Näin design-hotellia vastustavat perustelevat kantansa

Julkaistu:

Helsingin Katajanokalle suunniteltua design-hotellia vastustavat valtuutetut kertovat, miksi he aikovat äänestää keskiviikkona hotellia vastaan.

Antti Valpas (ps):
Minusta emme tarvitse Helsinkiin lisää hotelleja, siitä tulisi vain taas yksi puolityhjänä oleva hotelli entisten joukkoon. Lisäksi se on järkyttävän ruma, joka ei sovi aiotulle paikalleen. Tehkööt sen Töölönlahden rantaan, siellä se olisi omiensa joukossa.

Johanna Sumuvuori (vihr):
En kannata hotellihanketta. Lukuisat asiantuntijat museovirastoa myöten ovat todenneet lasikuution sopimattomaksi suunniteltuun ympäristöön. Katajanokan alue on maisemaltaan poikkeuksellinen. Uuden rakennuksen tulisi keskustella ympäristönsä kanssa, ei dominoida sitä.

Pia Pakarinen (kok):
Hotelli on sinänsä mielestäni hieno, mutta paikka väärä. Rakennus tarvitsisi enemmän avaraa tilaa ympärilleen näyttääkseen tyylikkäältä. Se, että Katajanokan ilme on jo pilattu Stora Enson pääkonttorilla ei ole riittävä syy pilata sitä lisää.

Thomas Wallgren (sd):
Tuo hotelli ei sovi tuohon paikkaan - en ole varma haluaisinko siine "paraatipaikkaan" muutenkaan hotellia, mutta ei ainakaan tätä, jonka suhde lähiympäristöön on lähinnä pröystäily ja poleeminen irtiotto.

Kati Peltola (vas):
Helsingin Eteläsataman alue pitää saada kaupunkilaisten ja muidenkin kävijöiden monipuoliseen käyttöön. Luonnollista liikkumista ja oleskelua pitää helpottaa ja alueen historiallisia kauneusarvoja säilyttää ja tehostaa. Kallis legohotelli runtelisi peruuttamattomasti alueen näkymät ja jäisi pienen rahakkaan ryhmän suljettuun käyttöön.

Terhi Koulumies (kok):
En kannata hotellin rakentamista. Perustan mielipiteeni mm. asiantuntijalausuntoihin, suomalaiset arkkitehdit olisivat halunneet, että suunnittelusta olisi järjestetty kilpailu. Lisäksi hotelli on herättänyt voimakasta vastustusta kansalaisten keskuudessa muutenkin ja monet kaupunginosayhdistykset ovat ottaneet kantaa sen rakentamista vastaan. Mielestäni hotellin voisi hyvin rakentaa jonnekin toiseen, uuteen kaupunginosaan, jossa se mukautuisi paremmin ympäristöönsä. Mielestäni hotelli on Katajanokalle liian suuri, eikä sen tyyli sovi historialliseen ja kauniiseen kauppatorin maisemaan. Mallipiirrokset nähneenä olen myös sitä mieltä, että hotellista tulisi ehkä rumin koskaan näkemäni rakennus. Tähän asti rumin on mielestäni ollut Enso Gutzeitin talo, mutta tämä hotelli vetäisi sillekin vertoja kamaluudessa.

Otto Lehtipuu (vihr):
Olen hotellihanketta vastaan, sillä ehdotettu hotellirakennus ei sovi ehdotetulle paikalle. Olisin mielelläni hyväksymässä hotellia esim. Jätkäsaareen (vaikkapa Länsisatamaan) tai jopa tutkimaan sen soveltuvuutta vastarannalle, osaksi ns. Kirjava satama -hanketta.

Laura Kolbe (kesk):
Valmistelu tehty kuulematta kansalaisjärjestöjä, poliittisia ryhmiä tai asukkaita. Idea design-rakennuksesta on sinällään hyvä ja kaunis ajatellen Helsingin suunnittelun perinteitä (parhaat arkkitehdit ovat jättäneet merkkinsä kaupunkiin). Wau-hotellit ja muut kohteet sopivat Helsinkiin, mutta paikka pitää valita "herkemmin tuntosarvin". Paikka on kansallismaiseman ydintä - sinne kerran hätäisesti rakennettua on vaikeata saada pois.

Nils Thorvalds (r):
Olen Katajanokka-hotellia vastaan. Pidän aika huonona sitä hallintotapaa, jolla hotellisuunnitelmaa herätettiin lyhytaikaiseen eloon. Pidän myös arveluttavana, että kaupungin tärkeimmän tontin kohtalo ratkaistaan postimerkkikaavalla.

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr):
Hotelli ei sovi suunniteltuun paikkaan. Valaistu lasikuutio syö ympäristön arvorakennuksia ja nykyisellään melko tasapainoisen kokonaisuuden. Wau-arkkitehtuuria edustavalle hotellille löytyisi varmasti sopiva paikka jostakin muualta Helsingistä. Jos yhteiseen merenrantaan ja kansallismaisemaan halutaan rakentaa, pitäisi rakentaa tila johon kaikilla on vapaa pääsy, ei vain maksavilla asiakkailla.

Tea Vikstedt (vas):
Suunnitelma on kopio johonkin toiseen banaanivaltioon toteutetusta varaspömpelistä, pelkkää kiinteistönjakostusta. Postimerkkikaavoituksen sijasta tulisi tarkastella koko ranta olympialaituriin asti.

Tuomas Rantanen (vihr):
En vastusta uutta ja rajoja hakevaa arkkitehtuuria sinänsä. Minusta vaikkapa Keski-Pasilan tornitalot kannattaa tehdä ulkoasultaan esitetyn kaltaiseksi wau-arkkitehtuuriksi. Toisaalta Kiasma oli minusta onnistunut vaikka vastustin sittemmin makasiinien kaatamista musiikkitalon tieltä. Makasiinien säästäminen olisi ollut kaupunkisuunnittelun näkökulmasta rajumpi, jännittävämpi ja kulttuurisesti syvällisempi juttu kuin tusinamonumenttirakennuksen junttaaminen paikalle. Kauppatorin rantaan ajatellun hotellin kohdalla keskeinen kiista ei ole arkkitehtuurinen vaan symbolinen. Moni erityisesti kokoomuslainen näkee hotellin rahan ja metropolieurooppalaisuuden ilmentymänä. Hanketta kannattavat demarit miettivät, että tämä oli demariapulaiskaupunginjohtaja Korpisen ideoima ja ajama hanke ja siksi edistyksellinen tms. Vihreissä kannatusta on niiden taholla, jotka tykkäävät, että esteettinen komservatiivisuus on tylsää ja että hanke laittaa tuoreella tavalla ranttaliksi. Suurin osa vihreistä ja vasemmalta puolen valtuustoa tuumii - kuten minäkin - että rakennuksen sijoittaminen tuohon paikkaa ei symboloi luovuutta ja rohkeutta eikä edes taloudellista pärjäämistä vaan lähinnä ylimielisyyttä suhteessa Helsingin historiallisiin juuriin ja nousukasmaista tyylittömyyttä. Amerikkalaisia emme ole, brysseliläisiksi emme halua tulla, olkaamme ihan helsinkiläisiä - ainakin tässä kohtaa kaupunkia. Uutta kannattaa hakea muualla, sitä olen valmis miettimään.

Jere Lahti (kok):
Hanke näyttää etenevän yllättävän kritiikittömästi, huolimatta korkean tason asiantuntijoiden lausunnoista. Ainoa tunnistamani perustelu on se, että hotelli elävöittäisi vaikeasti markkinoitavia torikortteleita ja toisi väriä ja vipinää (?) Katajanokalle ja Helsingin silhuetille. Perustelut eivät ole painavia. Olen täysin samaa mieltä arkkitehtien enemmistön kanssa hankkeen vahingollisista vaikutuksista Helsingin kaupungin arvokkaalle miljöölle. En ole myöskään saanut selvyyttä siihen millä perusteilla yksi Helsingin ja samalla maamme arvokkaimmista tonteista ollaan myymässä norjalaiselle sijoittajalle. Hotelleita Helsinkiin vielä mahtuu, varsinkin kun ajat paranevat ja Helsinki hoitaa markkinointinsa kilpailukykyisesti. Hotellikapasiteettia mielestäni on Katajanokalla riittävästi, enkä usko Katajanokan asukkaiden toivovan lisää liikennettä kapealle sillalleen. Nyt kannattaisi selvittää esimerkiksi eteläsataman tarjoamat mahdollisuudet sijoittaa uusi hotelli sinne. Alustavaan hotellin toteutusmuotoon en sinänsä halua puuttua. Totean vain, että toiminnan tehokkuuden kannalta neljään ulottuvuuteen jakautuva hotelli ei liene optimaalinen. Tämä ongelma on kuitenkin hotellia operoivan yrityksen huolia.Monen mielestä hyvä puoli toteutuksessa olisi se, että Enson talo näyttäisi vähemmän rumalta.Olin kaupunginsuunnittelulautakunnan jäsen kun asiaa siellä käsiteltiin. Äänestin hanketta vastaan pääasiassa edellä toteamillani perusteilla. Tulen vastustamaan sitä myös valtuustokäsittelyssä. Jotain pitää rakentaa, kehittää. Möhkäle ei sovellu siihen. Esim. Espan jatkaminen tai Laajasalon kevyen raitiotien mahdollisuus tulevaisuudessa voisivat sopia.

Osmo Soininvaara (vihr):
Tuollainen rakennus ei sovi siihen paikkaan. Hotellin paikaksi se sinänsä on hyvä.

Tuuli Kousa (vihr):
Vastustan sekä Katajanokan tontin myyntiä ulkomaiselle hotelliyritäjälle että paikkaan kavailtua rakennusta, vaikka yleisesti toivoisin Helsinkiin lisää tavallisesta poikkeavaa, ns. wau-arkkitehtuuria. Herzog & de Meuron on tehnyt maailmalla hienoa työtä, mutta Katajanokalle kaavailtu hotelli ei mielestäni keskustele ympäristön kanssa eikä missään nimessä edusta huipputoimiston parhaimmistoa. Ylipäänsä olisin toivonut avoimempaa prosessia tonttimenettelyssä kun kyseessä on kaupunkikuvan kannalta harvinaisen arvokas paikka ja vähintäänkin arkkitehtuurikilpailua.

Tuomo Valokainen (sd):
Hotelli tuskin lisää kaupunkimme viihtyvyyttä . Sen tilalle voisi tehdä kulttuurikäytävän välille Kauppatori-ruotsinlaivat. Nykyiset terminaalirakennukset voitaisiin näin käyttää pohjana.

Elina Moisio (vihr):
Pidän hotellihanketta liian massiivisena tälle paikalle. Se ei istu vanhan empire-keskustan ja historiallisen keskustan jatkoksi. Rakennuksen suuri lasipinta on häiritsevä. Sen ristinmuoto on liian väkivaltainen ja hallitseva. En ymmärrä, miksi arkkitehti päätyi juuri tähän muotoon. Alkuperäisissä luonnoksissa oli monia kauniita, orgaanisia pyöreitä ja pisaramaisia muotoja.Oma lukunsa onkin se, miten hankkeesta tuli totta. Viime töinään edellinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen tilasi Herzog & De Meuronilta lasiristin, ohi kaiken poliittisen ja demokraattisen päätöksenteon. Tavallaan ymmärrän Korpisen logiikan: suuret teot vaativat suuria eleitä, suuria kansainvälisiä nimiä, jotka tulevat vain kutsusta. Suuret nimet eivät alistu arkkitehtuurikilpailuihin. Vau-arkkitehtuurin kohdalla ongelmana on se, että aina joku vastustaa. Aika moni vastusti aikanaan Kiasmaakin.

Mari Kiviniemi (kesk):
Hotelli ei sovi sille kaavaillulle paikalle ja se on lisäksi ruma.

Pekka Saarnio (vas):
Katajanokan rantaa pitäisi kehittää yhdessä koko eteläsataman kokonaisuuden kanssa.

Rakel Hiiltunen (sd):
Helsingin profiili on liian herkkä, historiallinen kerrostuma. Hotelli valtaisi sen liian massiivisena, hallitsisi liikaa. Hotelli ei olisi myöskään kaupunkilaisten käytössä.

Maria Björnberg-Enckell (r):
Olisi hyvä että Helsinkiin tulisi enemmän myös ulkomaisten suunnittelijoiden rakennuksia, mutta olen lukuisten palautetta antaneiden kaupunkilaisten kanssa samaa mieltä siitä, ettei Katajanokan hotellihanke sovi tontilleen. Wow!-arkkitehtuuria tarvitaan mutta tämä edustaa mielestäni ainoastaan WOW!n huutomerkkiä joka lopullisesti tuhoaisi vapaan näkymän keskustasta Katajanokalle. Rakennus ei ota huomioon ympäristöään ja myös mereltä Helsinkiin saavuttaessa se tuhoaisi rantalinjan jättäen keskeiset symbolisesti arvokkaat rakennukset taakseen. Missä maassa kuninkaan- tai presidentinlinnan ympäristöön on sallittu sitä dominoivampi kaupallinen tila? Hotelliksi sopisi Enson pääkonttori, joka samalla avautuisi nykyistä julkisemmaksi tilaksi. Ristin muotoinen lasirakennus istuisi hyvin uudelle, muista rakennuksista ja mekityksistä tyhjälle alueelle, pienempänä esimerkiksi Jätkäsaaren edustan saarelle kirkoksi.

Sirpa Puhakka (vas):
Hotellihanke ei sovi mielestäni kaupunkikuvaan, hotelli on liian massiivinen ja se ei myöskään sovi materiaaliensa puolesta kyseiseen kohtaan. Wau-hotellin ajamista voi vain ihmetellä; niin epäsopivalta se vaikuttaa havainnekuvien perusteella. Ikään kuin olisi itse tarkoitus saada kaupunkiin mitä tahansa trendikästä välittämättä kaupunkikuvan sekavoittamisesta.

Minerva Krohn (vihr):
En kannata Katajanokan hotellikaavan hyväksymistä. Mielestäni paikalle sopisi hotelli, enkä vastusta myöskään tontin myymistä mahdolliselle sijoittajalle. Valitettavasti suunniteltu talo ei sovi tuohon paikkaan. Uuden arkkitehtuurin arvioiminen on vaikeaa, mutta myös modernin arkitehtuurin asiantuntijat, joilta kaupunginsuunnitteluvirasto on lausuntoja pyytänyt, tyrmäävät suunnitellun hankkeen.

Yrjö Hakanen (skp):
Helsingin keskustaan ei tarvita jälkijättöistä kasinotalouden lasipalatsia vaan kulttuurimisemaa kunnioittaavaa avointa tilaa asukkaille ja kulttuurille.

Sanna Vesikansa (vihr):
Katajanokka ei ole Pasila eikä Kalasatama. Niihin wau sopisi ja lisäisi vetovoimaa. Kauppatorin miljööseen aggressiivinen, kolho lasiristi ei sovi. Eivät kaikki ulkomaisten tähtiarkkitehtien tekeleet ole upeita eikä keskinkertaista pidä hyväksyä. Myös prosessi on ollut kyseenalainen. Uudet, rohkeat ideat, jotka huomioivat ympäristön ja ovat kestävää arkkitehtuuria, tulevat ehkä muualta kuin keski-ikäisten huippujen tilaustöistä?

Zahra Abdulla (vihr):
On väärin, että yleishyödyllisille rannoille rakennetaan tämmöisiä hotelleja, joista tavalliset kansalaiset eivät pääse vapaasti nauttimaan ilman, että heillä on paljon rahaa mukanaan.