Oikeusasiamies ei löytänyt huomautettavaa kaksoiskansalaisten kohtelusta - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Oikeusasiamies ei löytänyt huomautettavaa kaksoiskansalaisten kohtelusta

Reserviläisiä harjoituksessa Laajasalossa maaliskuussa 2016.

Reserviläisiä harjoituksessa Laajasalossa maaliskuussa 2016.

Julkaistu: 6.3.2017 12:05

Eduskunnan oikeusasiamies ei ole löytänyt huomautettavaa Puolustusvoimien toiminnassa kaksoiskansalaisten kohtelussa.

Oikeusasiamies on ratkaissut ensimmäisen kanteluista, joita se on saanut Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuuden omaavien varusmiesten kohteluun liittyen.

Kaikki kantelut ovat perustuneet oikeusasiamiehen kanslian mukaan julkisuudessa olleisiin tietoihin.

Keskustelu kaksoiskansalaisuudesta kiihtyi helmikuussa, kun Yle kertoi uutisessaan muun muassa, ettei henkilöitä ole otettu töihin Puolustusvoimiin, jos turvallisuusselvityksessä on selvinnyt heidän olevan Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan Puolustusvoimissa ei ole tullut ilmi, että kaksoiskansalaisten kohtelusta olisi annettu syrjiviä pääesikunnan virallisia ohjeistuksia, normeja tai linjanvetoja koskien varusmiehiä tai sotilasvirkoja.

Puolustusvoimat ja puolustusministeri ovat myös julkisuudessa kiistäneet virallisen ohjeistuksen olemassaolon.

Sakslinin ratkaisusta uutisoi ensimmäisenä Savon Sanomat.

Ratkaisussa kerrotaan, että Pääesikunnan oikeusasiamiehelle antaman vastauksen mukaan oli kuitenkin käynyt ilmi, että joissain yksiköissä oli annettu jonkinlaista ohjausta siitä, miten kaksoiskansalaisuuden omaavien henkilöiden kanssa menetellään. Nämä olivat pääesikunnan mukaan yksittäisten virkamiesten omin päin laatimia ”soveltamisohjeita”.

Tällaisia oli annettu Kainuun prikaatiin liittyvässä tapauksessa, jossa varusmiehille oli tammikuussa 2017 virheellisesti kerrottu suullisesti ja esitysaineistossa, että lennokkijärjestelmän koulutukseen ei oteta kaksoiskansalaisia.

Yksi epäilty syrjintä poliisilla

Lisäksi Puolustusvoimien selvityksessä esille on noussut yksi tapaus, joka on siirretty poliisin esitutkintaan epäiltynä syrjintänä. Asiaa tutkii keskusrikospoliisi.

Kumpikaan tapauksista ei Puolustusvoimien mukaan edusta sen yleistä linjaa eikä virallista ohjeistusta.

Puolustusvoimat on myös selvittänyt sisäisesti kolme muuta epäilyä asiassa. Jos niissä ilmenee ongelmia, pääesikunta siirtää asiat esitutkintaan, oikeusasiamiehen ratkaisussa kerrotaan.

Puolustusvoimat tiedotti kohun yhteydessä helmikuussa selvittäneensä kaksoiskansalaisuuteen liittyvät käytännöt niin varusmiespalveluksessa kuin rekrytoitaessa henkilöstöä puolustusvoimien virkoihin, ja samalla varmistaneensa, että toimintatavat ovat lainmukaiset puolustusvoimien yksiköissä.

Kainuun prikaatin tapaus on julkisuudessa olleen puolustusministerin kannanoton mukaan jo selvitetty, eikä se ollut ylittänyt poliisin tutkintakynnystä, ratkaisussa todetaan.

Ratkaisussa sanotaan, että tapauksessa on kerrottu olleen kyse yksittäisen kouluttajan ylilyönnistä, joka oli korjattu välittömästi, eikä varusmiehille ollut koitunut tapauksesta syrjintäseuraamuksia.

Tuoreimmat osastosta