Saaristolaiset peloissaan ministeri Bernerin kokeilusta – ”Kuka maksaa 28000 euroa vuodessa siitä, että käy töissä Turussa?”

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa huhtikuussa 2017 kokeilun 500:n saaristolaisen asuinalueella. Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professorin Martin Scheininin mielestä toimet ovat vastoin Suomen perustuslakia.

Ministeriö haluaa saariston yhteysalusliikenteeseen kilpailua. Tällä hetkellä aluksilla matkustaminen on maksutonta.

29.12.2016 7:34

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner esitteli joulukuun 12. päivänä eduskunnassa LVM:n kokeilua, jonka tarkoituksena on ministeriön mukaan kehittää saariston liikennepalveluja Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Ministeriön mukaan nykyinen valtiovetoinen malli on joustamaton ja kallis.

Huhtikuussa 2017 alkavassa kokeilussa Saaristomerellä olevia yhteyksiä avataan kilpailulle ja ne pyritään järjestämään yksityisten yritysten voimin. Tämä ei ole mahdollista, mikäli valtio tarjoaa palveluita ilmaiseksi, kuten tällä hetkellä. Kokeilun on määrä kestää vuoden 2018 loppuun.

Alueella asuvat maanviljelijä Juha Valtonen ja yrittäjä Erik Friederiksen ovat tehneet kokeilusta kantelun oikeuskanslerille. He ovat huolissaan 500:n saaristolaisen asemasta, jotka asuvat kokeilun piirissä olevien lauttayhteyksien päässä. Friederiksenin laskutoimitusten mukaan yhdelle mantereella työssä käyvälle ihmiselle kustannuksia tulisi jopa 28 000 euroa per vuosi.

– Kuka maksaa 28 000 euroa siitä, että käy töissä Turussa? Friederiksen parahtaa.

– Sanotaan, että vuodessa on vähän yli 200 työpäivää. Henkilölippu ja auto molempiin suuntiin päivittäin, niin nopeasti matkakuluihin menee tällainen summa, hän toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on muistiossaan väläyttänyt, että henkilökuljetusmaksu aikuiselta per suunta olisi 10 euroa alle kymmenen meripeninkulman matkalta ja 15 euroa pidemmällä välillä. Tämän lisäksi alle viisi metriä pitkä henkilöauto maksaa 35 euroa ja yli viisimetrinen 40 euroa per suunta.

Muistion ehdotuksen mukaan kertalipun hinta peritään käyttäjältä kuitenkin enintään 31 kertaa laskentakuukaudessa tai 320 kertaa per laskentavuosi. Näin laskettuna henkilöautolla töissä mantereella kulkeva maksaa työmatkoistaan vuodessa ainakin 28 800 euroa. Matkakuluja saa verotuksessa vähentää enintään 7 000 euroa.

Nykyisin matkat yhteysaluksilla ovat alueen saaristolaisille ilmaisia. Naantalin Velkuanmaalla asuva Valtonen on nyt huolissaan omasta elinkeinostaan.

– Minulla on saaressa vuokrapeltoa, jonka viljely olisi maksullisen lauttayhteyden jälkeen kannattamatonta, maanviljelijä laskee.

Kokeilussa rahdista maksettaisiin erikseen. Lisäksi traktorista peritään 35 euron maksu per suunta.

– Niille, jotka ovat yhteysalusten päässä, 1,5 vuoden kokeilu on mahdoton tilanne. Jos talouden kanssa on muutenkin vaikeuksia, ja tulee vielä tällainen...

Saaristolaisilla on pelko, ettei yksityistäminen parantaisi alueen yhteyksiä. Valtonen uskoo, ettei reiteille ole tulijoita, vaikka ne avattaisiin kilpailulle.

Friederiksenin mukaan kokeilualueen yhteyksiä hoidetaan nykyisin 1970-luvulla valmistetuilla matalakulkuisilla yhteysaluksilla, jotka ovat valtion omaisuutta.

Professori: Saariston pysyvien asukkaiden osalta välitön syrjintä

Oikeuskanslerille osoitetussa kantelussa on liitteenä Italian Firenzessä toimivan Euroopan yliopistoinstituutin kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professorin Martin Scheininin lausunto.

Professorin mukaan laadituissa asetusluonnoksissa on ristiriitoja saariston kehityksen edistämisestä annetun lain kanssa ja siksi ristiriidassa myös perustuslain kanssa.

”Saariston asukkaat muodostavat maantieteellisen asuinalueensa takia ihmisryhmän, joka nauttii suojaa syrjintää vastaan ryhmänä ja lisäksi tähän ryhmään kuulumisensa perusteella yksilöinä”, Scheinin kirjoittaa.

”Yhteysalusliikenteen muuttaminen maksulliseksi olisi vastoin perustuslain 6 §:n, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja yhdenvertaisuuslain 8 § syrjintäkieltoja. Kyse olisi saariston pysyvien asukkaiden osalta välitön syrjintä perustuen heidän asuinpaikkaansa ja perusoikeutena turvattuun oikeuteen valita asuinpaikkansa.”

Liikennevirasto ja Posti: Asetuksissa vielä viilattavaa – kannattavat palvelumaksuja

Liikennevirasto on jättänyt lausuntonsa LVM:n asetusluonnoksista. Liikennevirasto kannattaa sitä, että täydellinen maksuttomuus kumottaisiin muttei usko, että maksuttomuuden poistaminen lisäisi markkinaehtoista liikennettä. ”Todennäköisempää on saatavilla olevien liikennepalvelujen huomattava supistuminen”, Liikennevirasto muotoilee. Liikenneviraston mukaan vuosina 2016–2018 käytettäväksi aiottu lippu- ja maksujärjestelmä täytyy suunnitella huolella. LVM:n asetusluonnokset eivät nyt sisällä tästä säännöksiä.

Liikenne- ja viestintäministeriön mallissa yhdeksi saariston palveluoperaattorin asiakkaista on merkitty Posti. Postin mukaan yhteysalusliikenne on yritykselle tärkeää postilain toteutumisen kannalta. Posti on jaettava viitenä arkipäivänä viikossa saaristoalueille, vaikka se ei onnistuisi edes yhteysaluksia käyttäen.

Tuolloin lisäkuljetukset on ostettava erikseen, mikä lisää jakelukustannuksia. Posti ei ole tyytyväinen myöskään nykyisestä käytännöstä, jossa he joutuvat maksamaan yhteysaluksilla rahdin kuljettamisesta.

Muut saavat Postin mukaan kuljettaa rahtia ilmaiseksi valtion piikkiin. Posti toivoo, että ministeriö selvittäisi tarkemmin säännöllisen jakelutoiminnan hinnoittelua.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi antaa hankkeelle puhtaat paperit. Viraston näkemyksen mukaan asialla ei ole vaikutusta meriturvallisuuteen.

Naantalin kaupunki ei halua kustannuksia

Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että kunnat myöntäisivät avustusta saaristoliikenteen maksuihin. Naantalin kaupunki on lausunnossaan todennut, että kustannusten siirto valtiolta kunnille ei laske kustannuksia eikä kehitä toimintaa.

Naantalin kaupungin mukaan valtion tulisi edelleen vastata saaristoliikenteestä kokonaisuudessaan. Kaupunki pitää myös epätodennäköisenä, että Naantalin alueelle syntyisi markkinaehtoisia liikennepalveluita.

Uutista korjattu 29.12. kello 9.39: Kantelu on tehty oikeuskanslerille, ei eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?