Suljetun osaston potilaita kohdeltiin karmeasti Turussa – selvitys johti moniin rikosepäilyihin

Turun kaupunki on saanut valmiiksi sisäisen selvityksensä Kupittaan vanhuspsykiatrian G1-osaston tapahtumista.

Kupittaan kaupunginsairaalan psykiatristen osastojen rakennus Turussa.

7.3.2017 12:21

Turun Sanomat uutisoi helmikuussa 2016, että Turun kaupunginsairaalan psykiatrisilla suljetuilla osastoilla on ilmennyt vakavia väärinkäytöksiä. Potilaita on lehden mukaan nöyryytetty, pahoinpidelty ja lääkitty tiedottomiksi.

Kohua aiheuttaneista tapauksista käynnistetty Turun kaupungin sisäinen tarkastus valmistui äskettäin.

Tarkastus koskee Kupittaan vanhuspsykiatrian G1-osastoa, joka oli vuonna vanhuspsykiatrian suljettu 15-paikkainen akuuttiosasto, jossa hoidettiin pääosin yli 65-vuotiaita turkulaisia psykiatrisia potilaita.

Väärinkäytökset tapahtuivat vuosina 2009–2014.

Kaupungin tekemässä jatkoselvittelyssä nousi esiin epäilyjä muun muassa lääkkeiden jakamista potilaille ilman lääkärin määräystä, potilaiden epäasiallista ja kovakouraista kohtelua sekä yövuoron aikana nukkumista.

Kovakourainen kohtelu oli henkilökunnan haastattelujen mukaan tarkoittanut pahimmillaan pahoinpitelyä.

Turun Sanomien mukaan fyysinen väkivalta tapahtui tyypillisesti silloin, kun hoitaja vei veltoksi lääkityn potilaan suihkuun tai huoneeseen. Lehden mukaan potilaita tönittiin, heitettiin lattialle sekä tarkoituksellisen kovakouraisesti riuhdottiin ja revittiin.

Kolmea hoitajaa epäillään

Omaa tutkintaansa suorittanut Lounais-Suomen poliisi kertoo, että osaston konkreettiseen toimintaan liittyen se epäilee kolmea mieshoitajaa eri rikoksista.

Yhden mieshoitajan kohdalla vuonna 2009 tapahtumaa on tutkittu törkeänä pahoinpitelynä.

Tämän lisäksi tutkinnassa on selvinnyt, että on syytä epäillä hoitajien kehottaneen muita hoitajia antamaan niin sanottuja tarvittavia lääkkeitä ilman niiden kirjaamista.

Poliisi epäilee yhden hoitajan antaneen itse lääkkeitä ilman lääkärin määräystä. Kahta hoitajista se epäilee vapaudenriistosta, koska esitutkinnassa on selvinnyt, että heidän epäillään eristäneen potilaan ilman lääkärin määräystä.

Ilmoituksessa on yhteensä kolmetoista rikosnimikettä. Pahoinpitelyitä on kirjattu 6 kappaletta ja yrityksiä 2 kappaletta. Törkeitä pahoinpitelyitä on yksi kappale, samoin kuin vapaudenriistoja.

Näiden lisäksi hoitajia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kaikki tapaukset, paitsi törkeä pahoinpitely, ovat tapahtuneet vuoden 2013 aikana.

Asian poliisitutkinta valmistui helmikuussa, jonka jälkeen se siirtyi syyteharkintaan. Syyttäjä Anja Rantanen-Lahti kertoo Ilta-Sanomille, että tapauksen syyteharkinta on yhä kesken, eikä hän osaa tarkalleen sanoa, koska se valmistuu.

Poliisin syyteharkintaan toimittamien tapausten lisäksi Turun kaupungin konsernihallinnon lakiasiat on tehnyt tutkintapyynnön tapahtumasta, jossa hoitajan epäillään pahoinpidelleen potilasta vuodenvaihteessa 2015–2016. Tämä asia on edennyt syyteharkintaan toukokuussa 2016.

Lisäksi poliisi on kesällä 2016 saattanut syyteharkintaan kaksi esitutkintaa, joissa epäpätevä henkilö olisi työskennellyt sairaanhoitajana, vaikka opinto-oikeus ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan tutkinnon suorittamiseksi oli päättynyt.

Mahdollisten tulevien rikosoikeudellisten seuraamusten lisäksi Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell on päättänyt antaa kirjalliset varoitukset G1-osastoon liittyvästä toiminnasta kolmelle kaupungin virkamiehelle.

Konsulttiyhtiö huomasi virheitä

Turun kaupungin sisäisessä oli mukana myös konsulttiyhtiö FCG. Se teki useita havaintoja osaston G1 toiminnasta.

Kaupungille antamassaan yhteenvedossa yhtiö toteaa muun muassa, että välillä kukaan osaston hoitajista ei näyttänyt varmuudella tuntevan potilaita, tietävän suunnitelmia tai kokonaisvaltaisemmin hoitotyöstä.

Lisäksi yhtiön mukaan osastolla tehtiin paljolti työtä suunnittelematta.

Osastolla työskennelleellä henkilökunnalla ei myöskään ollut nimikylttejä, jonka vuoksi henkilökuntaa ei pystynyt erottamaan osaston muista ihmisistä.

Näin tapahtumat etenivät

Suurta kohua aiheuttaneiden, vuosien 2009–2014 välisenä aikana sattuneet tapaukset tulivat julkisuuteen Turun Sanomien uutisoitua asiasta.

Tapausten johdosta Turun hallintojohtaja Antti Perälä käynnisti asiasta sisäisen selvityksen, joka päivättiin vuodelle 2013.

Sisäisen selvityksen taustalla on tapahtumakulku, jossa osastolla G1 havaittiin elokuussa 2013 rauhoittavien lääkkeiden hävikkiä, minkä vuoksi lääkehoidon seurantakäytäntöjä päätettiin tarkistaa.

Lääkehävikin jatkoselvittelyssä nousi esiin epäilyjä myös muista väärinkäytöksistä osastolla, muun muassa lääkkeiden jakamista potilaille ilman lääkärin määräystä, potilaiden epäasiallista ja kovakouraista kohtelua sekä yövuoron aikana nukkumista.

Tietoa osaston toiminnassa havaituista epäkohdista tai suunnitelluista jatkotoimenpiteistä ei saatettu sosiaali- ja terveyslautakunnalle eikä kaupunginjohtajalle. Myöskään laadittua selvitystä ei ollut tuolloin saatettu sosiaali- ja terveyslautakunnan eikä Turun kaupunginjohtajan tietoon.

Helmikuussa 2016 kaupunginjohtaja Aleksi Randell antoi tehtäväksi arvioida uudelleen vuonna 2013 tehty selvitys ja sen johdosta tehdyt toimenpiteet sekä käynnisti sisäisen tarkastuksen.

Lounais-Suomen poliisilaitos ilmoitti helmikuussa 2016 aloittaneensa tutkia asiaa. Tutkinnan pääpaino oli osaston G1 tapahtumissa. Myös muut toimivaltaiset viranomaiset (Valvira, Fimea) tutkivat asiaa. Turun kaupunki teki yhteistyötä selvitystä tekevien viranomaistahojen kanssa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?