Internet-pornon estäminen olisi hankalaa - Tietoturva - Ilta-Sanomat

Näin nettiporno estettäisiin

Julkaistu: 13.3.2013 6:00, Päivitetty 13.3.2013 9:47

Internetin pornografian kieltäminen kuulostaa jo pelkkänä ajatuksena sekä oikeudelliselta että tekniseltä harakiriltä. Mutta voisiko kielto sittenkin astua voimaan oikeasti? EU-parlamentissa käsiteltiin tiistaina taas nettipornon kieltoon tähtäävää aloitetta.

Euroopan unionin (EU) parlamentissa tiistaina käsitelty ja päällisin puolin viaton aloite sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi sisälsi teoreettisen pommin nettipornon kiellosta halki EU:n. Pommi jäi äänestyksessä suutariksi, jos se muuta koskaan olikaan.

Mutta mikäli moinen megasensuuri joskus toteutuisi, se vaatisi suuria teknisiä ja/tai kalliita ponnistuksia, arvioi erikoistutkija Timo Kiravuo Aalto-yliopistosta.

– Kysymys on resursseista. Jos halutaan kunnon sensuuria, se maksaa ja sangen paljon. Näennäissensuurilla viranomainen voi esittää tekevänsä jotain, mutta oikeasti tuloksia ei saada, Kiravuo kiteyttää.

Ammutaanko herneillävai luodeilla?

Erilaiset helpot keinot, kuten kohteen nimen kääntäminen osoittamaan muualle DNS-nimipalvelussa, Kiravuo tuomitsee tehottomina. DNS-sensuuri voidaan kiertää vaikkapa vaihtamalla kotimaisista nimipalvelimista ulkomaisiin.

Kalliimpi tapa on sulkea verkkoliikenne tiettyihin osoitteisiin internet-protokollan tasolla, mikä kuormittaisi verkon reitittimiä ja voisi pakottaa ostamaan uusia laitteistoja. Lisäksi tällaisenkin sensuurin kiertämiseen on konstinsa.

– Oikeasti tehokas sensuuri saadaan siten, että kaikki liikenne ohjataan analyysipalvelimiin. Palvelimet estävät salatun liikenteen ja analysoivat salaamattomasta liikenteestä osoitteet ja tietosisällön ja estävät tarvittaessa liikenteen, Timo Kiravuo sanoo.

Hänen mukaansa tällaisesta järjestelmästä koituisi pelkästään Suomen kohdalla kymmenien tai jopa satojen miljoonien paukku, mutta se estäisi tavallisten aktivistien liikenteen. Ei kuitenkaan ammattilaisia.

Pornokielto pakottaisirajuihin lakimuutoksiin

Lakitoimisto Turre Legalin juristi Ville Oksanen löytää teoreettisesta pornokiellosta helposti oikeudellisia kompastuskiviä.

– Sananvapauden rajaamiselle on nykyisessä lainsäädännössä tiukat kriteerit, joita tällainen pornon yleiskielto ei mitenkään täyttäisi. Jos tilanne haluttaisiin muuttaa, siihen tarvittaisiin fundamentaalisia muutoksia nykyiseen perusoikeuksia säätelevään lainsäädäntökenttään, Oksanen tulkitsee.

Ville Oksanen on paitsi juristi, myös kansalaisjärjestö Effin varapuheenjohtaja. Teknistä ratkaisua sensuuriin voitaisiin Oksasen mukaan hakea esimerkiksi Kiinan ja Iranin käyttämistä palomuureista.

Brysseliin ei tarvitsisi välttämättä edes perustaa kymmeniä tuhansia ihmisiä työllistävää sensuurivirastoa niin kuin Kiinassa on tehty. Kehittyneillä verkkoliikenteen syväanalyysityökaluilla työtä voitaisiin automatisoida.

Saudi-Arabiaopettaa

Tehokkaasta nettisuotimesta löytyy esimerkki Saudi-Arabiasta. Aalto-yliopiston Timo Kiravuo tietää, sillä hän oli itse mukana toteuttamassa arabivaltion verkkosensuuria.

– EU:n laajuinen sensuuri olisi hyvin haastava hanke, hän huomauttaa. Ensin pitää laatia mantereen laajuinen lainsäädäntö, joka velvoittaa viranomaiset tuottamaan sulkulistaa ja operaattorit sitä toteuttamaan.

– Saudi-Arabiassa normaali www-liikenne on estetty, ja www-liikenteen on kuljettava operaattorin palvelimen läpi, jossa katsotaan mihin osoitteeseen ja sisältöön pyritään, ja sallitaan tai estetään sisältö. Luonnollisesti on estettävä pornografisen materiaalin olemassaolo sensuurin rajojen sisäpuolella.

Hienostunut järjestelmä ei edes ole teknisesti kovin vaikea. Sensuuri voidaan tehdä esimerkiksi ostamalla käyttöoikeus tietokantaan joltain internetin sisältöä luokittelevalta yritykseltä. Laitteistoja tarvittaisiin kuitenkin useiden miljoonien eurojen edestä.

Myös Turren Oksanen viittaa Saudi-Arabian malliin.

– Koska kyseessä olisi ennakkosensuurijärjestelmä, tarvittaisiin sen salliva perustuslain muutos. Suomen pitäisi todennäköisesti erota myös Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, Oksanen katsoo.

Internetissä on jovilkas alamaailma

Kaiken kaikkiaan erikoistutkija Kiravuo pitää ajatusta verkon pornofiltteristä "sangen epärealistisena", koska suurin osa ihmisistä ei edes koe pornoa kovinkaan suureksi rikkeeksi erotuksena lapsipornosta.

– Jos alkoholin ja huumeiden kieltolait eivät toimi ja niissä on kohteena fyysinen materiaali, niin kuinka bittisisällön voisi kieltää, Kiravuo kysyy.

Ville Oksanen muistuttaa, että toimiihan internetissä jo nyt niin sanottu "darknet", jossa jaetaan laitonta aineistoa.

"Kaatuisi omaanmahdottomuuteensa"

Ville Oksanen kuittaa parlamentin esityksen olankohautuksella.

– Tässä tapauksessa kyse on onneksi vain mietinnöstä, joita parlamentti tehtailee sarjatuotantona.

Myös verkkoestoja tutkinut CSC:n asiantuntija Pekka Savola arvioi, että tämäntapainen ehdotus kaatuisi omaan mahdottomuuteensa.

– Viime kädessä keskeisin este tehokkaalle estämiselle on Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaama sananvapaus. Juuri tällaisia estämistarpeita ajatellen Euroopan neuvoston ministerikomitea on julkaissut suosituksen, jonka mukaan estämisen asemesta tulisi keskittyä sisällön luokitteluun. Tältä pohjalta tiedon hakijat ja vastaanottajat voisivat itse päättää mitä haluavat nähdä, Savola sanoo.

Äänestys poistiviimeisetkin pelot

Aloite nettipornon kieltämisestä – jos se edes oli sitä – tuli vähän puun takaa. Hollantilaisedustaja Kartika Tamara Liotardin laatiman esityksen nimi on Mietintö sukupuolistereotypioiden poistamisesta EU:ssa, eli siinä ajetaan sukupuolten tasavertaisuutta. Ehkä tästä syystä esitys hyväksyttiin tiistaina selvin lukemin 368 puolesta – 159 vastaan – 98 tyhjää. Mutta esityksen kiistanalaiset kohdat hylättiin.

– Euroopan parlamentin täysistunnossa päätöslauselmasta äänestettiin kumoon hankaliksi koetut kohdat "pornokiellosta". Kyseessä on ei-lakiasäätävä päätöslauselma eli käytännössä parlamentin kannanotto. EU-lainsäädäntöön on komissiolla vahva aloiteoikeus, ja lainsäädäntöprosessi pyörähtäisi käyntiin komission ehdotuksesta, jota ei siis ole tulossa, parlamentin lehdistöpalvelusta kerrotaan.

Esityksen osittain hylätyssä kohdassa 17. viitattiin alun perin vanhaan päätöslauselmaan, jossa vaadittiin pornografian kieltämistä kaikesta mediasta.

Mietinnössä unionia ja jäsenvaltioita kehotettiin ottamaan huomioon parlamentin vuonna 1997 antama päätöslauselma, jossa vaaditaan "pornografian kaikkien muotojen kieltämistä viestintävälineissä sekä seksimatkailun mainostamiskieltoa ja toteuttamaan konkreettisia toimia vaatimusten täytäntöön panemiseksi".

Mutta tämä pornon estovaatimus ei siis mennyt läpi äänestyksessä.

Sensuuri hiipiilähelle

Mietinnön kielenkäyttö oli tyypillisen hankalaa, mutta hälytyskelloja soitti muun muassa Ruotsin piraattipuolueen perustaja Rick Falkvinge. Hän piti mietintöä "karvoja nostattavana hyökkäyksenä sanan- ja ilmaisunvapautta vastaan" muutenkin hyvin värittyneessä blogikirjoituksessaan.

Nettipornon kieltopelot muistuttavat viime kesän Acta-jupakasta. Laki, jonka tarkoitus oli torjua piratismia, kaatui Euroopan parlamentissa selvin luvuin.

Acta kaatui, koska suuri määrä kansalaisia esitti mepeille huolensa ihmisoikeuksien ja tietosuojan puolesta. Actaa pidettiin myös vaarallisen epämääräisenä.

Ei tosin tarvitse katsoa kauas huomatakseen, että internet-sensuuri on yhä enemmän arkipäivää myös länsimaissa, vaikka aiheesta puhuttaessa viitataan usein Kiinaan.

Suomessa astui vuonna 2006 voimaan laki lapsipornon estosta. Laki oli tarkoitettu tähän varsin rajattuun, mutta sitäkin vakavampaan ongelmaan, mutta käytännössä hyöty oli rajallinen. Yksi keskeinen ongelma oli, että poliisi vain esti verkkosivuja internetin käyttäjiltä, mutta ei voinut sulkea niitä.

Estolistan noudattaminen on ollut internet-operaattoreille vapaaehtoista. Pelkona oli kuitenkin sensuurin ulottuminen myöhemmin muihinkin sisältöihin. Ja nyt oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on ilmaissut tukensa eston laajentamiseen eläin- ja väkivaltapornoa koskevaksi.

Pirate Bayyhä estetty

Unohtaa ei sovi myöskään The Pirate Bay -tiedostonvaihtopalvelua, jonka käytön Elisa, Sonera ja DNA estävät oikeuden määräyksen takia.

Pirate Bay -estoja on vahvistettu hovioikeudessa, vaikka Effi ry ehtikin jo vuonna 2011 uskoa, että estoille tulee stoppi. Oletus johtui EU-tuomioistuimen päätöksestä, jossa belgialaiselle internet-operaattorille annettu sensurointimääräys todettiin EU-oikeuden vastaiseksi.

Sillä välin sananvapausaktivisti Matti Nikin verkkosivusto Lapsiporno.info – joka ei ole koskaan isännöinyt lapsipornoa – on edelleen poliisin estolistalla.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?