28 tuen lista: Asumistuki, lapsilisät, sotilasvammakorvaukset... näiden saajilta hallitus nyt höylää

6.4.2016 14:06

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ei hallituksen tiistai-iltana pidetyssä kehysriihi-infossa lähtenyt erittelemään sitä, mihin kaikkeen hallituksen 0,85 prosentin juustohöylä iskee.

Suurin osa eli noin 300 miljoonaa euroa hallitusohjelman säästötavoitteen leikkauksesta johtui siitä, että inflaatio on ollut alhaisempi kuin hallitusohjelmaa laadittaessa arvioitiin. Niinpä hallitus korvasi toteutumattomat indeksisäästöt juustohöylällä, joka leikkaa vastaavia menoja tasamääräisesti.

– Niitä on, onko niitä nyt 25 eri kohdetta, Sipilä arvioi hallituksen infossa tiistaina.

IS:n selvityksen perusteella luku on suurempi.

Lapsilisän sekä opintotuen indeksisidonnaisuuden hallitus päätti poistaa viime vuonna kokonaan vuosiksi 2016-20.

Niiden lisäksi hallitusohjelman liitteessä numero kuusi mainitaan kuntien valtionosuus (runsaat 9 miljardia) kuntien peruspalvelujen järjestämiseksi. Nekin jäädytettiin vuoksi 2016–20, kuten myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksikorotukset.

Hallitusohjelman liitteessä mainitut loput indeksijäädytyskohteet on esitetty valtion talousarvioesitykseen viittaavilla numerosarjoilla. Budjettikirjan perusteella kohteet ovat seuraavat:

 1. Sotilasavustus, jonka piirissä arvioidaan 2016 olevan 11 000 henkilöä.

 2. Asumistuki. Yleistä asumistukea saavia arvioidaan olevan vuoden 2016 lopussa 240 200 ilman eläkkeensaajien asumistuesta siirtyviä.

 3. Elatustuki, jonka saajia arvioidaan olevan vuoden 2016 lopussa 116 600.

 4. Valtion osuus ansiopäivärahasta. Valtio rahoittaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja lapsikorotukset.

 5. Valtion osuus peruspäivärahasta. Peruspäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.

 6. Valtion osuus työmarkkinatuesta. Kunnat ja valtio rahoittavat puoliksi työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työttömyyden aikaisen työmarkkinatuen.

 7. Valtion osuus aikuiskoulutustuesta. Tuki muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta.

 8. Valtion osuus vuorottelukorvauksesta.

 9. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista. Sisältää sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat, maanviljelijöiden sairauspäivärahat, kuntoutusraha, työterveyshuolto, yrittäjien lisäpäivät, lääkekorvaukset, matkat, sairaanhoitokorvaukset EU-maihin, lääkäripalkkiot, hammaslääkärinpalkkiot, muut sairaanhoitokorvaukset ja kuntoutuspalvelut.

 10. Valtion osuus kansaneläkkeistä ja eräistä muista laeista johtuvista menoista sisältäen kansaneläkemenot, takuueläke, vammaisetuudet ja eläkkeensaajien asumistuki.

 11. Rintamalisät

 12. Sotilasvammakorvaukset. Pääosa sotilasvammakorvauksista muodostuu elinkoroista ja täydennyskoroista, sotainvalidien leskille ja lapsille maksettavista huoltoeläkkeistä sekä sairaanhoito- ja kuntoutuskustannuksista.

 13. Lapsilisät. Lapsilisiä leikataan 0,85 prosenttia. Helsingin Sanomien mukaan vaikutus on käytännössä noin 82 senttiä kuukaudessa.

 14. Opintotuki. Opintotuesta säästetään yhteensä 122 miljoonaa euroa. 1.8.2017 alkaen opintotukea voi saada enimmillään enää 250,28 euroa kuukaudessa.

Uutisen otsikkoa korjattu kello 14.23: Kaikkiaan leikkaukset vaikuttavat ainakin 28:aan tukeen. Eivät 14:aan, kuten otsikossa aiemmin luki.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?