Tässä on nootti, jolla Venäjä laittoi Suomen nöyrtymään – lue koko teksti

Suomi vastaanotti Venäjältä 22. maaliskuuta nootin, jossa esitettiin, että Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikkojen liikennettä rajoitettaisiin 180 vuorokauden määräajaksi.

Suomi ja Venäjä vaihtoivat nootteja rajakiistassa. Suomi antoi periksi saatuaan Venäjän vastauksen.

12.4.2016 14:41

Venäjän Suomelle antamassa vastauksessa esitetään, että rajanylityspaikat olisivat avoinna vain Suomen, Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisille sekä heidän kanssaan matkustaville perheenjäsenille kansalaisuudesta riippumatta.

Jos Suomen vastaus olisi myönteinen, muodostaisi sen Venäjän ehdotuksen kanssa nootinvaihdolla tehdyn sopimuksen.

”Tämä väliaikainen rajoitus on voimassa 180 vuorokautta, se on kertaluonteinen, eikä sitä voi pitää ennakkotapauksena”, kirjoitetaan Venäjän ulkoministeriön Suomen Moskovan-suurlähetystölle lähettämässä asiakirjassa.

Näin kirjoitti Venäjän ulkoministeriö Suomen Moskovassa olevalle suurlähetystölle. Lue koko teksti kokonaisuudessaan jutun lopusta.

Ulkoministeriön muistiosta käy ilmi, että Suomi hyväksyi Venäjän ehdotuksen. Suomi antoi suostumuksellaan periksi Venäjälle laittoman maahantulon estämisestä käydyissä neuvotteluissa.

Muistiosta käy ilmi, että Suomi oli esittänyt Venäjälle 10. helmikuuta, että rajanylitys olisi Sallassa ja Raja-Joosepissa sallittua vain Suomen, Venäjän ja EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin kansalaisille.

Tämä ei Venäjälle käynyt. Se rajasi ehdotuksessaan EU- ja ETA-maat sekä Sveitsin sopimuksen ulkopuolelle ja toi mukaan Valko-Venäjän. Jälkimmäisen mukaan tuloa perusteltiin ”valtioliitolla”.

Näin kirjoitti Suomen Moskovassa oleva suurlähetystö Venäjän ulkoministeriölle. Lue koko teksti kokonaisuudessaan jutun lopusta.

Venäjän tahdosta EU- ja ETA-kansalaisten liikkumista rajoitetaan siten Suomen kahdella raja-asemalla. Oikeuksien rajoittamista perustellaan ulkoministeriön muistiossa toteamalla, etteivät EU- ja ETA-maiden kansalaiset juurikaan käytä Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikkoja.

”Toimiin ryhtymistä voidaan tilanteen haltuun saamiseksi pitää välttämättömänä”, ulkoministeriön muistiossa perustellaan päätöstä Venäjän ehdotuksen hyväksymisestä.

Näin ollen suurlähettiläs Hannu Himaselle esitetään myönnettäväksi valtuudet tehdä noottienvaihdolla uusi sopimus Suomen ja Venäjän välillä. Sopimuksella muutetaan 11. maaliskuuta 1994 Suomen ja Venäjän välillä solmittua sopimusta valtakunnanrajan ylityspaikoista.

Näin Venäjä ja Suomi vaihtoivat nootteja:

1. Venäjän ulkoministeriö Suomen Moskovassa olevalle suurlähetystölle

”Venäjän federaation ulkoasiainministeriö viittaa Suomen Venäjän suurlähetystön 10.2.2016 päivättyyn noottiin nro MOS7W0041-18 ja ilmoittaa kunnioittavasti seuraavaa:

Venäjän federaation hallitus antaa suostumuksensa siihen, että Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 11.3.1994 tehdyn Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikkoja koskevan sopimuksen artiklan 3 kohdan 1 pohjalta rajoitetaan väliaikaisesti liikennettä Salla-Sallan ja Lotta-Raja-Joosepin rajanylityspaikoilla ja sallitaan rajan ylitys mainittujen rajanylityspaikkojen kautta ainoastaan Venäjän federaation, Valkovenäjän tasavallan ja Suomen tasavallan kansalaisille sekä heitä saattaville tai heidän kanssaan matkustaville perheenjäsenille kansalaisuudesta riippumatta.

Tämä väliaikainen rajoitus on voimassa 180 vuorokautta, se on kertaluonteinen, eikä sitä voida pitää ennakkotapauksena.

Mikäli Suomen tasavallan hallitus hyväksyy edellä esitetyn, Venäjän federaation ulkoasiainministeriö ehdottaa kunnioittaen Venäjän federaation hallituksen puolesta,

että tämän nootin ja Suomen tasavallan vastausnootin katsotaan olevan sopimus muutosten tekemisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation

hallituksen välillä 11.3.1994 tehtyyn Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikkoja koskevaan sopimukseen ja että tämä sopimus tulee voimaan vuorokauden kuluttua siitä päivästä, kun Suomen puolen vastausnootti on saatu. Ulkoasiainministeriö uudistaa Suomen suurlähetystölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Moskova, 22. maaliskuuta 2016”

2. Suomen Moskovassa oleva suurlähetystö Venäjän ulkoministeriölle

”Suomen suurlähetystöllä Moskovassa on kunnia vahvistaa vastaanottaneensa ulkoasiainministeriön 22. päivänä maaliskuuta 2016 päivätty seuraavansisältöinen nootti

Nro 2827/2JeD:

[Venäjän nootin Nro 2827/2JeD teksti]

Suomen hallitus vahvistaa täten hyväksyvänsä edellä olevassa nootissa tehdyn ehdotuksen sekä katsoo edellä olevan ulkoasiainministeriön nootin ja tämän suurlähetystön vastausnootin Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen väliseksi sopimukseksi muutosten tekemisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 11 päivänä maaliskuuta 1994 Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehtyyn sopimukseen, joka tulee voimaan yhden vuorokauden kuluttua tämän nootin päiväyksestä, eli päivänä huhtikuuta 2016.

Suomen suurlähetystä käyttää tätä tilaisuutta esittääkseen ulkoministeriölle korkeimman kunnioituksen vakuutuksen.

Moskovassa päivänä huhtikuuta 2016”

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?