Apulaisoikeusasiamies: Mikkelin vankilassa vakavia lainvastaisuuksia

Julkaistu:

Mikkelin vankilassa on ilmennyt vakavia lainvastaisuuksia, kertoo apulaisoikeusasiamies.
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan marraskuussa tehdyssä tarkastuksessa havaittiin, että vankilassa oli toimintatapoja ja sääntöjä, jotka eivät perustuneet lakiin.

Vankilassa oli käytössä vahvistamaton, vankilan itse laatima järjestyssääntö, jossa vangeille asetettiin lainvastaisia rajoituksia. Esimerkiksi oikeudenkäyntiasiakirjojen hallussapitoa oli rajoitettu niin, ettei vangeilla ollut asianmukaisia mahdollisuuksia valmistautua oikeudenkäynteihin.

Oikeusasiamiehen mukaan vangit eivät myöskään saaneet ohjausta siihen, miten hakea muutosta heitä koskeviin hallintopäätöksiin. Lisäksi vankilassa ei ollut erillistä osastoa tutkintavangeille, vaikka siitä säädetään laissa ja kansainvälisissä sopimuksissa.

Myös vankilan kurinpito- ja tapaamiskäytännöt poikkesivat muiden vankiloiden käytännöistä ja olivat erittäin tiukat. Oikeusasiamiehen mukaan vankien ja henkilökunnan välit vaikuttivat tavanomaista huonommilta ja jännitteisiltä.

– Koska vankeus- ja tutkintavankeuslaki ovat olleet voimassa jo yli kymmenen vuotta, lainvastaisuudet ilmentävät joko tietämättömyyttä tai piittaamattomuutta lain säännöksistä, apulaisoikeusasiamies sanoo tiedotteessa.

Tarkastuksen jälkeen vankilassa on ryhdytty toimiin tilanteen korjaamiseksi. Vankilalle on muun muassa laadittu uusi järjestyssääntö.