Sähköinen tunnistaminen menee uusiksi

Julkaistu: , Päivitetty:

Suomeen suunnitellaan ainutlaatuista vahvaa sähköistä tunnistamista säätelevää lakia. Lakiehdotus tekisi Väestörekisterikeskuksesta yksityisten tunnistusyritysten alihankkijan, poistaisi poliisin yksinoikeuden ensitunnistajana ja sallisi tunnistuksen jakamisen.


Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut säännökset sähköiselle tunnistamiselle. Vahvaa sähköistä tunnistamista koskeva lakiehdotus lähetettiin lausuntokierrokselle 7. marraskuuta. Säännökset esitetään lisättäväksi lakiin sähköisistä allekirjoituksista.

Ehdotetussa laissa olisi mukana uutta sääntelyä, jolla ei ole vastinetta EU-tasolla eikä tiettävästi myöskään kansainvälisesti. Säännösten tavoitteena olisi luoda perustason edellytykset luotettavalle vahvan sähköisen tunnistamisen palveluiden tarjonnalle Suomessa. Tavoitteena olisi samalla saada aikaan toimivat vahvan sähköisen tunnistamisen markkinat.

Lisää toimijoita,
markkinat käyntiin


LVM haluaa mahdollistaa sen, että markkinoilla olisi useita vahvoja tunnistamismenetelmiä helposti kansalaisten saatavissa.

- On luotava säädökset, jotka lisäävät palvelun tarjoajien ja käyttäjien luottamusta. Uudet lupaavat tunnistamistavat - kuten mobiilitunnistaminen - eivät voi lähteä liikkeelle ennen kuin toimijat tietävät miten toimintaa säädellään, viestintäministeri Suvi Lindén toteaa LVM:n tiedotteessa.

Suomessa pankit ovat onnistuneet lähes monopolisoimaan Tupas-tunnisteella sähköisen tunnistuksen omaksi liiketoiminnakseen. Väestörekisterikeskuksen tarjoaman kansalaisvarmenteen kehittämiseen on sijoitettu miljoonia, mutta silti henkilökorttiin sisältyvällä varmenteella on vain harvoja käyttäjiä.

VRK:n tekemä työ aiotaan ottaa laajempaan käyttöön. Väestötietolain tulossa olevaan muutokseen on lisätty säädös, jonka mukaan VRK voisi luovuttaa sähköisen asiointitunnuksen myös muiden varmennepalveluiden tarjoajien käyttöön. Tämä lisäisi muiden palveluntarjoajien tuotteiden turvallisuutta.

EU:n passilla
tai henkilökortilla


Lakiehdotus antaisi myös henkilökohtaisesti tehtävän ensitunnistuksen yksityisille yrityksille. LVM:n tiedotteen mukaan ensitunnistamisen voisi jatkossa tehdä virallisten asiakirjojen perusteella esimerkiksi matkapuhelinoperaattori. Tällä hetkellä tunnistamisvälineen voi myöntää vain poliisi tai Tupas-tunnisteiden kohdalla pankki.

Ensitunnistuksessa henkilöasiakirjaksi kelpuutettaisiin Suomen tai Euroopan talousalueen virallinen passi tai henkilökortti.

Lindénin mukaan kehittämisryhmässä arvioidaan myös muita keinoja, joilla sähköistä tunnistamista voidaan edistää. Esimerkkinä on erilaisten tunnistuksen ohjaus- ja hallintapalveluiden kehittäminen siten, että yhdellä tunnistautumistavalla pääsisi siirtymään mahdollisimman vaivatta palvelusta toiseen.

Lakiehdotuksen esittelytekstin mukaan vahvan sähköisen tunnistamispalvelun tarjoajilla olisi kuitenkin mahdollisuus tehdä keskenään sopimus siitä, että ne voisivat luottaa toistensa tekemään ensitunnistukseen. Alkuperäisen ensitunnistamisen tehneen palveluntarjoajan olisi aina oltava mukana sopimusjärjestelyssä.

Vahvan sähköisen tunnistamispalvelun tarjoajia valvoisi Viestintävirasto. Suomessa toimivien tunnistamispalvelun tarjoajien pitäisi tehdä ilmoitus Viestintävirastolle.

Ministeriö pyytää lakiluonnoksesta lausuntoja joulukuun alkuun mennessä. Lain voimaantuloajaksi ehdotetaan 1. syyskuuta 2009.


Lakiesitys löytyy LVM:n verkkopalvelusta, samoin lausuntopyyntö. Lausunnot tulee palauttaa joulukuun alkuun mennessä. Lain voimaantuloajaksi ehdotetaan 1. syyskuuta 2009.

Kommentit

    Näytä lisää