Anu Pellisen lapsi odotti koulun pihalla taksia turhaan, Espoon mukaan koulukyytien tilanne on parantunut aiemmista vuosista

Julkaistu:

Alkusyksyn aikana Espoo on saanut vajaa 200 valitusta koulukyydeistä. Viikossa koulukyytejä ajetaan noin 12 000.


Elokuun viimeisellä viikolla Anu Pellisen poika odotti turhaan kyytiä koulun pihalla. Koulukuljetuksen olisi pitänyt noutaa tokaluokkalainen koulun pihalta iltapäiväkerhon jälkeen.

”Mitään tietoa siitä, että kyyti on peruttu tai miksi se oli peruttu, ei tullut. Olen sitten joutunut lähtemään itse lasta noutamaan. Onneksi se on ollut töiden puolesta mahdollista. Odotan kauhulla sitä hetkeä, kun taksi ei tule eikä minulla ole sitä mahdollisuutta, että pystyisin töistä noin vain poistumaan”, Pellinen sanoo.

Hänen mukaansa ongelmat koulukuljetuksissa ovat arkipäivää: joskus kyyti on myöhässä, joskus sitä ei tule ollenkaan, joskus koulumatka kestää viisi minuuttia, joskus puoli tuntia.

”Myös viime vuonna oli paljon ongelmia. Tuntuu, että palautteeseen on reagoitu hyvin huonosti”, Pellinen sanoo.

Tänä syksynä Espoo jäädytti koulukuljetuksiin tehtävät muutokset ensimmäisen kahden viikon ajaksi koulujen alun yhteydessä. Tavoitteena oli saada koulukuljetukset rullaamaan sujuvasti ennen kuin niihin ryhdytään tekemään muutoksia.

Muutosten jäädyttäminen johti paikoin kummallisiin tilanteisiin: HS Espooseen otti yhteyttä vanhempi, jonka lapsen osoite oli kirjattu koulukuljetustietoihin väärin. Ensimmäisen viikon aikana osoitetta ei kuitenkaan saanut korjattua, ja koulukuljetuksen sijaan kaupunki antoi vanhemman käyttöön taksikortteja.

”Tässä tapauksessa on ohjeistettu, että saa käyttää taksikorttia. Vaikka tällaisessa tilanteessa tulee harmia yhdelle kuljetettavalle, pelastaa se sen, ettei reittiä tarvitse lyhyellä varoitusajalla suunnitella kokonaan uusiksi ja aiheuttaa muutoksia samassa kuljetuksessa olevien kymmenen muun koulumatkaan”, sanoo Espoon logistiikkajohtaja Kari Sirviö.

Kokonaisuutena tämä syksy on Sirviön mukaan sujunut koulukuljetusten osalta paremmin kuin pari aiempaa syksyä.

Alkusyksyn aikana koulukuljetuksista on tänä vuonna kirjattu vajaat pari sataa valitusta. Määrä on selvästi pienempi kuin parina aikaisempana vuonna.

Viime syksynä koulukuljetuksissa oli pahoja ongelmia erityisesti Espoon keskuksen ja Pohjois-Espoon alueella. Pari vuotta sitten uutisointiin, kuinka kuljettaja jätti 7-vuotiaan autistilapsen yksin parkkipaikalle Espoossa.

”Viime syksyn jälkeen on tehty isoa työtä. Meillä on ollut ongelmia myös omissa prosesseissa. Jos yhden lapsen kuljetusaikataulu on muuttunut, vaikuttaa se samassa kuljetuksessa oleviin 10 lapseen, ja vaikutukset ovat saattaneet kertautua. Espoossa ajetaan 12 000 koulukuljetusta viikossa. Se on valtava työmäärä”, Sirviö sanoo.

Espoo on jaettu neljään kuljetusalueeseen koulujen mukaan. Kaupunki on valinnut kuljetusyritykset kilpailutuksen perusteella. Nyt Espoon koulukuljetuksia ajaa kolme yhtiötä: Taxia, Kajon ja Javatrans.

Alkusyksyn aikana kaupunki on saanut 48 reklamaatiota Kajonista ja 127 reklamaatiota Taxiasta. Javatransia koskevia reklamaatioita oli tullut kolme.

”Yrityksiä ei kuitenkaan pysty suoraan vertaamaan reklamaatioiden määrän perusteella, sillä niiden alueet ovat niin erilaisia ja kuljetettavien määrä poikkeaa toisistaan”, Sirviö sanoo.

Yleisimmät valitukset koskevat myöhästymisiä. Kuljetus katsotaan myöhästyneeksi, jos se viivästyy yli 15 minuuttia.

Kaupunki välittää Sirviön mukaan aina palautteet kuljetusyrityksille ja palautteen antajalle annetaan palautteeseen vastine. Anu Pellinen kokee, ettei palautteisiin ole suhtauduttu riittävän vakavasti.

”Minusta kaupunki on hyvin huonosti reagoinut palautteisiin. Kaupunki on vain lähettänyt valitukset eteenpäin. Olen saanut vain muutamiin viesteihin vastauksen, että valitus on oikeasti käsitelty”, Pellinen sanoo.

Jonkin verran palautetta tulee myös kuljettajien käytöksestä. Iso osa kuljetettavista lapsista on erityislapsia, eli heillä saattaa esimerkiksi olla erilaisia käytöshäiriöitä tai he saattavat reagoida voimakkaasti erilaisiin ärsykkeisiin.

”Välillä tuntuu, että kuljettajat eivät tiedä, millaisia lapsia he kuljettavat. Lapsi on kertonut, että kuljettajalla on esimerkiksi ollut omituista huumoria tai että kuljettaja on kertonut omista viikonloppureissuistaan. Lapsen kertomuksia kuunnellessa olen miettinyt, että kuljettajan jutut eivät ole olleet ihan lapsen ikätasoa vastaavia”, Pellinen sanoo.

Logistiikkajohtaja Sirviön mukaan koulukuljetuksia tekeviä yrityksiä on perehdytetty erityislasten kuljettamiseen. Ennen koulujen alkua järjestettiin tilaisuus, jossa asiantuntijat kertoivat erityislapsista.

”Ongelmana on kuitenkin kuljettajien vaihtuvuus. Joskus taas kielimuuri saattaa olla ongelmana. Jos tulee enemmän yhdestä kuljettajasta saman tyyppisiä palautteita, niin sitten siihen puututaan rankemmalla kädellä”, Sirviö sanoo.

Tänä syksynä kaupunki ei ole joutunut vielä puuttumaan yksittäisten kuljettajien käytökseen, mutta taksiyritykset ovat omatoimisesti poistaneet kuljettajia reiteiltä palautteen perusteella.

12 000 kyytiä viikossa


 Espoossa tehdään noin 12 000 koulukuljetusta viikossa.

 Espoon koulukuljetuksia hoitaa kolme yritystä: Taxia, Kajon ja Javatrans.

 Koulukuljetus myönnetään oppilaalle asiantuntijalausunnon perusteella. Lausunnossa arvioidaan, kuinka oppilas selviytyisi koulumatkasta kävellen tai julkisia kulkuneuvoja käyttäen.