Apulaisoikeusasiamies: Esitutkinta ministeri Hanna Mäntylän rikosepäilystä viivästyi aiheettomasti

Julkaistu:

Esitutkinta aiemman sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän (ps) rikosepäilystä viivästyi aiheettomasti, toteaa apulaisoikeusasiamies ratkaisussaan.
Apulaisoikeusasiamies arvostelee Helsingin poliisilaitosta tapauksen vuoksi, koska Lapin poliisilaitoksen virka-apupyyntökuulustelua ei hänen mukaansa hoidettu ilman aiheetonta viivästystä.

Viivästyksen vuoksi esitutkintapöytäkirja valmistui niin myöhään, että syyteharkintaa ei ehditty suorittamaan.

Hanna Mäntylän epäiltiin hankkineen vuosina 2009–2010 itselleen yksinhuoltajan oikeusapua yli 5 000 eurolla, vaikka hän asui tuolloin avoliitossa miehensä kanssa.

Helsingin poliisilaitoksella viivästys johtui osin siitä, että poliisi antoi rikoksesta epäillyn ja tämän avustajan hoitaa asiaa heidän aikataulunsa mukaisesti. Viivästystä aiheutti myös se, että virka-apuasian tutkija Helsingissä oli kaksi viikkoa vuosilomalla.

– Tutkijan vuosiloma ei ole hyväksyttävä peruste esitutkinnan aiheetonta viivästystä arvioitaessa. Tutkinta olisi tullut järjestää niin, että asiaa hoitaa joku muu tutkijan vuosiloman aikana, arvioi apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja.