksi”.

Keväällä 2013 SINE antoi pahoinpitelytuomion saaneen ja kolmen ja muun lautakunnan jäsenen nimissä lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle eläinsuojelulain ja rikoslain muuttamisesta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?