Kotimaa

Ulvilan surman peitetoiminta julki

Julkaistu: , Päivitetty:

Korkein oikeus (KKO) on tänään määrännyt keskusrikospoliisin antamaan peitetoimintaa koskevia asiakirjoja, jotka olivat kertyneet niin sanottua Ulvilan murhaa koskeneen esitutkinnan aikana.
Peitetoimintaa koskevista raportista ja pöytäkirjasta tulee toimittaa rikosasiaa käsittelevälle Vaasan hovioikeudelle jäljennökset, joista saadaan salata vain peitetoimintaa suorittaneiden poliisimiesten henkilöllisyys sekä tietoja peitetoiminnan suunnitelmista ja poliisin käyttämistä seuranta-, salaamis- ja yhteydenpitomenetelmistä. Jäljennökset on toistaiseksi pidettävä salassa muilta kuin asianosaisilta.
 
Keskusrikospoliisi oli kohdistanut murha-asian esitutkinnan aikana peitetoimintaa surmatun miehen puolisoon. Myöhemmin häntä vastaan nostettiin syyte murhasta, josta käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkaudeksi vankeuteen. Tällä hetkellä asiaa käsitellään Vaasan hovioikeudessa. Asian valmistelun yhteydessä hovioikeus velvoitti keskusrikospoliisin toimittamaan sellaiset jäljennökset peitetoimintaa koskevasta raportista ja pöytäkirjasta, joista oli poistettu poliisin salassa pidettävät taktiset ja tekniset menetelmät ja poliisin henkilöllisyys. Hovioikeus ilmoitti, ettei ratkaisuun saanut erikseen hakea muutosta.

KKO totesi ensinnäkin, että keskusrikospoliisin KKO:lle toimittama kantelu ei ollut tutkittavissa ylimääräisenä muutoksenhakuna. KKO katsoi kuitenkin, että keskusrikospoliisilla täytyy olla asiassa käytettävissään muutoksenhakumahdollisuus. Tämän vuoksi hovioikeuden valitusosoitusta oikaistiin ja keskusrikospoliisille myönnettiin valituslupa.

Peitetoimintaa koskeneiden asiakirjojen osalta KKO totesi, että oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää, että rikosasian vastaajalla on käytettävissään rikostutkinnan aikana kertynyt aineisto. Lähtökohtaisesti asianosaisilla täytyy olla mahdollisuus saada tieto toistensa esittämistä väitteistä ja todisteista sekä kommentoida niitä. Vastaajan oikeus esitutkinnan aikana kertyneeseen aineistoon ei ole kuitenkaan poikkeukseton. Vastaajan oikeutta saattavat rajoittaa kilpailevat intressit, kuten tarve pitää salassa poliisin rikostutkintamenetelmät.

KKO totesi, että tiedon salaaminen rikosasian vastaajalta tulee kysymykseen vain tiukoin edellytyksin, eikä keskusrikospoliisin vaatimusta asiakirjojen täydellisestä salaamisesta voitu hyväksyä. Vastaajan oikeus puolustautua murhasyytettä vastaan edellyttää, että esitutkinnassa kertynyt aineisto paljastetaan hänelle mahdollisimman laajasti ja että hän voi niin halutessaan vedota siihen oikeudenkäynnissä. KKO katsoi kuitenkin, että vaikka rikosasian vastaajan etu on erittäin painava, tässä tapauksessa ei ollut perusteita sille, että asiakirjat olisi kokonaisuudessaan esitettävä asianosaisille. Näin ollen annettavista asiakirjoista saatiin poliisimiesten henkilöllisyyden ohella peittää tietoja poliisin taktisista ja teknisistä menetelmistä, mutta niistä tuli ilmetä tiedot poliisin peitetoiminnassa tekemistä havainnoista ja arvioista..

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt