60 000 000 euron verovarat käytettiin pimennossa Tampereella – professori: ”Kuka on heiluttanut tahtipuikkoa”

Kun kunnissa käsitellään liikesalaisuuksia, jää julkisuusperiaate helposti toiseksi.

Julkisuusperiaate kunnissa on vaarassa, kun Tampereelle suunnitellun areena-hankkeen mittaluokan asioita käsitellään pimennossa liikesalaisuuksiin vedoten.

17.7.2016 15:30

Kunnat ovat yhä enemmän tekemisissä yksityisten toimijoiden kanssa. Erilaiset yhteishankkeet ja palvelujen ostaminen luovat painetta tinkiä päätöksenteon julkisuudesta. Kunnallisoikeuden asiantuntijan Asko Uotin mukaan kunnallisen päätöksenteon julkisuusperiaate uhkaakin jäädä liikesalaisuuksien jalkoihin.

Kunnallispoliittisissa päätöksissä sovelletaan yhä useammin yksityisoikeudellista osakeyhtiölakia, joka ei pyri ensisijaisesti noudattamaan julkisuusperiaatetta. Yritysjuridiset lait suojelevat esimerkiksi liikesalaisuuksia, jolloin kuntalaisille ei voida kertoa kaikkia päätöksen perusteita. Esimerkiksi osakeyhtiölaki ei määrittele liikesalaisuutta tarkkaan.

Havainnekuva Tampereelle suunnitellusta Kansi ja Areena -hankkeesta, johon liittyvä päätöksenteko tehtiin valtuustolta ja muulta julkisuudelta salassa.

– Liikesalaisuuden käsite on joustava ja laaja. Palveluyhtiöt voivat sisällyttää liikesalaisuuden piirin varsin vapaasti esimerkiksi yksilön sosiaalisiin oikeuksiin liittyviä asioita. Se voi olla ongelmallista. Valta määritellä liikesalaisuus on palveluyrityksellä itsellään, Tampereen yliopiston julkisoikeuden lehtori Uoti sanoo.

Liikesalaisuuden määrittely antaa yrityksille ja päättäjille laajan liikkumavaran arvioida, mitä pitää salata.

– Viime vuosien voimakas muutos on kuntademokratian kannalta ongelmallista. Trendi on alkanut näkyä 2010-luvun laajoissa sote-ulkoistuksissa, kertoo Uoti.

”Eturistiriita tiedostettava”

Uoti ymmärtää, että yritykset pyrkivät salaamaan liikeasioitaan mahdollisimman pitkälle. Uotin mukaan kuntapäättäjien on tiedostettava eturistiriita, sillä heillä on kuitenkin valtaa lain tulkinnassa.

Myös hallintotieteen professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta katsoo, että päätöksenteon avoimuus vähenee, jos julkinen sektori tulee riippuvaisemmaksi yrityksistä. Muun muassa sote-palveluissa kilpailuetu liittyy usein palveluprosesseihin – siis esimerkiksi terveydenhuollon arkiseen toimintaan.

– Suljettu systeemi on ongelma, jos laatu pettää. Koko prosessi joudutaan avaamaan jälkeenpäin, kun julkisuusperiaatetta ei ole alusta asti toteutettu, sanoo Stenvall.

Tampereella julkisuusperiaate venyi

Tampereen tuore Kansi ja Areena -päätös on esimerkki julkisuusperiaatteen ja yksityisen liikesalaisuuden rajankäynnistä. Kaupungin ydinkeskustaan on kehitteillä junaradan päälle rakennettava kansi, johon rakennetaan esimerkiksi monitoimiareena ja asuntoja.

Tampereen valtuusto päätti alkukesästä toteuttaa hankkeen. Kaupunki investoi Kanteen ja Areenaan 60 miljoonaa. Hankkeen kokonaissumma on noin puoli miljardia euroa. Loput rahat tulevat yksityisiltä sijoittajilta ja valtiolta. Päätös tehtiin suljetun ovin, ja valtuusto sai tiedon sijoittajista vasta kokouksessa.

Uotin mukaan mikään liiketoimintasalaisuuksia suojaava laki ei suoraan vaatinut, että sijoittajat paljastetaan päätöksentekotilanteessa. Tieto olisi lähtökohtaisesti voitu antaa valtuustolle jo aiemmin.

– Voidaan epäillä, toteutettiinko Tampereella julkisuusperiaatetta maksimaalisesti, kun päätöksentekoa näin laajasti salattiin, Uoti pohtii.

Uoti näkee Helsingin Guggenheim-museopäätöksessä samankaltaisia piirteitä.

– Onko valmistelu tehty riittävän perusteellisesti, ja onko päättäjillä ollut riittävästi tietoa? Kuka on heiluttanut tahtipuikkoa, kun on määritelty, mitä halutaan?

Yksityinen vie, kunta vikisee

Kunnallisoikeuden asiantuntija Asko Uotin mukaan esimerkiksi kuntien pitäisi tuntea yksityisoikeudellista sääntelyä tarkkaan, jotta ne pärjäisivät. Sopimuskumppaneilta tulee paine määrittää päätöksenteko salaiseksi, eikä palvelusopimusta haluta menettää käsittelemällä sitä liian julkisesti. Vahvoilla on yksityinen toimija.

–Ei kunnalla voi olla yhtä paljon kokemusta esimerkiksi isosta rakennushankkeesta kuin rakennusyrityksellä. Toteuttajat eivät tee ensimmäistä projektiaan, ja vanha tieto on valtaa.

Esimerkiksi Tampereella päätöstä ei tehty julkisesti hankkeen sijoittajien liike- ja yrityssalaisuuksien suojaamisen takia. Asko Uotin mukaan ei voida poissulkea, että ulkopuoliset intressit eivät olisi vaikuttaneet merkittävästikin valtuuston päätökseen. Päätöksenteon salaamisen vuoksi on Uotin mukaan myös mahdotonta sanoa, minkä verran kaupunki antoi periksi, kun liikesalaisuuden laajuutta määriteltiin neuvotteluissa.

Liikesalaisuuden rajat määritellään aina tapauskohtaisesti.

Valtaa konsulteille?

Uoti korostaa kuntien hankintaosaamisen tärkeyttä. Epäsuhta palvelu-urakoita ostavan kunnan ja yrityksen tietojen välillä on ongelmien ydin. Tietoa saatetaan ostaa silloin konsulteilta, jolloin palvelunostokaupassa siirtyy valtaa kunnan ulkopuolelle.

–Mitä enemmän on kysymys hankkeista, joissa tarvitaan erityisosaamista, sitä suuremmaksi ongelma kasvaa. Jos on ulkoistettu pitkän aikaa toimintaa, kuka osaa enää tehdä asianmukaista kilpailutusta tai osaa huolehtia julkiselle vallalle kuuluvasta järjestämisvastuusta?

Hallintotieteen professori Jari Stenvallin mukaan sisäpiirejä syntyy helposti, jos julkinen toiminta ei ole julkista. Tällöin kunta ei tiedä, kenen kanssa se tekee yhteistyötä tai millä kriteereillä se hankkii palvelunsa. Asiaan pitäisi hänen mukaansa kiinnittää huomiota nyt.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?