Suomen yleisimmät ja harvinaisimmat persoonallisuustyypit – kuulutko alle kahden prosentin joukkoon? - Hyvä olo - Ilta-Sanomat

Suomen yleisimmät ja harvinaisimmat persoonallisuustyypit – kuulutko alle kahden prosentin joukkoon?

Siitäkin huolimatta, että jokainen meistä on omanlaisensa, meidät voidaan luokitella tiettyihin persoonallisuustyyppeihin.

Jokainen meistä on oma persoonansa.­

18.4.2020 9:01

Ihmisen mieli on arvoitus eikä siis ihme, että psykologiassa ihmisten persoonallisuuksia ja käyttäytymistä on tutkittu jo pitkään.

Yhdysvaltalainen Isabel Myers kehitti yhdessä äitinsä Katherine Cook Briggsin kanssa Myers–Briggs-tyyppi-indikaattorin ensimmäisen version jo 40-luvulla.

Myöhemmin psykologian ammattilaiset kehittivät versiota ja varsinainen MBTI julkaistiin vuonna 1975.

Tyyppi-indikaattoria on myös kritisoitu psykologian ammattilaisia myöten, eikä sitä pidä tuijottaa sokeasti.

Kritisoinnista huolimatta siitä on vuosien aikana muodostunut maailman suosituin persoonallisuusindikaattori, johon perustuvia testejä ja kokeita löydät internetistä esimerkiksi hakusanoilla persoonallisuustesti ja persoonallisuustyyppi.

Myös professori Vesa Routamaa käsittelee persoonallisuustyyppejä tutkimusperusteisen teoriaan perustuvan persoonallisuusindikaattorin kautta.

Kysyimme pitkän uran ihmisten profiloinnin ja persoonallisuuksien parissa tehneeltä Routamaalta suomalaisten yleisimmistä ja harvinaisimmista persoonallisuustyypeistä.

Mikäli olet selvittänyt persoonallisuustyyppisi, saatat löytää itsesi joukosta!

Kaksi yleisintä persoonallisuustyyppiä

Routamaan mukaan suomalaisten yleisimmät persoonallisuustyypit ovat järjestelijä (ESTJ) ja tarkastaja (ISTJ).

– Nämä tyypit ovat käytännöllisiä, tehtäväkeskeisiä, nykyhetkeen ja yksityiskohtiin suuntautuvia järjestelmällisiä henkilöitä. Erona on järjestelijän ekstroverttius ja tarkastajan introverttius. Järjestelijä saa energiaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja ryhmäaktiviteeteissa, kun taas tarkastaja vaatii akkunsa lataamisen rauhallisen ympäristön.

Kyseiset persoonallisuustyypit viihtyvät usein teknisissä ja taloudellisissa työtehtävissä.

Suomalaisnaiset usein käytännöllisiä ja järjestelmällisiä

Routamaan mukaan suomalaisnaisten persoonallisuustyypeissä huoltajan (ESFJ) osuus on hieman tarkastajaa yleisempi.

– Huoltajat ovat myös käytännöllisiä, järjestelmällisiä henkilöitä, mutta heidän päätöksentekonsa perustuu enemmän tunteisiin ja arvoihin kuin loogiseen ajatteluun.

Huoltajat työskentelevät Routamaan mukaan usein hoitoalalla, yleensä palvelusektorilla ja muun muassa hengellisissä ammateissa.

Lisäksi suomalaisnaisten joukossa melko yleisiä persoonallisuustyyppejä ovat katalysaattori (ENFP) ja tuutori (ENFJ).

– Katalysaattori on intuitiivinen ja spontaani tyyppi viihtyen muun muassa yrittäjänä, kouluttajana ja ylemmän tason henkilöstöjohdon tehtävissä ja yleensä luovilla aloilla. Intuitiivinen ja järjestelmällinen tuutori viihtyy muun muassa markkinointiin liittyvissä tehtävissä ja ylemmän tason sihteeri- ja asiantuntijatehtävissä.

Heitä joukossamme on alle kaksi prosenttia

Routamaan mukaan suomalaisten harvinaisimpiin persoonallisuustyyppeihin kuuluvat auttaja (ISFP), maailmanparantaja (INFJ) ja yksinäinen suunnittelija (INTJ). Heidän osuutensa suomalaisista jäänee alle kahden prosentin.

– Auttaja on introvertti, tosiasiallinen, tunteva ja spontaani artesaanityyppi, joka viihtyy muun muassa luovilla kädentaidon yrittäjyysaloilla. Hän haluaa nähdä kätensä työn jäljet tässä ja nyt.

Sen sijaan intuitiivisten maailmanparantajien ja yksinäisten suunnittelijoiden katseet ovat tulevaisuudessa.

– Maailmanparantaja on introvertti, intuitiivinen, tunteva ja järjestelmällinen. Yksinäisen suunnittelijan ero maailmanparantajaan on loogisen päätöksenteon suosiminen.

Molemmat persoonallisuustyypit ovat Routamaan mukaan osoittaneet olevansa akateemisten saavutusten suhteen parhaimpien joukossa ja viihtyvätkin asiantuntijatehtävissä.

– Maailmanparantaja vaatii harmonisen työympäristön ja yksinäinen suunnittelija itsenäistä päätöksentekoa sallivan asiantuntijatyön. Monissa maissa yksinäinen suunnittelija on neljän yleisimmän johtajatyypin joukossa, mutta suomalainen käytännöllinen johtamiskulttuuri ei tyyppiä kiinnosta tai hyväksy.

Näin suomalaisten persoonallisuudet eroavat globaalissa vertailussa

Suomalaiset nähdään kansainvälisesti, varsinkin vitsien maailmassa, hyvin introverttina kansana. Routamaan mukaan näkemys on kuitenkin liioiteltu.

– Kielemme ja kulttuurimme eivät taivu small talkiin, mutta se ei mittaa ekstraversiota. Esimerkiksi yritysjohtajat Suomessa ovat ekstravertimpia kuin yhdysvaltalaiset kollegansa.

Routamaa muistuttaa, ettei mistään maasta ole täydellistä koko populaation perustuvaa otosta persoonallisuustyypeistä. Hänen mukaansa persoonallisuustyyppien globaaliin vertailuun löytyy kuitenkin joitakin suurempia aineistoja.

Miten suomalaisten persoonallisuustyypit sitten eroavat verratessa toisiin kansalaisuuksiin?

Routamaa nostaa esille erityisesti yhden eron.

Hänen mukaansa maailmalla Suomessa harvinaisia auttajia on liki yhdeksän prosenttia Suomen alle kahteen prosenttiin verrattuna.

– Suurin ero suomalaisessa tyyppijakaumassa verrattuna globaaliin keskiarvo-osuuteen näyttäisi olevan auttajan (ISFP) pieni osuus populaatiosta. Harvaan asutun maan jäykkä uskonnollinen historia on saattanut jarruttaa spontaanin taiteilijatyypin kehittymisen.

Oletko introvertti vai ekstrovertti?­

Myers–Briggs-tyyppi-indikaattori

Persoonallisuusindikaattori perustuu ihmisen dynaamisen käyttäytymisen ja ominaisuuksien ymmärtämiseen, ei tilastollisesti kartoitettuihin piirteisiin.

Käyttäytymisen keskeisiä dimensioita ovat:

1. Ekstraversio (E, suuntautuminen ihmisiin ja asioihin ulkoisessa maailmassa)

2. Introversio (I, ajatusten, tunteiden ja vaikutelmien pohtimiseen sisäisessä maailmassa)

3. Tosiasialliseen tietoon tukeutuja (S, hankkii tietoa mieluiten viiden aistin kautta, pitää konkreettisesta, käytännöllisestä, hallitsee yksityiskohtia)

4. Intuitio (N, hankkii tietoa mieluiten kuudennen aistin kautta, hallitsee kokonaiskuvaa ja suvaitsee muutoksia)

5. Ajattelija (T, looginen päätöksenteko)

6. Tunteva (F, tunteisiin ja arvoihin perustuva päätöksenteko)

7. Järjestelmällinen (J)

8. Spontaani (P)

Näistä muodostuu 16 erilaista persoonallisuustyyppiä, joita ovat esimerkiksi ISTJ, ENFP jne.

Tyyppi-indikaattoria on myös kritisoitu, eikä sitä pidä tuijottaa täysin sokeasti.

Routamaan mukaan sama tyyppi ei merkitse lokeroitumista samanlaisiin ihmisiin, vaan tiettyä yhtäläisyyttä käyttäytymisessä ja ominaisuuksissa. Erot tyyppien välillä ovat merkittäviä, mutta jokaisen tyypin sisälläkin ihmiset ovat yksilöllisiä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?