Tietoturva

Telekuuntelu ratkaisee rikoksia

Julkaistu: , Päivitetty:

Poliisin harjoittama telekuuntelu on ollut tehokasta kolmessa tapauksessa neljästä, sisäministeriö tiedottaa. Telekuuntelun käytön merkitys vuonna 2006 oli joko ratkaiseva tai tärkeä 75 prosentissa tapauksista. Vuotta aiemmin lukema oli 60 prosenttia.


Telekuuntelulla saatavan tiedon merkitys todisteena on vähentynyt samalla, kun sen merkitys tutkintaa suuntaavana keinona on lisääntynyt.

Poliisihallinnossa on viime vuosina toteutettu kymmeniä tehostamistoimia, joilla varmistetaan toiminnan lainmukaisuutta salaisen tiedonhankinnan käytössä. Uusien valvontarakenteiden ja -välineiden luomisella sekä uusilla ohjeistuksilla valvontaa on saatu etupainotteisemmaksi ja valvonnan kattavuutta lisättyä, sisäministeriö arvioi.

Jälkikäteisvalvonnasta painopistettä on voitu siirtää reaaliaikaisen valvonnan suuntaan ja mahdollisten virheellisten menettelyjen estämiseen jo ennalta. Myös toiminnallisuutta tukevia välineitä on luotu ja kehitetty.

Viime vuosina tuomioistuinten hylkäyspäätökset ovat selvästi vähentyneet. Vuonna 2004 telepakkokeinojen osalta hylkäyspäätöksiä oli 28, vuonna 2005 kahdeksan ja viime vuonna kuusi.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Tiedot ilmenevät sisäasiainministeriön poliisiosaston laatimasta kertomuksesta eduskunnan oikeusasiamiehelle vuoden 2006 salaisten tiedonhankintakeinojen käytöstä ja niiden valvonnasta.

Törkeiden rikosten selvittäminen vaikeutui

Lupa telekuunteluun ja -valvontaan voidaan myöntää enintään kuukaudeksi kerrallaan. Jokainen niin sanottu jatkolupa, liittymänumero ja teleosoite edellyttävät aina erillisen luvan, mistä johtuen lupamäärät ovat suurempia kuin epäiltyjen määrät.

Tuomioistuinten myöntämien pakkokeinolain mukaisten telekuuntelulupien määrä vuonna 2006 oli 1756 (1506), jossa on edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä seitsemäntoista prosenttia. Vuonna 2004 lupien määrä oli 2028.

Pakkokeinolain mukaisten televalvontalupien määrä vuonna 2006 oli 1479 (1419), jossa on lisäystä neljä prosenttia. Vuonna 2004 televalvontalupien määrä oli 1822.

Telepakkokeinojen lupamäärien lisääntyminen vuodesta 2005 johtuu niin sanottujen jatkoaikavaatimusten lisääntymisestä eli entistä useammassa tapauksessa telepakkokeinoja on käytetty niin, että ennen kuukauden määräajan päättymistä tuomioistuimelta on haettu uusi lupa. Tämä heijastaa törkeiden rikosten selvittämisen vaikeutumista.

Vuonna 2006 pakkokeinolain mukaisen telekuuntelun kohteena olleiden epäiltyjen määrä oli 568 (562) ja televalvonnan kohteena olleiden epäiltyjen määrä 1154 (1116).

Tuomioistuimet myönsivät pakkokeinolain mukaiseen tekniseen kuunteluun viime vuonna 42 lupaa, mikä on 40 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kommentit

    Näytä lisää