IS selvitti venäläisten kiinteistökaupat Suomessa – tutkija: ”Puolustusvoimien toimintojen läheltä on ostettu paikkoja” - Kotimaa - Ilta-Sanomat

IS selvitti venäläisten kiinteistökaupat Suomessa – tutkija: ”Puolustusvoimien toimintojen läheltä on ostettu paikkoja”

Julkaistu: 3.11.2016 7:07

Tutkija Charly Salonius-Pasternakin mukaan Suojelupoliisin varoitus venäläisten maakaupoista on aiheellinen.

ULKOPOLIITTISEN instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak sanoo venäläisten Suomessa tekemillä maakaupoilla olleen myös strategista merkitystä.

– Puolustusvoimien toimintojen läheltä on ostettu paikkoja, mihin ei ole ollut nähtävissä mitään rationaalista virkistyksellistä tai taloudellista syytä. Paikalle on saatettu rakentaa vaja, joka seisoo täysin tyhjänä, mutta sen ympärillä on turvakameroita. Tällaisia tilanteita on nähty, Salonius-Pasternak kuvailee.

Salonius-Pasternakin mukaan viittauksissa Suomeen kohdistuvista hybridivaikuttamisen keinoista ei ole kysymys uudesta ilmiöstä. Huoli asiasta on ollut toistuvasti esillä yksittäisten poliitikkojen puheenvuoroissa ja kirjoituksissa.

Charly Salonius-Pasternak

Esimerkiksi puolustusministeri Jussi Niinistö (ps) on jo aikaisemmin esittänyt, että puolustusvoimien hallitsemien alueiden lähellä tehtyjä maakauppoja olisi syytä tutkia yksityiskohtaisesti.

– Se, mikä tekee asiasta uuden on, että nyt sen tuo esille iso organisaatio, Suojelupoliisi, ei ainoastaan yksittäinen poliitikko. Ero on merkittävä verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin asiasta ei haluttu puhua, Salonius-Pasternak toteaa.

IS:n Maanmittauslaitokselta keräämien tietojen mukaan suuri osa venäläisten parin viime vuoden aikana Suomessa tekemien kiinteistökauppojen kohteista sijaitsee itärajan tuntuman kunnissa.

Tästä kuvasta selviää, mistä kunnista ja minkä verran venäläiset ovat tehneet kiinteistökauppoja viimeisen reilun kahden vuoden aikana Suomessa.

SUOJELUPOLIISIN eduskunnan hallintovaliokunnalle antama lausunto nousi tiistaina näkyvästi otsikoihin, kun Iltalehti uutisoi asiakirjasta ilmikäyvästä Suomeen kohdistuvan hybridivaikuttamisen uhasta. Lausunto liittyy kesäkuussa julkistettuun hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon.

Ilta-Sanomat sai haltuunsa Suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin allekirjoittaman lausunnon. Sen mukaan toimenpiteitä, joissa saattaa olla kyse valmistautumisesta tulevaan vaikuttamiseen kriisitilanteessa, havaitaan Suomessa jatkuvasti.

– Tällaisesta voi olla kyse maakaupoissa, joissa ei näyttäisi olevan liiketaloudellista, tai kiinteistön tavanomaiseen käyttöarvoon liittyvää logiikkaa. Vieraan valtion lukuun toimiva maanomistaja voi kuitenkin rakentaa kiinteistölleen rakennelmia, joita vieras valtio voisi kriisitilanteessa hyödyntää esimerkiksi liikenneväylien sulkemisessa tai tunnuksettomien joukkojen majoittamisessa, lausunnossa todetaan.

Antti Pelttari

Asiakirjassa ei suoraan määritellä, mihin vieraaseen valtioon lausunnossa viitataan. Asiayhteyksistä käy kuitenkin ilmi Suojelupoliisin tarkoittavan venäläisten tekemiä maakauppoja Suomen maaperällä.

VANHEMPI tutkija Charly Salonius-Pasternak katsoo venäläisten Suomessa tekemiä maakauppoja koskeneen keskustelun vuodesta toiseen keskittyneen itänaapurin rikkaan väestönosan tarpeeseen investoida rahojaan kohteisiin, joissa ne ovat turvassa. Hänen mukaansa asiantuntijoilla on kuitenkin ollut selvä näkemys, että osassa maakaupoista olisi ollut kyse myös strategisemmista pyrkimyksistä.

Ruotsissa turvallisuuspoliisi on Salonius-Pasternakin mukaan nostanut hybridivaikuttamiseen liittyvistä keinoista esille maakauppojen lisäksi massiiviset karttahankinnat strategisesti tärkeiltä alueilta sekä maanteille ilmestyneet TIR-rekat. Kirjainyhdistelmällä varustetut rekat pystyvät ohittamaan normaalit tullimuodollisuudet.

– Kylmän sodan aikana oli julkisessa tiedossa, että ne olivat tiedustelurekkoja, jotka pysäköitiin sotaharjoitusalueen tai varuskunnan läheisyyteen.

SALONIUS-PASTERNAK ei pidä mahdottomana ajatusta siitä, etteikö Suomen maaperällä voisi ainakin teoriassa olla tunnuksettomia joukkoja.

– Suomalaisen logistiikan tai päivittäistavarakaupan solmukohtien sulkemiseen ei tarvita isoa invaasioarmeijaa. Siihen tarvitaan vain pieni ryhmä erikoisjoukkoja, jotka voivat majoittua jossakin mökissä ”metsästysseurueena”.

Todisteiden hankinta tällaisten vieraan vallan joukkojen operoinnista valtion rajojen sisäpuolella voisi osoittautua vaikeaksi.

– On täysin normaalia, että metsästysseurueella on pikkuradioita, kivääreitä ja maastopuvut.

Supo pitää tunnuksettomia joukkoja uhkana. Kuvan tunnukseton venäläissotilas Krimillä maaliskuussa 2014.