Poliisi myöntää virheet ja siirtyy tulevaisuudessa sivukohtaiseen suodatukseen

Julkaistu: , Päivitetty:

Poliisi vastaa arvosteluun ja myöntää, että sen suodatus voi koskea sivustoa, jolla ei ole lapsipornoa. Tulevaisuudessa etsintää ja estoja tarkennetaan kokonaisista sivustoista sivukohtaiseen tietoon.
Poliisi toteaa, että sen estotoimintaa on kyseenalaistettu julkisuudessa voimakkaasti. Osa vastustajista arvostelee estotoimia periaatteelliselta kannalta ja tarkastelevat asiaa sananvapauden näkökulmasta ja pelkäävät vastaavanlaisen toiminnan laajentuvan koskemaan myös muuta kuin lapsipornografiaa.

Virkavalta huomauttaa, että lisäksi on arvosteltu käytettyä suodatustekniikka ja estotoimien kohdentumista sekä esitetty väitteitä, etteivät estotoimen kohteeksi joutuneet sivustot sisällä lapsipornografiaa.

Poliisin tekemän tarkastuksen jälkeen on täysin mahdollista, että näin voi tapahtua. Esimerkiksi sivujen sisältö on voinut muuttua, sivujen sisältö voidaan tuottaa saattumanvaraisesti palvelimella olevasta aineistosta tai sivut voidaan tuottaa katselijan käyttämän tietokoneen DNS-osoitteen mukaan. Internetin sisältöä koskevissa väitteissä voi tiedon jatkuvan muuttumisen vuoksi olla sekä oikeassa että väärässä ajankohdasta riippuen, poliisi huomauttaa.

Suomessa teleyritykset ovat virkavallan mukaan lähteneet liikkeelle samalla suodatustekniikalla kuin mitä esimerkiksi Norja, Ruotsi ja Tanska ovat jo vuosia käyttäneet. Tällä hetkellä estotoimia ei voida kohdistaa sivuston yksittäiseen alasivuun vaan ne koskevat koko sivustoa (DNS-suodatus).  Poliisin mukaan tässä lähdetään kuitenkin siitä, että sivustojen ylläpitäjä vastaa sivustojen sisällöstä kokonaisuudessaan ja samanaikainen laillisen aineiston esittäminen ei voi olla oikeusperuste lasten oikeuksien loukkaamiselle. Estotoimissa sovellettavaa suodatusta kehitetään edelleen.

Poliisi tulee toimittamaan teleyrityksille jatkossa tietoja, jotka mahdollistavat myös sivukohtaisen suodattamisen (URL-suodatus). Toistaiseksi on epäselvää kuinka nopeasti teleyritysten voivat ryhtyä soveltamaan myös tätä suodatustekniikkaa.

Suomessa on syksystä 2007 estetty pääsy lapsipornografiasivustoille samaan tapaan kuin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on tehty jo vuosia. Keskusrikospoliisi toimittaa päivitetyn estolistan säännöllisesti 20 teleyritykselle, jotka ovat FiCom ry:n jäsenyrityksiä. Niiden toiminta kattaa poliisin mukaan yli 90 prosenttia kuluttajille tarjottavista nettipalveluista. Teleyritykset toimivat estotoimissa vapaaehtoisuuden perusteella. Joukossa on yrityksiä, jotka eivät voi vielä teknisten valmiuksien puuttumisen vuoksi toimeenpanna estoja. On myös teleyrityksiä, jotka todennäköisesti eivät tule osallistumaan estotoimintaan.

Estolistalle sivustoja valittaessa poliisilla on käytössään muiden maiden estolistat, lastensuojelujärjestöiltä saadut tiedot lapsipornografiasivustoista ja yksittäisiä palautteita kansalaisilta. Mikäli sivustolta tavataan Suomen rikoslain mukaista lapsipornografiaa tai sivusto muutoin täyttää estotoimien perusteet, esimerkiksi toimii ns. portaalina lapsipornosivustoille, sivusto on sisällytetty estolistalle.

Toimenpiteistä pidetään poliisin mukaan kirjaa ja estotoimen perusteena ollut aineisto tallennetaan muistiin myöhempää tarvetta kuten laillisuustarkastusta varten. Estoimien kohteena olevien sivustojen listaa päivitetään parasta aikaa ja ne sivustot, jotka eivät enää täytä estotoimien perusteita poistetaan listalta.

Kommentit

    Näytä lisää