Väitös: Ammattilaisten taidot tutkia lasten hyväksikäyttöä heikot

Julkaistu:

Mielenterveystyön ammattilaisilla on tuoreen tutkimuksen mukaan heikko asiantuntemus lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Aihetta psykologian väitöskirjassaan tutkineen psykologi Katarina Finnilä-Tuohimaan mukaan alan ammattilaiset eivät aina tiedä, mihin asiantuntijuuden tulisi perustua, kun he selvittävät epäiltyä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.

Tutkimuksen mukaan asiantuntijoilla oli voimakkaita aihetta ja sen tulkintaa koskevia asenteita. Heillä oli myös uskomuksia, jotka olivat ristiriidassa tieteellisen tutkimustiedon kanssa.

Myös epäillyn hyväksikäytön tutkimiseen käytetyistä menetelmistä löytyi petrattavaa: 40 prosenttia tutkimukseen osallistuneista mielenterveystyön ammattilaisista uskoi todistetusti käyttökelvottomien tutkimusmenetelmien olevan hyvä tapa selvittää epäiltyä rikosta.

Finnilä-Tuohimaa selvitti työssään sekä lastenpsykiatrien, psykologien että sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa. Heikko tieto voi johtaa väärintulkintaan Tutkijan mukaan ammattilaiset eivät olleet kovinkaan perehtyneitä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaan kirjallisuuteen, vaan työssä luotettiin valtaosin käytännön kokemukseen. Tämä johti siihen, etteivät kokeneetkaan ammattilaiset tunnistaneet, jos lapsen haastattelumateriaalissa oli mukana johdattelevia aineksia.

Tutkijan mukaan heikko ammattitaito voi johtaa virheellisiin diagnooseihin: joko niin, että hyväksikäyttö jää huomaamatta tai että syyttömän uskotaan syyllistyneen rikokseen.

- Heikko ammattitaito on tässä suhteessa erittäin huolestuttavaa, sillä asiantuntijalausunnoilla on oikeudessa hyvin painava rooli, Finnilä-Tuohimaa toteaa.

Tutkijan mukaan erityisesti virka-apua antaville terveydenhuollon ammattilaisille olisi pikaisesti saatava yliopistotason lisäkoulutusta. Koulutus ei saisi keskittyä vain haastattelumenetelmien käyttöön, vaan sen tulisi aktiivisesti korjata aiheeseen liittyviä vääriä asenteita ja uskomuksia.

Finnilä-Tuohimaan väitöskirja tarkastetaan Turun yliopistossa ensi viikon lauantaina.