Vantaa otti koululaisten tietokoneista suodattimet pois: Nyt tableteilla pääsee vapaasti vaikka pornosivuille

Julkaistu:

Vantaan kouluissa luovuttiin suodatinohjelmista käyttöongelmien vuoksi. Liian tehokkaat suodattimet blokkasivat opetukselle tärkeitä sivustoja.


Kun Vantaan kaupunki otti ensimmäiset tablettitietokoneet perusopetuksen käyttöön vuonna 2014, huomattiin, että niitä käytettiin muuhunkin kuin liito-oravan elinympäristön selvittämiseen. Nopeasti oppilaat tajusivat, että koulun koneilla pääsee myös kielletyille sivuille, kuten pornosivuille.

Jotta oppitunneilla keskityttäisiin itse opetukseen, Vantaan kaupunki päätti vuonna 2015 asentaa tabletteihin suodatinohjelmat. Muutamaa vuotta myöhemmin niistä luovuttiin kaikessa hiljaisuudessa. Nyt oppilailla on jälleen vapaa pääsy kaikille nettisivuille.

Vantaan kaupungin kehittämispäällikkö Anna Östermanin mukaan suodatinohjelmista luovuttiin huonojen käyttökokemusten vuoksi.

”Suodatinohjelmat blokkasivat paljon hyödyllisiä sivuja, ja opettajien oli aina pyydettävä erikseen sivujen avaamista. Se täytyi tehdä manuaalisesti”, kertoo Anna Österman.

Östermanin mukaan pyyntöjä ja valituksia suodattimista tuli opettajilta jatkuvasti.

”Kun esimerkiksi sana sex on blokattavien asiasanojen joukossa, niin tällä sanalla suodattuu iso määrä ruotsinkielisten koulujen tarvitsemia matematiikkasisältöjä, eikä kukaan voi hallita tällaista ylläpitotyötä.”

”Nyt kun suodattimet on poistettu, meidän korviimme ei ole tullut valituksia.”

Esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry suosittelee Turvallisesti verkossa -sivustollaan lasten käyttämiin kännyköihin ja tabletteihin esto- ja suodatinohjelmia. Myös Opetushallituksen Kouluikäisten terveyden polku -esitteessä esto-ohjelmat esitetään yhtenä keinona suojautua median epätoivotuilta vaikutuksilta.

Monet vanhemmat ovatkin asentaneet lasten kännyköihin ja kotikoneisiin suodatinohjelman. Vantaan koulujen koneissa estoja ei kuitenkaan ole. Tabletit korvanneilla Chromebookeilla pääsee edelleen kaikille sivustoille, myös niille kielletyille.

”Ei tietenkään ole toivottavaa, että lapset menevät kielletyille sivuille. Mutta menemme tässä asiassa pedagogiikka edellä. Opetuksen sujuvuus on tärkeää”, Österman sanoo.

Österman kertoo, että teknisten rajoitusten sijaan koulut pyrkivät mediakasvatuksen keinoin lisäämään lasten ymmärrystä.

”Maailma on muuttunut valtavasti ja erilaista asiatonta sisältöä on valitettavasti lasten nähtävillä monessa paikassa, vaikka koulu suodattaisikin verkkoliikennettä.”

Kun lapset alkavat käyttää tietokoneita koulussa, oppilaiden vanhemmat allekirjoittavat käyttäjäsitoumuksen, johon on kirjoitettu, mikä on sallittua koulun koneilla ja mikä ei. Vanhempien tulisi keskustella säännöistä oppilaan kanssa.

”Säännöissä kerrotaan, että loukkaavan ja epäasiallisen materiaalin etsiminen ja levittäminen on kielletty, ja epäasialliseen käyttöön puututaan koulujen järjestyssääntöjen mukaisesti”, Österman sanoo.

Pienimpien koululaisten saattaa kuitenkin olla vaikea ymmärtää käyttäjäsitoumuksen ehtoja. Vantaan tietohallintojohtajan Matti Lampon mukaan suodatinohjelmia ei kuitenkaan voida laittaa vain pienempien Chromebookeihin, vaan suodatinohjelma on asennettava koko kouluverkkoon.

”Suuren tietokonemäärän vuoksi yksittäisillä laitteilla tapahtuvan suodatuksen hinta nousisi erittäin korkeaksi ja eikä suodatus olisi kovin luotettava. Varmempi tapa on palomuureilla tapahtuva suodatus.”

Lampon mukaan nykyisin käytössä oleva tekniikka ei myöskään mahdollista koulukohtaisia, esimerkiksi vain alakoululaisia koskevia asetuksia suodatuksissa.

Vantaan kaupungilla on parhaillaan käynnissä tietotekniikan kehitysprojekti, jonka valmistuttua koulukohtaisten suodattimien asentaminen saattaa olla tulevaisuudessa mahdollista.

”Tietenkin täytyy erikseen keskustella opetuksen kanssa, että halutaanko tällaista koulukohtaista suodatusta ryhtyä joskus tulevaisuudessa tekemään”, sanoo Lampo.

Koulun vastuu Chromebookien käytön valvonnasta katkeaa silloin, kun laite viedään koulun ulkopuolelle. On vanhemmista kiinni, ymmärtävätkö he puuttua koneella selailtavaan materiaaliin, kun Chromebook on kotona.

”Yläkoulussa oppilaat voivat viedä Chromebookeja kotiin, ja tällöin luonnollisesti Vantaan verkon tarjoama suojaus ei ole käytössä”, Lampo sanoo.