KKO: Varusmiehiä ei saa päästää väsyneinä lomille

Julkaistu:

Varusmiesten päästäminen väsyneinä lomille on tuonut kahdelle upseerille tuomion tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta. Korkein oikeus (KKO) jätti kuitenkin tiistaisessa päätöksessään upseerit ilman rangaistusta.

Varusmiehet olivat olleet ennen lomalle lähtöään yön yli kestävässä marssikilpailussa, jonka aikana heille oli varattu kolme tuntia lepoon. Kilpailun jälkeen palvelus jatkui vielä varuskunnassa.

Syyttäjä vaati viikko-ohjelman suunnitelleelle Karjalan prikaatin komppanianpäällikölle ja sen hyväksyneelle pataljoonankomentajalle rangaistusta palvelusrikoksesta tai tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta.

Puolustusvoimien ohjeen mukaan varusmiehet on päästettävä lomalle vasta kunnollisen levon jälkeen ja rasittavien harjoitusten lopettamista lomavuorokautena tulee välttää.

Syytettyjen mielestä tarkkoja määräyksiä lomaa edeltävästä levosta ei ollut. Heidän mukaansa varusmiehillä oli mahdollisuus riittävään lepoon.

Korkein oikeus katsoi, että upseerit syyllistyivät tuottamukselliseen palvelusrikkomukseen päästäessään yhtäjaksoisesti yli 34 tuntia palvelleet varusmiehet suoraan lomille. KKO:n mukaan varusmiehille on turvallisuussyistä varattava mahdollisuus kunnolliseen lepoon, ennen kuin monet heistä lähtevät omilla ajoneuvoillaan liikenteeseen.

KKO katsoi seuraamusta arvioidessaan, että yleisluontoinen ohjeistus jätti upseereille paljon harkinnanvaraa ja että aikataulut olivat kiristyneet myös heistä riippumattomista syistä.

KKO arvioi myös, että pakkolepo olisi saattanut turhauttaa lomalle kiiruhtavia varusmiehiä. Muun muassa näistä syistä oikeus jätti upseerit tuomitsematta rangaistuksiin.

Korkeimman oikeuden kokoonpanoon kuului kaksi sotilasjäsentä, koska kyseessä oli sotilasasia.

Toinen sotilasjäsenistä olisi hylännyt pataljoonankomentajan syytteen, koska viikko-ohjelma muuttui sen hyväksymisen jälkeen. Yksi oikeusneuvoksista puolestaan olisi terästänyt tuomiota sakoilla.

Helsingin hovioikeus hylkäsi aiemmin syytteet.