Huima tili turvapaikanhakijalapsia edustamalla – yli 9000 €/kk, ei pätevyysvaatimusta

Julkaistu:

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustaja voi saada kuussa yli 9000 euroa, vaikka tehtävään ei ole määritelty pätevyysvaatimuksia.

TOIMIMALLA alaikäisen turvapaikanhakijan edustajana voi yltää huimiin kuukausituloihin. Summiin vaikuttaa se, montaako alaikäistä turvapaikanhakijaa edustaa.

Suurimpia summia tänä vuonna saanut henkilö edustaa nyt 67:ää lasta, ja hänelle kertyi Maahanmuuttovirastolta marraskuussa palkkiota ja korvauksia 9 362 euroa, eli vain muutamia satoja euroja vähemmän kuin on ministerien kuukausipalkkio.

Lokakuussa kyseinen edustaja sai yli 7 200 euroa ja syyskuussa 5 512 euroa. Edustajan tehtävään ei ole määritelty koulutus- tai tutkintovaatimuksia.ILMAN huoltajaa Suomeen tuleva ulkomaalainen lapsi on alaikäisenä vajaavaltainen, joten hän tarvitsee laillisen edustajan muun muassa turvapaikkaprosessiin.

– Hakijamäärän nousu syksyllä on vaikuttanut suoraan kokeneen edustajan asiakasmäärään ja edelleen palkkioihin ja korvauksiin, Maahanmuuttoviraston viestintäpäällikkö Hanna Kautto kertoo Ilta-Sanomille.

Yhteensä kovatuloisin edustaja on ehtinyt saada tänä vuonna marraskuuhun mennessä liki 42 000 euroa. Hänen saamansa summat ovat merkittävästi suurempia kuin toiseksi eniten tienanneen, jolle on maksettu tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä yhteensä 5 300 euroa.

Muilla edustajilla, jotka ovat Ilta-Sanomien saamassa selvityksessä kärkiviisikossa, on edustettavina 32–54 lasta.KAUTON mukaan eniten tuloja saaneella edustajalla on ollut paljon edustettavia koko vuoden ja muilla niitä on tullut merkittävästi lisää vasta viime aikoina.

Laki ei määrää ylärajaa edustettavien lasten lukumäärälle, mutta Maahanmuuttovirasto suosittaa, ettei kenenkään pitäisi edustaa yli kymmentä lasta kerralla.

– Alaikäisten, yksin tulleiden määrä lähti nousuun syksyllä. Ei ole ollut tarpeeksi edustajia, Kautto perustelee suositellun määrän merkittävää ylittämistä.

Kautto arvioi, että kärkiviisikolle maksetut kuukausisummat pysyvät korkeina ainakin jonkin aikaa.

Maahanmuuttoviraston mukaan pyrkimyksenä on saada laajennettua edustajajoukkoa.

– Tehtävään ei ole määritelty pätevyyttä. Rikosrekisteriote pitää toimittaa, jolla selvitetään lasten kanssa työskentelevien rikostausta.

 

Tehtävään ei ole määritelty pätevyyttä. Rikosrekisteriote pitää toimittaa, jolla selvitetään lasten kanssa työskentelevien rikostausta.

YLEENSÄ tehtävään on pyritty rekrytoimaan sosiaalisektorilta ja erityisesti kokemusta lastensuojelusta on pidetty hyvänä.

– Muunkinlainen koulutus ja työkokemus voi olla hyvä perusta.

Vastaanottokeskus, jonka asukkaaksi yksin tullut turvapaikanhakijalapsi on rekisteröity, laittaa vireille lasta koskevan edustajahakemuksen. Edustaja määrätään lapselle käräjäoikeudessa. Kauton mukaan yleensä edustajat hoitavat tehtäväänsä sivutoimisesti, ellei edustettavia ole suurta määrää. Tyypillisesti yksi edustaja edustaa muutamaa lasta. Edustajien henkilöllisyydet eivät ole julkisia.

– Tiedossamme ei ole, että edustajat olisivat laiminlyöneet velvollisuuksiaan, vaikka edustettavien määrä on noussut. Nämä edustajat ovat kokeneita, vuosia työtä tehneitä henkilöitä.

Tuntipalkkio 45 euroa

– Ilman huoltajaa Suomeen tuleva ulkomaalainen lapsi on alaikäisenä vajaavaltainen, joten hän tarvitsee laillisen edustajan ulkomaalaislain lupaprosesseissa ja muissa hallinto- ja tuomioistuinasioissa.

– Valtioneuvoston asetuksen mukaan edustajan tuntipalkkio on 45 euroa. Edustajalle maksetaan palkkiota laeissa määritellyn tehtävän hoitamiseen käytetyn tosiasiallisen ajan perusteella.

– Lisäksi hänelle korvataan muun muassa tavanomaiset toimistokulut, valtion matkustussäännön mukaiset matka- ja majoituskulut sekä päiväraha ja ansionmenetyksiä.

– Edustajan tehtävänä on tuoda esiin lapsen näkemys ja mielipide sekä oma arvionsa lapsen edusta.

– Edustajan keskeisenä tehtävänä on myös valvoa yleisesti lapsen etua lapsen asumisessa ja muissa erilaisissa elämäntilanteissa.

– Myös vastaanottokeskuksen tehtävänä on valvoa lapsen etua, mutta vastaanottokeskuksen työntekijät eivät voi käyttää lapsen puhevaltaa.

– Kun lapsi saa oleskeluluvan, siirtyy edustajan palkkioiden maksu sille ELY-keskukselle, jonka alueella lapsi asuu.