Eläköityneitä poliiseja haluttiin avuksi turvapaikkatutkintaan – esteenä ruotsin kieli?

Julkaistu:

Poliisi
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on omasta aloitteestaan alkanut selvittää, estävätkö kielitaitovaatimukset turvapaikkatutkijoiden rekrytoimisen.
Suomen poliisi on pyrkinyt lisäämään turvapaikkatutkinnan resursseja palkkaamalla poliisiammattikorkeakoulun henkilökuntaa, opiskelijoita ja jo eläkkeelle siirtyneitä poliisimiehiä.

Tämä on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Jussi Pajuojan mukaan kuitenkin osoittautunut hankalaksi. Tarkastuksessa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella ilmeni, että eläkkeelle jääneiden poliisien rekrytoiminen turvapaikkatutkintaan on ollut hankalaa ruotsin kieltä koskevien kielitaitovaatimusten vuoksi.

Pajuoja on jättänyt asiasta sisäministeriölle lausuntopyynnön ja pohdiskelee, voitaisiinko ruotsin kielen vaatimuksista joustaa esimerkiksi myöntämällä erivapauksia.

– Turvapaikkatutkinnassa ei välttämättä ole kyse sellaisesta toiminnasta, jossa vaatimus kansalliskielten säädetystä taidosta korostuu samalla tavalla kuin poliisin tavanomaisessa toiminnassa. Selvää on, että kommunikointi turvapaikanhakijoiden kanssa tapahtuu muilla kuin kansalliskielillä, Pajuoja muotoilee.

– Alan ammattilaisina kyseisillä poliisimiehillä on vaadittua kielitaitoa lukuun ottamatta muuten hyvät edellytykset hoitaa tehtävää menestyksellisesti.

Pajuoja odottaa ministeriöltä vastausta tammikuun puoliväliin mennessä.