Tutkimus: Viranomaiset vähättelevät parisuhdeväkivallan uhreja

Viranomaisten vähättely voi estää parisuhdeväkivallan uhreja käyttämästä oikeusturvakeinojaan.

13.5.2008 16:36

Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opinnäytetyön mukaan sekä sosiaali-, terveys- että poliisiviranomaiset kohtelevat usein parisuhdeväkivallan uhreja asenteellisesti. Tutkimuksen tehneen Eeva-Leena Pietilän mukaan viranomaisen vähättelevällä asenteella on merkittävä vaikutus siihen, ettei parisuhdeväkivallan uhri hae tai käytä oikeusturvakeinoja.

Uhrit luonnehtivat esimerkiksi poliisiviranomaisen asennetta uhreja kohtaan välinpitämättömäksi.

Tutkimuksessa etsittiin syitä siihen, miksi niin moni perhe- ja parisuhdeväkivalta tapaus jää oikeudellisen vastuun toteutumisen ulkopuolelle. Tutkimuksessa haastateltiin viittätoista perheväkivallan uhria, jotka kaikki olivat jo eronneet väkivaltaisesta kumppanistaan.

Ei apua rikosilmoituksen tekemiseen

Uhrit eivät olleet saaneet viranomaiselta konkreettisia neuvoja ja ohjeita käytettävissä olevista oikeusturvakeinoista. He eivät olleet saaneet apua esimerkiksi rikosilmoituksen tekemiseen, lähestymiskiellon hakemiseen tai neuvoja oman turvallisuuden varmistamiseen.

Uhrien kokemusten mukaan muutkin auttajatahot, kuten ensi-ja turvakodit, perheneuvolat ja sosiaaliviranomaiset, olivat vaikeasti tavoitettavissa, työntekijöiden ammattitaito oli vaihtelevaa ja suhtautuminen uhriin usein asenteellista.

Tutkimus toteaa suomalaisen oikeusjärjestelmän oikeusturvakeinot riittämättömiksi ja vaikeasti saataviksi. Useiden parisuhdeväkivallan uhrien oli vaikeaa löytää tilanteeseensa sopivaa oikeusturvakeinoa.

Esimerkiksi lähestymiskiellon ja perheen sisäisen lähestymiskiellon hakeminen ja saaminen nähtiin vaikeana, ja lasten asema lähestymiskiellossa oli ongelmallinen. Erityisesti henkiseen väkivaltaan puuttumiseen ei nähty riittäviä oikeudellisia mahdollisuuksia.

Tutkimuksen mukaan rangaistuksia ja toimintamalleja väkivallan lopettamiseksi ja ehkäisemiseksi tulee tehostaa. Sakkorangaistus on riittämätön ja sopimaton parisuhdeväkivallassa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?