2,6 miljardia euroa! Onko tässä oikeasti kokoomuksen leikkauslista?

rac

Julkaistu:

Politiikka
Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) esittää 2,610 miljardin euron leikkauksia valtio budjettiin.
Toisin kuin monet aiemmin esitetyt säästölistat Ben Zyskowiczin leikkauslista on varsin perusteellinen. Suurin säästökohde on suorat tulonsiirrot. Zyskowicz on valmis leikkaamaan esimerkiksi Kelan maksamista suorista tulonsiirroista (mm. kansaneläke, opintotuki, lapsilisät, yleinen asumistuki, sairauspäiväraha) jäädyttämällä etuudet nykyiselleen koko seuraavaksi vaalikaudeksi.

Näin säästyisi hänen mukaansa 870 miljoonaa euroa.

– Se on suuri säästö, joka yksilötason vaikutuksiltaan on kuitenkin melko pieni, Zyskowicz perusteli ehdotustaan tänään eduskunnassa, jossa hän esitteli listaansa.

Ei ”ihmerahastoja”

Zyskowiczin mukaan ei ole olemassa sellaisia ”ihmerahastoja” tai muita ”hokkuspokkustemppuja”, joilla Suomen talous saataisiin sellaiseen kasvuun, ettei miljardiluokan säästöjä tarvittaisi.

Zyskowiczin mukaan konkreettisista ja todellisista säästöehdotuksista on huutava pula.

Itse hän kertoi ryhtyneensä toimeen tammikuun lopussa, osin presidentti Sauli Niinistön innoittamana. Niinistö kehotti uudenvuodenpuheessaan poliitikkoja tekemään konkreettisia säästöehdotuksia.

1990-luvulla puhuttiin kansanedustaja Liisa Jaakonsaaren (sd) mukaan Liisan listasta, joka osoittautui myöhemmin pitkälti koko Sdp:n yhteiseksi leikkauslistaksi. Zyskowicz kiisti maanantaina, että hänen listassaan olisi kyse kokoomuksen tilaustyöstä, joka nyt laskettiin koepallona ilmaan ja josta parhaat palat päätyvät puolueen vaaliohjelmaan. Kokoomus on puolueena esittänyt 3 miljardin euron leikkauksia.

Vartti lisää työpäivään

Konkariedustaja leikkaisi ansiosidonnaista työttömyysturvaa, opintotukea, yksityisen hammashuollon Kela-korvauksia, viljelijätukia, aslak-koulutusta, tuulivoimatukia, kehitysapua ja pidentäisi työaikaa julkisella sektorilla 15 minuuttia päivässä. Jälkimmäisestä syntyisi hänen mukaansa 870 miljoonan euron säästö.

Hän perusteli tulonsiirtojen leikkaamisintoaan sillä, että tällä ja edellisellä vaalikaudella monia tulonsiirtoja on korotettu.

– Sen sijaan en leikkaisi juuri lainkaan julkisia palveluja, kuten sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen, oikeuslaitokseen, koulutukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistettuja menoja, joista on säästetty viime vuosina sadoilla ja sadoilla miljoonilla euroilla.

Zyskowicz esitti myös haasteen. Hän sanoi ottavansa mielellään kritiikkiä vastaan, mutta vaati mahdollisia kritisoijiaan lyömään pöytään omat konkreettiset ehdotuksensa.

Tässä on Benin koko lista

1) Kaikkien kotitalouksille menevien Kelan maksamien suorien tulonsiirtojen jäädyttäminen vaalikaudeksi, 870 miljoonaa euroa. (Tälle vuodelle Kela on arvioinut näiksi menoiksi 14,44 miljardia euroa. Kunnalliseen toimeentulotukeen, jota maksetaan kaikkein pienituloisimmille ihmisille, tehtäisiin täydet indeksitarkistukset.)

2) Ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentäminen 400-500 päivästä 250 päivään, 70 miljoonaa euroa. (Valtion osuus ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta 2015 on noin 1 miljardia euroa.)

3) Opintotuen uudistaminen kannustavammaksi ja lainapainotteisemmaksi, 100 miljoonaa euroa. (Suoranaiseen opintotukeen käytetään vuonna 2015 noin 800 miljoonaa euroa.)

4) Yksityisen hammashuollon Kela-korvausten poistaminen, 100 miljoonaa euroa.

5) Lääkekorvausten pienentäminen mm. perumalla peruskorvausprosentin korotus, 100 miljoonaa euroa. (Tänä vuonna lääkekorvaukset ovat yhteensä noin 1,35 miljardia euroa.)

6) Viljelijätukien pienentäminen n. 5,5 prosentilla, 100 miljoonaa euroa. (Nämä tuet ovat vuonna 2015 yhteensä noin 1,8 miljardia euroa, josta kansallinen osuus on noin 1 miljardia euroa.)

7) Työelämässä olevien työkykyisten henkilöiden kuntoutuksen (ns. aslak-kuntoutus) 20 miljoonaa euroa. (Mikäli se on tarpeen - kustannusvastuun siirtäminen veronmaksajilta työnantajille.

8) Työajan pidentäminen 15 minuutilla päivässä julkisella sektorilla, 870 miljoonaa euroa. (Merkitsee työajan pidennystä n. 3,3 prosentilla.) Vastaavaan työajan pidennykseen pyritään luonnollisesti myös yksityisellä sektorilla.

9) Tuulivoimatuesta luopuminen, 30 miljoonaa euroa (Jo annettuja tukisitoumuksia on tietysti kunnioitettava.)

10) Kehitysyhteistyössä siirretään painopistettä kansalaisjärjestöjen ja kirkon tuloksekkaaseen kehitysyhteistyöhön sekä monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön. Säästö tehdään kahdenvälisestä avusta, 200 miljoonaa euroa. (Kehitysyhteistyöhön käytetään vuonna 2015 noin miljardi euroa.)

11) Kuntien sote-menojen leikkaaminen sote-uudistuksen toteuttamisessa tekemällä säästöt sote-alueiden (mitä ne ovatkin) budjetteihin, 210 miljoonaa euroa. (Jos Jukka Pekkarisen työryhmä esittää paremman keinon, jolla varmistetaan tuottavuuden paraneminen ja kustannusten väheneminen sote-uudistuksessa sen tarkoituksen ja tavoitteen mukaisesti, hyväksyn sen ilomielin.)

12) ”Populismia”-listan säästöt, yhteensä 10 miljoonaa euroa. (mm. kansanedustajien palkkioiden jäädyttäminen, eduskunnan hallintokulujen leikkaus, valtiosihteereistä luopuminen ja eritysavustajien vähentäminen.)

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt