IS Digilehtien, Tv-lehden ja Urheilulehden tilausehdot

1.4.2021 10:57

Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Sanoma Media Finland Oy:n (y-tunnus: 1515901-4, PL 30, 00089 Sanoma, jäljempänä ”Sanoma”) kustantamien Urheilulehden, Tv-lehden ja IS Digilehdet -palvelun tilauksiin. IS Digilehtien tilaus sisältää Ilta-Sanomien, Tv-lehden ja IS Teemalehtien digitaaliset näköislehdet sekä Urheilulehden ja Urheilulehden kausioppaiden digitaaliset näköislehdet.

Ilta-Sanomat ilmestyy pääsääntöisesti kuusi kertaa, Tv-lehti ja Urheilulehti kerran viikossa tiettyjä erikoispyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta.

IS Digilehtien tilaajana voit saada asiakasviestintää sähköpostilla palvelun sisällöistä. Tarkempia tietoja IS Digilehtien tilauksesta saa Ilta-Sanomien tilaajapalvelusta: verkkopalvelu.is@sanoma.fi, puh 020 331001 Puhelun hinta 8,80 snt/min. Ulkomailta soitettaessa ulkomaan puhelun hinta. Nauhoitamme asiakaspalveluun tulevat puhelut palvelun varmistamiseksi sekä sisäistä koulutusta varten. Henkilökohtainen palvelu arkisin klo 9-16.

1. Tilausmuodot

IS Digilehtien tilauksen voi tilata ainoastaan kestotilauksena, joka on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen.

Jatkuva tilaus jakautuu yhden (1) kuukauden laskutusjaksoihin, jotka veloitetaan tilaajan antamalta pankki- tai luottokortilta laskutusjakson alussa.

Tilauksen voi irtisanoa päättymään laskutuskauden loppuun ilmoittamalla siitä yhtä viikkoa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista asiakaspalveluun tai perumalla tilauksen itse Oma Sanoma -verkkopalvelussa.

Urheilulehden voi tilata kestotilauksena tai määräaikaistilauksena. Lehden kestotilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (1, 6 tai 12 kuukautta). Kestotilaus laskutetaan aina laskutusjakson alussa. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Urheilulehden tilaajapalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Postitse toimitetuista, paperisista tilauslaskuista veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen laskutustapalisä. Laskutustapalisää ei hyvitetä.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Määräaikainen tilaus on voimassa määräajan, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Tilaaja voi kuitenkin milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä Urheilulehden tilaajapalveluun.

Mikäli tuote on tilattu toiseen tilaukseen liitettynä lisätuotteena, sovelletaan lisätuotteen laskutukseen ja irtisanomiseen alkuperäisen tilauksen ehtoja. Muilta osin lisätuotteen tilaukseen sovelletaan näitä tilausehtoja.

Tv-lehden voi tilata kestotilauksena ja määräaikaistilauksena. Lehden kestotilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (4, 6, 10 tai 12 kuukautta). Kestotilaus laskutetaan aina laskutusjakson alussa. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Tv-lehden tilaajapalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Postitse toimitetuista, paperisista tilauslaskuista veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen laskutustapalisä. Laskutustapalisää ei hyvitetä.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Määräaikainen tilaus on voimassa määräajan, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Tilaaja voi kuitenkin milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä Tv-lehden tilaajapalveluun.

2. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä myös ao. verkkopalvelussa. Uusille tilaajille mahdollisesti tarjottavan tutustumishintaisen avausjakson voi tilata vain kerran. Jos tutustumistarjous on jo käytetty, seuraavasta uudesta tilauksesta veloitetaan hinnaston mukainen normaalihinta. Tilaajan tulee maksaa tilauksensa eräpäivään mennessä. Sanomalla on oikeus periä viivästyneestä maksusta korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu.

Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Sanoma voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai keskeyttää tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

Sanomalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Vähäisistä tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan Ilta-Sanomien verkkopalvelussa, Tv-lehdessä Urheilulehdessä, tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Tilaushintojen korotuksista tai olennaisten tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle kirjallisesti (esim. laskun yhteydessä tai sähköpostilla), Tv-lehdessä, Urheilulehdessä tai Ilta-Sanomien ja Urheilulehden verkkopalvelussa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla asiasta tilaajapalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaajaan ei tällöin kuluvan tilausjakson aikana sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismäärityksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

3. Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa IS Digilehtien tilauksen verkkopalvelun ”Omat tilaukset” –sivuilta tai ilmoittamalla peruutuksesta tilaajapalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä, jolloin tilaus päättyy ko. laskutusjakson päättyessä.

Urheilulehden tilaaja voi irtisanoa Urheilulehden kestotilauksen ilmoittamalla siitä Urheilulehden tilaajapalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä, jolloin tilaus päättyy ko. laskutusjakson päättyessä.

Tv-lehden tilaaja voi irtisanoa Tv-lehden kestotilauksen ilmoittamalla siitä tilaajapalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä, jolloin tilaus päättyy ko. laskutusjakson päättyessä.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Mikäli tilaaja irtisanoo kestotilauksen kesken laskutusjakson, astuu irtisanominen voimaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua tilaajan ilmoituksesta. Tällöin Sanoma veloittaa viiden (5) euron toimistokulun ja palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa, ja että tilaaja ilmoittaa Sanomalle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot taikka muut mahdolliset maksun palauttamiseen tarvittavat tiedot.

Maksamattomina irtisanotuista tilauksista veloitetaan hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada Urheilulehteä tai Tv-lehteä. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Sanoma voi siirtää toimitettuja lehtiä koskevan saatavan perintätoimiston perittäväksi.

Mahdolliset tilaajalahjat toimitetaan tilausmaksun kirjauduttua.

4. Tilauksen jakelukeskeytys

Tv-lehden ja Urheilulehden tilauksen tilapäisen jakelunkeskeytyksen maksimiaika on kuusi (6) kuukautta, jonka jälkeen tilaus lähtee automaattisesti jakeluun.

Määräaikaisissa ja luottokortilla tehdyissä tilauksissa keskeytyksen tekeminen on mahdollista, mutta keskeytysaikaa ei hyvitetä.

5. Verkkopalvelu ja digilehdet

Tilaaja voi käyttää Ilta-Sanomien verkkopalvelun maksullisen IS Digilehdet-osion sisältöjä vain rekisteröitymällä palveluun. Mahdollinen rekisteröitymiseen liittyvä tarjous on käytettävissä vain kerran. Tilaaja on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Tilaajan tulee ilmoittaa välittömästi tilaajapalveluun käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Tilaaja vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Sanoma käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja Sanoma on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen.

Tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen käyttäminen IS Digilehtien tai muun Ilta-Sanomien verkkosisällön julkiseen esittämiseen, esimerkiksi ravintolassa tai muissa julkisissa yhteyksissä, on kielletty.

IS Digilehdet ovat lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Sanoma pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä. Mikäli maksullinen palvelu keskeytyy Sanomasta johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, tilaajan tulee reklamoida keskeytyksestä tilaajapalveluun. Sanoma pidentää maksullisen palvelun lukuoikeuden voimassaoloa keskeytystä vastaavalla ajalla. Sanomalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta maksullisessa palvelussa olevista keskeytyksistä, eikä Sanoma edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle maksullisen palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

6. Vastuu tilausten toimittamisesta, sisällöstä ja painojäljestä

Mikäli Tv-lehden tai Urheilulehden painettu lehti jää Sanomasta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehden tilaajapalveluun. Sanoman vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen Tv-lehden tai Urheilulehden toimittamiseen. Toissijaisesti Sanoma pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Sanomalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehtien ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Sanoma edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöistä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Tv-lehdessä tai Urheilulehdessä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Sanoma ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista. Tilaukset toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Sanoma ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä tilauksista.

Sanoma vastaa itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista, ja pyrkii kohtuuden mukaan siihen, että tilausten sisältämät tiedot ovat ajan tasalla ja oikeita. Sanoma ei kuitenkaan takaa tietojen virheettömyyttä tai ajantasaisuutta, eikä vastaa tilaajalle tietojen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

7. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä Tv-lehden tai Urheilulehden tilaus ilmoittamalla siitä tilaajapalveluun neljäntoista (14) päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

Peruuttamissoikeutta ei ole, mikäli kyse on lehden toimittamisesta sähköisessä muodossa tai sähköisestä palvelusta, jonka toimitus on aloitettu tilaajan suostumuksella ennen peruutusajan päättymistä, taikka tilaus koskee sanoma- tai aikakauslehtien toimitusta eikä Sanoma tarjoa näitä hyödykkeitä kuluttajalle puhelimitse omasta aloitteestaan.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

8. Tietosuoja

Sanoma käsittelee tilaajien henkilötietoja Ilta-Sanomien, Tv-lehden ja Urheilulehden tietosuojakuvauksen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Verkkopalvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Tietosuojakuvaus

Tietosuojalauseke

Tilaajapalvelun puhelut voidaan nauhoittaa sisäistä koulutus- ja opetustarkoitusta varten.

Luitko jo nämä?