Tällainen on Suomen mahdollinen uusi sotilaallinen yhteistyökumppani – suunnitelmaa hierottu jo pitkään - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Tällainen on Suomen mahdollinen uusi sotilaallinen yhteistyökumppani – suunnitelmaa hierottu jo pitkään

JEF:iin tällä hetkellä kuuluvia jäsenmaita ovat Britannia, Tanska, Norja, Viro, Latvia, Liettua ja Hollanti (kartassa vihreällä). Britannia on pyytänyt mukaan JEF:iin myös Ruotsia ja Suomea (kartassa keltaisella).

Julkaistu: 5.2.2017 20:42

Joint Expeditionary Force eli JEF on toistaiseksi jäänyt suurelle yleisölle Suomessa tuntemattomaksi, mutta puolustushallinnolle brittijohtoinen joukkokokonaisuus on ollut tuttu hyvän aikaa.

Suomi saattaa liittyä Britannian johtamaan JEF-sotilasyhteistyöhön (Joint Expeditionary Force). Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps) kertoi tänään sunnuntaina, että Britannia on pyytänyt Ruotsia ja Suomea mukaan, ja asia pyritään saamaan päätökseen kevään kuluessa.

JEF lienee suurimmalle osalle suomalaisista tuntematon kirjainyhdistelmä. Puolustushallinnossa JEF eli Britannian vetämä monikansallinen joukkokokonaisuus on ollut tuttu jo hyvän aikaa, sillä ajatus Suomen ja Ruotsin osallistumisesta on ollut vireillä jopa toissa vuodesta, kertoo puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Janne Kuusela puolustusministeriöstä.

Kuusela kertoo, että Ruotsin ja Suomen viranomaiset koordinoivat asiaa myös kahdenvälisessä vuorovaikutuksessa pitkään ja hartaasti. Ylijohtaja muistelee, että Britannia olisi ottanut Suomen kanssa JEF-yhteistyön puheeksi ensimmäistä kertaa jo 2015.

Asia tuli siis pöydälle reilusti ennen päätöstä Brexitistä eli Britannian euroerosta. Britannia äänesti Brexitistä kesäkuussa 2016.

– Vaikka tämä ei suoraan liity Brexitiin, totta kai sen jälkeen asiaan on tullut lisäulottuvuus: nyt kun on näkymä siitä, että Britannia tulee jollakin aikavälillä eroamaan Euroopan unionista, sekä Britannia että muut eurooppalaiset maat haluavat varmistaa, että Britannia pysyy mukana eurooppalaisessa puolustusyhteistyössä, Kuusela toteaa.

Janne Kuusela

”Osallistumisista tehdään aina erikseen päätös”

Kuusela uskoo, että jos yhteistyöhön lähdetään, sen sujumista tunnustellaan aluksi ja sitten harkitaan jatkoa erikseen. Yhteistyön luonne ja todellisen panostuksen suuruus tulisivat siis ilmi vasta ajan kuluessa.

Jäsenmaat ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryksessä pöytäkirjan, joka tulisi samanlaisena allekirjoitettavaksi myös Suomen ja Ruotsin pöydälle, kertoo Kuusela.

Hänen mukaansa sopimus ei sisällä sitovia velvoitteita operaatioihin osallistumisesta, vaan yhteistyöstä päätettäisiin aina erikseen tapauskohtaisesti.

– Jos JEF:iä joskus käytetään esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioon, pelastusevakuointitehtäviin tai humanitaarisen avun perille viemiseen, osallistumisista tehdään aina erikseen päätös, samalla periaatteella kuin on toimittu tähän asti EU:n taisteluosastoissa tai Naton nopean toiminnan NRF-joukoissa.

Kysymyksessä olisi konkreettinen ja tarkka käytännön yhteistyö: jos yhteisestä koulutuksesta tai harjoituksesta on sovittu, toimintaan lähetetään sovittu joukko voimia, ja jos niin halutaan, voidaan sopia osallistumisesta valmiusajanjaksoon. Jos joukko joskus lähtisi operaatioon, osallistuminen päätettäisiin tilanteen ja lainsäädännön pohjalta.

– Meitä kiinnostaa siinä erityisesti koulutusyhteistyö erittäin korkeatasoisten maiden kanssa, joiden kanssa teemme muutenkin yhteistyötä muun muassa kriisinhallinnassa.

- JEF tulee sanoista Joint Expeditionary Force eli vapaasti suomennettuna yhteiset nopean toiminnan joukot.

- Se on Britannian vetämä monikansallinen joukkokokonaisuus, joka on perustettu 2012. Britannia kehittää sillä kykyä nopean valmiuden sotilaalliseen toimintaan yhdessä muiden pohjoiseurooppalaisten maiden kanssa.

- JEF on osa niin sanottua Naton kehysvaltioyhteistyötä. Britannia kutsui Suomen mukaan viitaten siihen, että Suomi on Naton tehostetun kumppanuuden kumppanimaita, ja Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat viime vuonna Britannian kanssa puolustusyhteistyötä koskevan puiteasiakirjan.

- Tällä hetkellä jäsenmaat ovat Britannia, Tanska, Norja, Viro, Latvia, Liettua ja Hollanti. Suomesta tulisi JEFin ainoa Natoon kuulumaton maa.

- JEF:llä ei ole pysyviä joukkoja. Jäsenmaat tarjoavat yhteistyöhön yksikköjä kriisitilanteissa.

Lähteet: Puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Janne Kuusela, STT