Kotimaa

Meitä on nyt 5 300 484!

Julkaistu:

Suomen väkimäärä kasvaa. Suomen virallinen väkiluku 31.12.2007 oli 5 300 484, Tilastokeskus kertoi perjantaina.

Väestöstä miehiä oli 2 596 787 ja naisia 2 703 697.

Väkiluku kasvoi viime vuoden aikana 23 529 hengellä. Tilastokeskuksen mukaan väkimäärän lisäys oli suurin vuoden 1992 jälkeen.

Ensimmäisen kerran itsenäisyyden aikana muuttovoitto ulkomailta oli luonnollista väestönlisäystä suurempi väkilukua kasvattava tekijä.

Väestöstä 0-14-vuotiaita lapsia oli 16,9 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 16,5 prosenttia. Väestöllinen huoltosuhde eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden oli korkein Etelä-Savon maakunnassa, 57,2 ja Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, 57,1.

Väestöllinen huoltosuhde oli alhaisin Uudenmaan maakunnassa, 42,8 ja Pirkanmaan maakunnassa, 49,7.

Suurin väestössä oleva ikäluokka olivat vuonna 1948 syntyneet. Heitä oli vuoden 2007 lopussa väestössä 84 016 henkeä.

100 vuotta täyttäneitä oli 458, joista miehiä 60 ja naisia 398. 1800-luvulla syntyneitä henkilöitä oli vuodenvaihteessa väestössä enää yksi.

Uudellamaalla kovin kasvu

Väkiluku kasvoi vuoden 2007 aikana 12 maakunnassa ja pieneni 8 maakunnassa. Määrällisesti eniten väestön määrä lisääntyi Uudenmaan maakunnassa, 15 364 hengellä ja Pirkanmaan maakunnassa, 4 450 hengellä.

Suhteellisesti eniten väestön määrä lisääntyi Uudenmaan maakunnassa, 1,1 prosenttia ja Itä-Uudenmaan maakunnassa, 1,0 prosenttia.

Määrällisesti eniten väkiluku pieneni Etelä-Savon maakunnassa, 1 630 hengellä ja Satakunnan maakunnassa, 929 hengellä. Suhteellisesti eniten väkiluku pieneni Etelä-Savon maakunnssa, 1,0 prosenttia ja Kainuun maakunnassa, 0,7 prosenttia.

Vuoden 2008 alussa tapahtuneen Joutsan ja Leivonmäen kuntaliitoksen jälkeen Suomessa on nyt 415 kuntaa. Vuoden 2007 aikana väkiluku kasvoi 167 kunnassa ja väheni 242 kunnassa.

Määrällisesti eniten väkilukuaan kasvatti Helsinki, 4 010 hengellä, Espoo, 3 028 hengellä ja Vantaa, 2 811 hengellä.

Suhteellisesti eniten väkiluku kasvoi Lemun kunnassa, 6,4 prosenttia ja Limingan kunnassa, 5,5 prosenttia. Väkiluku väheni määrällisesti eniten Kuusankoskella, 347 hengellä, Savonlinnassa, 343 hengellä ja Lieksassa, 324 hengellä.

Suhteellisesti eniten väkiluku pieneni Kökarin kunnassa, 4,7 prosenttia ja Lestijärvellä, 4,0 prosenttia.